Розглядаємо практичні ситуації відмови учасникові в участі у зв’язку з наданням недостовірної інформації

Тетяна Руденко
4308
30 Вересня 2020
СПЕЦВИПУСК
Розглядаємо практичні ситуації відмови учасникові в участі у зв’язку з наданням недостовірної інформації
4308
30 Вересня 2020

Яким чином замовник має правильно відхилити таку пропозицію, щоб його рішення не було успішно оскаржене учасником? Сьогодні розглянемо головні аспекти та цікаві рішення Уповноваженого органу щодо цього.

Відповідно до ч. 15 ст. 29 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їхньої компетенції.

У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині 1 статті 17 цього Закону, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника.

Підстави для відхилення тендерної пропозиції учасника зазначені в статті 31 Закону, а саме:

1) учасник процедури закупівлі:

 • не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 цього Закону та/або наявні підстави, встановлені частиною 1 статті 17 цього Закону;
 • не відповідає встановленим абзацом першим частини 3 статті 22 цього Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства;
 • зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з частиною 15 статті 29 цього Закону;
 • не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або забезпечення тендерної пропозиції не відповідає умовам, що визначені замовником у тендерній документації до такого забезпечення тендерної пропозиції;
 • не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей;
 • не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного в частині 14 статті 29 цього Закону;
 • визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог частини 2 статті 28 цього Закону.

2) тендерна пропозиція учасника:

 • не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації;
 • викладена іншою мовою (мовами), аніж мова (мови), що вимагається тендерною документацією;
 • є такою, строк дії якої закінчився.

Підстави, зазначені в абзаці 4 пункту 1 частини 1 статті 31 Закону, потребують додаткового розгляду Так, у замовника можуть виникнути сумніви щодо достовірності інформації, поданої учасником у складі пропозиції, що особливо часто трапляється при закупівлі таких товарів, як складне високотехнологічне обладнання.

Як має відбуватися відхилення пропозиції, яка містить недостовірну інформацію?

На підставі частини 15 статті 29 Закону замовник має право звернутися по підтвердження інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їхньої компетенції.

У разі отримання достовірної інформації про невідповідність переможця процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, підставам, установленим частиною 1 статті 17 цього Закону, або факту зазначення в тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника.

Отже, зазначення учасником в тендерній пропозиції недостовірної інформації є підставою для відхилення замовником такої пропозиції згідно з пунктом 1 частини 1 статті 31 Закону.

Слід взяти до уваги, що законодавець надав право замовникові на підставі частини 10 статті 29 Закону аргументовано продовжити строк розгляду тендерної пропозиції до 20 робочих днів. Тобто, продовживши строк розгляду тендерної пропозиції, замовник має час для отримання відповіді на запити.

Особливо звертаю увагу на те, що Законом визначено єдиний можливий спосіб підтвердження інформації, що її надав учасник у тендерній пропозиції, — у результаті направлення запитів до третіх осіб (у межах їх компетенції). Жодна інша інформація з відкритих джерел (інтернет-сайти, ЗМІ тощо), а також результати перевірки, проведеної замовником, не може бути підставою для відхилення тендерної пропозиції.

Підсумовуємо:

 1. у разі виникнення сумнівів стосовно достовірності інформації, що її вказав учасник у тендерній пропозиції, замовник складає відповідні запити до органів державної влади, підприємств, установ, організацій згідно з їхньою компетенцією;
 2. за необхідності подовжуємо строк розгляду тендерної пропозиції, оприлюднивши повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення;
 3. чекаємо на запитану інформацію та вже на її підставі робимо висновки про достовірність / недостовірність поданої учасником інформації.

З огляду на вищезазначене неправомірною вимогою замовника до учасників закупівлі є вимога надати лист-згоду щодо можливості звернення замовника до органів державної влади, підприємств, установ, організацій, а також довіреність на посадову особу замовника, уповноважену здійснювати зв’язок з учасниками, що передбачена в оголошенні про проведення відкритих торгів та в тендерній документації, на право отримання інформації щодо відповідності учасника кваліфікаційним критеріям та наявності підстав, зазначених у ч. 1 ст. 17 Закону, чи зазначення в пропозиції будь-якої недостовірної інформації відповідно до їхньої компетенції.

Тим більше неприпустимим є встановлення замовником умови, що в разі відсутності такого листа та/або довіреності у складі тендерної пропозиції учасника така пропозиція відхиляється із підстав, визначених Законом.

З метою закріплення матеріалу далі розглянемо практику АМКУ щодо надання недостовірної інформації у складі тендерної пропозиції.

1. Рішення Колегії від 28.05.2019 № 6762-р/пк-пз,закупівля UA-2019-02-14-000738-a

Скаржник ТОВ «П» звернувся до Колегії АМКУ з проханням зобов’язати замовника — департамент «К» — скасувати рішення про відхилення своєї тендерної пропозиції.

Замовник оголосив закупівлю відпочинкових послуг дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Технічні вимоги до предмета закупівлі були викладені в додатку 5 до тендерної документації. Натомість відповідно до додатка 7 учасники повинні були надати лист-згоду щодо дозволу на безперешкодний доступ представників замовника на територію дитячого закладу оздоровлення та відпочинку.

На підставі наданого листа-згоди представники замовника провели перевірку, за результатами якої було складено акт про виявлену невідповідність технічним умовам тендерної документації.

Пропозиція ТОВ «П» була відхилена замовником як така, що не відповідає технічним вимогам, зазначеним у додатку 5 тендерної документації.

Замовник не звертався до органів державної влади, підприємств, установ, організацій, проте вважав, що має підтвердження надання недостовірної інформації в складі пропозиції ТОВ «П», зокрема про відсутність необхідних побутових умов.

Рішенням Колегії замовника зобов’язано скасувати рішення про відхилення тендерної пропозиції ТОВ «П». Як зазначено в рішенні, результати обстеження закладу комісією, оформлені актом перевірки дитячого закладу оздоровлення та відпочинку на відповідність документації замовника закладу, не є складовою пропозиції учасника.

Крім того, надання ТОВ «П» недостовірної інформації щодо цього не було підставою для відхилення пропозиції скаржника відповідно до протоколу замовника, тому не може бути предметом розгляду Органу оскарження.

Отже, замовник вирішив провести обстеження дитячого закладу оздоровлення та відпочинку на відповідність технічним умовам тендерної документації. Але підставою для відхилення тендерної пропозиції стало не подання недостовірної інформації, а невідповідність технічним умовам тендерної документації. Крім того, замовник не звертався із запитами до третіх осіб, провівши виїзну перевірку власними силами, що не передбачено Законом.

2. Рішення Колегії від 21.07.2020 № 14045-р/пк-пз,закупівля UA-2020-03-12-003088-b

Скаржник ТОВ «К» звернувся до Колегії щодо допущення замовником «А» до аукціону тендерної пропозиції ТОВ «Е». Так, скаржник стверджує, що замовник отримав відомості про те, що інформація про дипломи, отримані окремими працівниками (програміст і фахівець з розробки й тестування програмного забезпечення) ТОВ «Е», є недостовірною.

Як зазначено в рішенні Колегії, документацією передбачено надання учасником довідки в довільній формі про наявність фахівців відповідних спеціальностей. Крім того, тендерна документація не містила окремих вимог до змісту довідки про наявність в учасника працівників відповідної кваліфікації, зокрема зазначення інформації про освіту, наявність дипломів тощо. Документація також не містила окремих вимог щодо необхідності, зокрема, документального підтвердження отримання освіти (у разі зазначення даної інформації учасником).

Отже, скаржникові Колегія відмовила в задоволенні скарги. Варто зазначити, що для того, щоб визнавати подану інформацію недостовірною, необхідно, щоб замовник вимагав її надати.

3. Рішення Колегії  від 08.07.2020 № 13299-р/пк-пз,закупівля UA-2020-03-12-003088-b

Скаржник ПП «Б» звернувся до Колегії з проханням зобов’язати замовника «Р» скасувати рішення про відхилення своєї тендерної пропозиції. Замовник відхилив тендерну пропозицію ПП «Б» на підставі подання недостовірної інформації щодо осіб, які мають право підпису, а саме розбіжність інформації в поданій учасником довідці з інформацією, що вказана у витягу з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

На підставі того, що відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вносять на підставі установчих документів юридичної особи, у даному випадкові ПП «Б», замовник дійшов висновку, що зміст довідки не відповідає дійсним даним, які зазначені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо дати призначення керівника. На думку замовника, наявними є суттєві розбіжності, які неможливо перевірити, а виходячи з принципу відкритості й достовірності, відомості, зазначені в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, мають більшу юридичну силу, ніж внутрішній документ скаржника.

Як вказано в рішенні Колегії, замовник не довів та документально не підтвердив надання скаржником у складі тендерної пропозиції недостовірної інформації в цій частині. Документація не містить окремих вимог до порядку оформлення та змісту документів, що підтверджують повноваження посадової особи учасника на підписання документів. Зважаючи на наведене, скаржник не порушив умови тендерної документації в цій частині, тому його пропозицію замовник неправомірно відхилив на підставі, наведеній вище.

У даному випадкові замовник виявив, зокрема, невідповідності в даті призначення керівника. Як зазначено в протоколі, замовник відхилив тендерну пропозицію ПП «Б» на підставі частини сьомої статті 28 Закону України «Про публічні закупівлі» (у редакції до 19.04.2020 частину сьому статті 28 було викладено так: «Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника»). Але замовник не звертався до третіх осіб по підтвердження або спростуванням інформації й прийняв рішення на підставі власних висновків.

4. Рішення Колегії від 24.07.2020 № 14408-р/пк-пз, закупівля UA-2020-06-03-007871-b

Скаржник ТОВ «Е» звернувся до Колегії з проханням зобов’язати замовника «Р» скасувати рішення про відхилення своєї тендерної пропозиції та рішення про визначення переможця.

ТОВ «Е» надало тендерну пропозицію, яка була відхилена на підставі частини чотирнадцятої статті 29 Закону, а саме: «Учасник, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг пропозиції».

ТОВ «Е» у визначений строк надало обґрунтування аномально низької ціни. Водночас замовник при подальшому розгляді встановив, що ТОВ «Е» надало недостовірну інформацію щодо запропонованого товару, а саме було виявлено розбіжності між технічними вимогами тендерної документації та інформацією, що зазначена на сайті виробника товару. Замовник прийняв рішення відхилити пропозицію ТОВ «К».

Як зазначено в рішенні Колегії, додаток 2 тендерної документації містить технічні (якісні) вимоги до товару. Документація не містить окремих вимог щодо необхідності підтвердження інформації щодо технічних якісних, кількісних та інших вимог до предмета закупівлі інформацією із сайтів.

Замовник не довів та документально не підтвердив, що скаржник надав недостовірну інформацію у складі тендерної пропозиції в цій частині. Зважаючи на наведене, пропозицію скаржника замовник неправомірно відхилив на підставі, наведеній вище. Замовника зобов’язано скасувати рішення про відхилення пропозиції ТОВ «К».

5. Рішення Колегії від 22.07.2020 № 14141-р/пк-пз, закупівля UA-2020-05-17-000002-a

Скаржник ТОВ «П» звернувся до Колегії з проханням зобов’язати замовника «Л» скасувати рішення про відхилення своєї тендерної пропозиції та про визначення переможця. Тендерна пропозиція ТОВ «П» (учасник запропонував товар, що є еквівалентом предмета закупівлі) була відхилена замовником як така, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації (відповідно до підпункту 1 пункту 2 частини першої статті 31 Закону). 

Як повідомив замовник у запереченні на подану скаргу, після подання ТОВ «П» скарги до Колегії замовник повторно розглянув тендерну пропозицію та звернувся по підтвердження достовірності наданих у складі пропозиції документів до офіційного представника відповідної торгової марки С — ТОВ «К». У відповідь на запит ТОВ «К» надіслало замовникові лист з підтвердженням невідповідності наданих документів у складі тендерної пропозиції ТОВ «П». Таким чином, на думку замовника, ТОВ «П» порушило основні засади Закону, надавши заздалегідь неправдиві документи (сертифікати якості) на предмет закупівлі, які не відповідають дійсності.

У рішенні Колегії зазначено, що наведені вище замовником у своїх поясненнях додаткові невідповідності пропозиції скаржника не були підставою для відхилення його пропозиції, у зв’язку із чим зазначене питання не може бути предметом розгляду Органу оскарження за скаргою.

Також, розглянувши скаргу, Колегія зазначила, що в рішенні замовника про відхилення не вказано, у чому саме полягає невідповідність запропонованого скаржником товару умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.

Замовник не довів та документально не підтвердив, що продукція, запропонована ТОВ «П», не є еквівалентом, а також не довів та документально не підтвердив, що продукція, запропонована ТОВ «П», є гіршою за передбачену тендерною документацією. Тобто пропозиція скаржника була неправомірно відхилена замовником. Замовника зобов’язано скасувати рішення про відхилення пропозиції ТОВ «П».

Таким чином, перевіряти подану інформацію також необхідно вчасно, а саме під час розгляду тендерної пропозиції, а не тоді, коли відхилений учасник уже подав скаргу до Колегії.

Детально про звернення читайте на порталі RADNUK.COM.UA в статті «Чи має право замовник звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, у відкритих торгах? Який алгоритм?»


Додатково пропонуємо переглянути вебінар на тему: 8 вказівок для підготовки “ідеальної” тендерної пропозиції: прямуємо до перемоги

Практика АМКУ

Публікації щодо результатів розгляду скарг органом оскарження (Антимонопольний комітет України), зокрема, новини практики оскарження, приклади, коментарі, особливості, судова практика з цього питання