Мінекономіки: делегування повноважень на здійснення закупівель

Наталія Чабан
1858
24 Вересня 2020
Мінекономіки: делегування повноважень на здійснення закупівель
1858
24 Вересня 2020

Мінекономіки, як Уповноважений  орган,  що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, в продовження тематики узагальнених відповідей рекомендаційного характеру, що стосуються організації  процесу, який передує плануванню, підготувало лист «Щодо делегування здійснення закупівель» від 15.09.2020  № 3304-04_56256-06для   замовників, які є розпорядниками бюджетних коштів, щодо делегування програм та  заходів, передбачених бюджетною програмою, які передбачають закупівлі та розкриває основні особливості процесу планування закупівель замовниками, які мають відокремлені структурні підрозділи (філії). Пропонуємо коротко зупинитись на основних аспектах даного  листа.

Для здійснення програм та заходів, які реалізуються за рахунок коштів бюджету, бюджетні асигнування надаються розпорядникам бюджетних коштів. За обсягом наданих прав розпорядники бюджетних коштів поділяються на головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

Щодо статуту відповідальних виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі звертаємо увагу на наступне:

 1. Головний розпорядник бюджетних коштів – бюджетні установи в особі їх керівників, які відповідно до статті 22 БКУ отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень,  приймає рішення щодо делегування повноважень на виконання бюджетної програми розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та/або одержувачами бюджетних коштів, розподіляє та доводить до них у встановленому порядку обсяги бюджетних асигнувань;
 2. розпорядник бюджетних коштів  – бюджетна установа в особі її керівника, уповноважена на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету, може уповноважити одержувача бюджетних коштів на виконання заходів, передбачених бюджетною програмою, шляхом доведення йому бюджетних асигнуваньта надання відповідних коштів бюджету (на безповоротній чи поворотній основі);
 3. головний розпорядник бюджетних коштів (розпорядник бюджетних коштів), який не делегує повноважень розпорядникам нижчого рівня (одержувачам бюджетних коштів), то планування та придбання товарів, робіт або послуг здійснюється відповідно до вимог Закону, керуючись вартісними межами, визначеними Законом, саме цим суб’єктом.

Планування закупівель замовником, який має відокремлені структурні підрозділи (філії)

Відповідно до статті 95 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований
поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи.

Правовий  статус філій та представництв:

 • філії та представництва не є юридичними особами;
 • наділені майном юридичної особи і діють на підставі затвердженого положення;
 • керівники філій та представництв призначаються юридичною особою і діють на підставі виданої нею довіреності;
 • керівники філій та представництв призначаються юридичною особою i діють на підставі виданої нею довіреності;
 • філії та представництва юридичних осіб, які не мають статусу юридичних осіб, не можуть від свого імені виступати замовником у процедурах закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до норм Закону.

Законом забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур  закупівель/спрощених закупівель, визначених цим Законом, та укладення договорів про закупівлю, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених цим Законом. Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів/спрощених закупівель або застосування цього Закону, зокрема положень частини третьої статті 10 цього Закону.

Враховуючи викладене вище Мінекономіки звертає увагу замовників на наступне:

 • надання повноважень відокремленим підрозділам не може бути спрямоване на уникнення проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, передбачених Законом, головною організацією, що утворила такий відокремлений підрозділ;
 • головна організації (замовник) має володіти інформацією щодо запланованих філіями (відокремленими підрозділами) закупівель;
 • якщо очікувана вартість предмета закупівлі по філіям (відокремленим підрозділам) юридичної особи сумарно дорівнює або перевищує відповідні межі, визначені Законом, придбанню такого предмета має передувати проведення процедури закупівлі/спрощеної процедури, яку може здійснювати як головна організація, що утворила філії (відокремлені підрозділи), так і уповноважена(ні) філія(ї) в інтересах інших філій та/або головної організації.

Зазначимо, що даний лист Мінекономіки містить приклади планування закупівель замовниками, які мають відокремлені структурні підрозділи (філії).

Детальніше та з повним змістом листа Мінекономіки щодо делегування здійснення закупівель від 15.09.2020  № 3304-04_56256-06 ознайомлюйтесь на порталі RADNUK.COM.UA.

Для чіткого визначення чи можуть бути представництва чи філії учасниками процедур закупівлі / спрощених закупівель на порталі RADNUK.COM.UA читайте статтю «Представництва чи філії можуть бути учасниками?»

Уповноважена особа

Публікації, тематикою яких є особливості організації закупівельної діяльності замовника