Оформлення документа: стереотипи та вимоги

Наталія Заєць
1353
18 Березня 2021
Оформлення документа: стереотипи та вимоги
1353
18 Березня 2021

Як життя складається із дрібниць,
так й успішна закупівля складається із дрібних деталей…
Н. Заєць

Вимоги законодавства щодо проведення процедур закупівель періодично змінюються, але незалежно від цих змін і замовники, і учасники готують документи. Та при цьому мало хто замислюється, що саме є документом.

Більшість учасників закупівельного процесу переймаються формою документа (електронний чи паперовий) та порядком його подання. Водночас, як життя складається із дрібниць, так й успішна закупівля складається із дрібних деталей, що окреслюються з огляду на вимоги законодавства, у тому числі щодо поняття, суті та порядку формування документа.

Поняття та суть документа з точки зору законодавства

Законодавство містить декілька визначень поняття документа. Закон України «Про інформацію» трактує документ як матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі (абзац 2 частина 1 статті 1 Закону України «Про інформацію»).

Відповідно до пункту 44 частини 1 статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» офіційний документ — документ, складений, виданий, засвідчений із дотриманням визначених законодавством норм уповноваженою особою, якій законодавством надано право у зв’язку з її професійною чи службовою діяльністю складати, видавати, засвідчувати певні види документів, що підтверджує чи посвідчує...

Тендерна документація

Публікації, що стосуються будь-яких питань розроблення, наповнення, зміни, оприлюднення, специфіки тендерної документації та ін.