Встановлення вимоги щодо наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору

Юрій Шаповал
10805
4 Липня 2017
Встановлення вимоги щодо наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору
10805
4 Липня 2017

Відповідно до статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі — Закон, Закон про публічні закупівлі) замовник вимагає від учасників подання ними документально підтвердженої інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям та повинен установити один або декілька з таких кваліфікаційних критеріїв:

 • наявність обладнання та матеріально-технічної бази;
 • наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
 • наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору.

Темою нашого розгляду є один із цих критеріїв, а саме критерій наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору.

Один чи декілька аналогічних договорів?

Уперше в українському законодавстві можливість встановлення замовником вимоги до учасників щодо наявності досвіду виконання аналогічних договорів з’явилась у Положенні про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 921.

Законами України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 № 2289-VI та «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197-VII також було передбачено можливість встановлення замовником вимоги щодо наявності документального підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів.

На відміну від зазначених нормативно-правових актів Законом про публічні закупівлі замовникові надано право на встановлення в тендерній документації вимоги документально підтвердженого досвіду виконання договору, а не договорів.

Проте, як засвідчує практика, замовники доволі часто встановлюють в умовах тендерної документації вимогу щодо надання учасниками документального підтвердження досвіду виконання декількох аналогічних договорів.

Чи є правомірною вимога підтвердження досвіду виконання кількома аналогічними договорами, ми спробуємо розібратися за допомогою позиції Антимонопольного комітету України, який відповідно до статті 14 Закону є органом оскарження у сфері публічних закупівель.

Наперед слід зазначити, що позиція органу оскарження залежить від обставин справи і того, на якому етапі перебуває процедура закупівлі.

Зокрема, розглядаючи скаргу, подану на умови тендерної документації, якими встановлювалась вимога щодо подання учасниками, для підтвердження наявності досвіду виконання аналогічних договорів, декількох (2–3 шт.) аналогічних договорів (щодо процедури закупівлі № UA-2017-03-10-000350-a), Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель дійшла висновку щодо її дискримінаційності та невідповідності законодавству України.

Далі ви можете ознайомитись з даним рішенням у формі витягу.

  Витяг  з рішення АМКУ № 2240-р/пк-пз від 26.04.2017  (оголошення № UA-2017-03-10-000350-a)     

Скаржник зазначає, що у підпункті 3 пункту 5 розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації (надалі — Документація) міститься вимога «Інформаційна довідка, складена у довільній формі, із зазначенням виконання аналогічних за предметом закупівлі договорів (котли потужністю не менше 19 МВт)».

Скаржник звертає увагу, що така вимога є незаконною та дискримінуючою з огляду на наступне. Абзацом 4 частини другої статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» (надалі — Закон) встановлено, що Замовник установлює один або декілька з кваліфікаційних критеріїв, зокрема наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору.

Таким чином, за твердженням Скаржника, вимога щодо надання інформації із зазначенням виконання аналогічних за предметом закупівлі договорів є обмежуючою та дискримінаційною і порушує принципи закупівлі, визначені Законом та такою що порушує право Скаржника на участь у тендері, на добросовісну конкуренцію та на відкритість на всіх стадіях закупівель.

Скаржник зазначає, що у підпункті 4 пункту 5 розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» Документації міститься вимога щодо надання завірених копій кількох (2–3 шт.) договорів на поставку аналогічного за предметом закупівлі товару (котли потужністю не менше 19 МВт) та координати Замовників.

За твердженням Скаржника, така вимога є незаконною та дискримінуючою з огляду на наступне. Абзацом 4 частини другої статті 16 Закону встановлено, що замовник установлює один або декілька з кваліфікаційних критеріїв, зокрема наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору.

Отже вимога щодо надання завірених копії кількох (2–3 шт.) договорів на поставку аналогічного за предметом закупівлі товару, а не договору є прямим порушенням Закону та дискримінує Скаржника, як учасника, який не має можливості надати більш ніж однієї копії договору що підтверджує його кваліфікацію.

Таким чином, вимога щодо надання завірених копій кількох (2–3 шт.) договорів на поставку аналогічного за предметом закупівлі товару є обмежуючою та дискримінаційною і порушує принципи закупівлі, визначені Законом та такою, що порушує право на участь у тендері, на добросовісну конкуренцію та на відкритість на всіх стадіях закупівель.

Враховуючи вищезазначене, на думку Скаржника, ці вимоги мають бути виключені з Документації.

Замовник у своїх поясненнях по суті Скарги зазначає, що дана вимога чітко відповідає вимогам статті 16 Закону про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору. Аналогічного договору Замовника закупівель, а не аналогічного договору Учасників.

У ході розгляду зазначеного питання встановлено наступне.

Відповідно до підпункту 4.1 пункту 4 розділу «Загальні положення» Документації предметом закупівлі є «котельні установки: 42160000-8 (котел газовий водогрійний жаротрубний потужністю 30 МВт)».

Відповідно до пункту 1 розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» Документації тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), та завантаження файлів, зокрема, з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям.

Пунктом 5 розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» Документації, зокрема, передбачено надання інформаційної довідки, складеної у довільній формі, із зазначенням виконання аналогічних за предметом закупівлі договорів (котли потужністю не менше 19 МВт); завірених копій кількох (2–3 шт.) договорів на поставку аналогічного за предметом закупівлі товару (котли потужністю не менше 19 МВт) та координати Замовників.

Замовник не обґрунтував необхідність встановлення у Документації наведеної вище вимоги, а також не спростував інформацію, наведену Скаржником у Скарзі. Встановлення зазначеної вимоги обмежує коло учасників лише тими, хто може надати копії щонайменше двох виконаних аналогічних договорів, що є дискримінаційним по відношенню до інших суб’єктів господарювання, у тому числі Скаржника.

Статтею 3 Закону визначено, що закупівлі здійснюються, зокрема, за принципом недискримінації учасників, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель.

Згідно з частиною третьою статті 5 Закону замовник не може встановлювати дискримінаційні вимоги до учасників.

Частиною четвертою статті 22 Закону передбачено, що тендерна документація не повинна містити вимог, які обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.

Дії Замовника в частині встановлення у Документації наведених вище вимог порушують вимоги частини третьої статті 5 та частини четвертої статті 22 Закону, якими передбачена недискримінація учасників, а також, права та законні інтереси Скаржника, пов’язані з його участю у Процедурі закупівлі, та принципи недискримінації учасників, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель, передбачені статтею 3 Закону.

Виходячи з вищевикладеного, Замовник повинен внести відповідні зміни до Документації в цій частині.

Як видно із цього рішення Антимонопольного комітету України, вимога щодо документального підтвердження наявності досвіду виконання аналогічних договорів кількома договорами є дискримінаційною. У той же час орган оскарження у своєму рішенні зазначає: «Замовник не обґрунтував необхідність встановлення у Документації наведеної вище вимоги, а також не спростував інформацію», що дає можливість зробити припущення, що дискримінаційною ця вимога є лише у випадку, коли замовник не обґрунтував необхідність її встановлення.

Отже, за належного обґрунтування зазначена вимога може бути наявною в тендерній документації.

Разом з тим існує й інша позиція органу оскарження щодо документального підтвердження досвіду виконання аналогічного договору кількома договорами. Проте вона стосується лише тих закупівель, в яких суб’єктами оскарження не було оскаржено цю вимогу тендерної документації до закінчення строку, установленого для подання тендерних пропозицій.

Відповідно до цієї позиції Антимонопольного комітету України у випадку, якщо не було оскаржено вимогу документального підтвердження досвіду виконання аналогічного договору кількома договорами, згідно з абзацом 2 частини другої статті 18 Закону про публічні закупівлі, учасник зобов’язаний її виконати. У випадку її невиконання замовник повинен відхилити тендерну пропозицію учасника.

Закон і орган оскарження встановлюють принцип «мовчазної згоди» учасників щодо цієї вимоги у випадку її неоскарження. Таку позицію відображено в рішенні Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель щодо процедури закупівлі № UA-2017-01-03-001110-b.

 Витяг з рішення АМКУ № 490-р/пк-пз від 06.02.2017  (оголошення №  UA-2017-01-03-001110-b)       

Згідно з протоколом від 20.01.2017 № 3 першою підставою для відхилення тендерної пропозиції Скаржника було наступне: «відповідно до пункту 2 розділу 4.1 додатку 3 до тендерної документації вимагалося надання: «довідка у довільній формі про наявність досвіду виконання аналогічних договорів у 2015 та 2016 роках, в якій повинна бути зазначена інформація про найменування підприємств (організацій, установ, тощо), для яких надавались послуги (із зазначенням їх номерів телефонів та місцезнаходження)», тобто потрібно надати інформацію по щонайменше двом аналогічним виконаним договорам. Учасником у складі тендерної пропозиції надано Довідку у довільній формі про наявність досвіду виконання аналогічних договорів із зазначенням лише одного аналогічного договору, а також надано копію цього договору та акт. Таким чином, учасник не підтвердив документально наявність досвіду виконання аналогічних договорів, у зв’язку із чим не відповідає кваліфікаційному критерію, встановленому Замовником у тендерній документації.

Скаржник зазначає, що відповідно до частини другої статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» (надалі — Закон) Замовник установлює один або декілька з таких кваліфікаційних критеріїв, одним з яких є наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору. Тобто, на думку Скаржника, вказана норма Закону чітко передбачає, що учаснику Процедури закупівлі достатньо підтвердити відповідний досвід хоча б одним аналогічним договором. Скаржник вважає, що Замовник самостійно посилив даний критерій, порушивши своїми діями вимоги до оформлення Документації.

Замовник у своїх поясненнях по суті Скарги зазначає, що відповідно до умов Документації учасники повинні були надати довідку із інформацією про не менше ніж два виконані у 2015 та 2016 роках договори із наданням їх копій та актів про виконання.

Замовник повідомляє, що Скаржником у довідці про наявність досвіду надано інформацію щодо виконання одного аналогічного договору та його копію із актом, чим не дотримано вимоги додатка 3 Документації.

У ході розгляду зазначеного питання Колегія встановила наступне.

Відповідно до пункту 1 розділу III Документації тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), та завантаження файлів, зокрема, з інформацією та документами (зазначеними у пункті 4.1 додатка 3), що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям.

У пункті 4.1 додатка 3 Документації міститься перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх кваліфікаційним критеріям та у підпункті 2 передбачено надання довідки у довільній формі про наявність досвіду виконання аналогічних договорів у 2015 та 2016 роках, в якій повинна бути зазначена інформація про найменування підприємств (організацій, установ, тощо) для яких надавались послуги (із зазначенням їх номерів телефонів та місцезнаходження).

Підтверджуючі документи: договори, акти приймання послуг та за наявністю листи-відгуки тощо.

У складі тендерної пропозиції Скаржника міститься довідка, складена у довільній формі про наявність одного аналогічного договору, а саме угода про співробітництво у сфері впровадження та експлуатації єдиної автоматизованої системи реалізації квитків від 02.01.2015, укладена з іншим контрагентом.

Враховуючи вищенаведене, тендерна пропозиція Скаржника не відповідала умовам Документації в цій частині, та була правомірно відхилена Замовником.

Аналогічний договір: тотожний, ідентичний чи схожий, подібний?

Розглянувши питання встановлення в тендерній документації вимог щодо кількісного документального підтвердження досвіду виконання аналогічного договору, звернемо свою увагу на те, що ми розуміємо під аналогічним договором.

Законодавство України не містить визначення поняття «аналогічний договір», тож звернемось до інших джерел. Відповідно до Академічного тлумачного словника (том 1, 1970–1980, стор. 42) аналогічний — це той, який становить аналогію до чого-небудь; подібний, схожий. Із цього визначення можна зробити висновок, що аналогічний — це не одне і те ж саме, що тотожний чи ідентичний. У той же час замовники в тендерній документації доволі часто встановлюють вимогу щодо надання аналогічного договору на закупівлю ідентичного або тотожного предметові закупівлі.

Практика розгляду скарг органом оскарження надає нам можливість визнати таку вимогу дискримінаційною і такою, що обмежує коло учасників та залишає поза межами тендерної процедури тих учасників, які не мають попереднього досвіду виконання договорів тотожних або аналогічних предметові закупівлі.

Зокрема, розглядаючи скаргу, подану в процедурі закупівлі № UA-2016-09-02-001082-с, Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель визнає дискримінаційною вимогу замовника, якою встановлено обов’язок учасників подати в складі тендерної пропозиції документальне підтвердження виконання аналогічного договору, ідентичного предметові закупівлі. При цьому орган оскарження погоджується з позицією Скаржника, що при закупівлі продуктових наборів для визначення аналогічного предмета закупівлі слід послуговуватись кодом державного класифікатора, який містить не тільки ідентичні або тотожні характеристики, а й подібні чи схожі, що підпадають під відповідний предмет закупівлі. Далі ви можете ознайомитись з витягом даного рішення.

 Витяг з рішення АМКУ № 797-р/пк-пз від 23.09.2016  (оголошення № UA-2016-09-02-001082-с)        

Учасник зазначає, що оголошенням про проведення відбору учасників встановлена вимога щодо надання сканованої довідки про досвід виконання аналогічного договору стосовно поставки продуктових наборів за 2014 або 2015 або 2016 роки та сканований договір про постачання продуктових наборів та відгук.

Скаржник вказує, що така вимога (надання довідки та документів саме на постачання продуктових наборів) є дискримінаційною, оскільки Замовник встановив вимогу щодо надання підтвердження досвіду не аналогічних договорів, а ідентичних предмету закупівлі, що може призвести до зменшення кола учасників, та ставить під загрозу участь Скаржника у Процедурі закупівлі, оскільки, як вказує Скаржник, він має досвід постачання готових страв з м’яса, м’ясних субпродуктів чи крові, риби, овочів (різноманітних), окрім наборів продуктових, тому не в змозі прийняти участь у Процедурі закупівлі.

Обґрунтовуючи свою позицію, Скаржник посилається на Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016-2010, в якому за кодом 10.85.1 окрім продуктових наборів зазначені набори продуктові та готові страви з м’яса, м’ясних субпродуктів чи крові та інше.

Отже, Скаржник вважає, що Замовник штучно обмежив коло учасників лише тими, хто має досвід постачання саме продуктових наборів.

Замовник з цього приводу надав пояснення, в яких зазначив, що предмет закупівлі визначений за п’ятим знаком ДК 016:2010.

У ході ознайомлення із зазначеним питанням Колегія встановила наступне.

Підпунктом 12.3 пункту 12 оголошення про проведення відбору вимагаються для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним критеріям, зокрема, скановану довідку у довільній формі про досвід виконання аналогічного договору щодо поставки продуктових наборів за 2014 рік або 2015 рік, або 2016 рік, в якій повинна бути зазначена інформація про обсяг поставки товару (у кількісному виразі), найменування суб’єкта господарювання, з яким було укладено договір, його адресу та контактний телефон, а також стан належного виконання договору стосовно якості та строків.

Для підтвердження зазначеної у довідці інформації учасник повинен надати сканований договір про постачання продуктових наборів та сканований відгук [виданий суб’єктом господарювання (з яким було укладено договір) із зазначенням дати і номеру договору (на який надано відгук) та інформації про належне виконання договору, у тому числі стосовно якості та строків].

Враховуючи викладене, зазначену вище вимогу Документації зможуть виконати лише ті учасники, які мають, досвід постачання саме продуктових наборів, що обмежує право взяти участь у Процедурі закупівлі інших суб’єктів господарювання, у тому числі, Скаржника, які мають досвід постачання, зокрема, готових страв.

Дії Замовника в частині встановлення вищезазначеної умови порушують один з принципів здійснення закупівель, визначених статтею 3 Закону, а саме — недискримінація учасників.

Враховуючи викладене, Замовник має внести зміни до Документації в цій частині.

Хоча орган оскарження приймав рішення щодо процедури закупівлі, предмет якої визначали згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010, який з 01.01.2017 не застосовують, але воно актуальне й нині. Якби закупівля продуктових наборів відбулась сьогодні, то аналогічними були б договори на постачання всіх продуктів, що підпадають під код CPV 15890000-3 «Продукти харчування та сушені продукти різні» національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник».

Аналогічний договір: обмеження параметрами

При встановленні в тендерній документації вимог щодо надання документального підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів інколи виникає питання щодо можливості встановлення певних параметрів аналогічного договору: обмеження сумою договору, обмеження технічними характеристикам, строком виконання тощо

У той же час слід пам’ятати один з основних принципів, закладений у статтях 3 і 5 Закону про публічні закупівлі, це — принцип недискримінації учасників. Встановленням обмеження певних характеристик аналогічного договору замовником буде порушено цей принцип, а отже, тендерна документація перебуватиме під загрозою їх оскарження.

Показовим щодо цього є рішення Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель щодо процедури закупівлі № UA-2017-03-10-000350-a. Відповідно до цього рішення орган оскарження визнає дискримінаційною вимогу надання документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних за предметом закупівлі договорів стосовно котлів потужністю не менше 19 МВт (у той час як Скаржник має можливість підтвердити досвід виконання постачанням котлів потужністю не менше 1,3 МВт). Далі ви можете ознайомитись з витягом даного рішення.

  Витяг з рішення АМКУ  № 2240-р/пк-пз від 26.04.2017  (оголошення  № UA-2017-03-10-000350-a)         

Скаржник зазначає, що у підпункті 3 пункту 5 розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» Документації міститься вимога «Інформаційна довідка, складена у довільній формі, із зазначенням виконання аналогічних за предметом закупівлі договорів (котли потужністю не менше 19 МВт)». У підпункті 4 пункту 5 розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» Документації міститься вимога щодо надання завірених копій кількох (2–3 шт.) договорів на поставку аналогічного за предметом закупівлі товару (котли потужністю не менше 19 МВт) та координати Замовників.

Скаржник звертає увагу, що такі вимоги є незаконними та дискримінуючими з огляду на наступне.

Вимога щодо надання інформації із зазначенням виконання аналогічних за предметом закупівлі договорів стосовно саме котлів потужністю не менше 19 МВт, а не щодо інших котлів, є прямим порушенням Закону та дискримінує Скаржника як учасника, який не має можливості надати інформацію щодо виконання договору, що підтверджує кваліфікацію стосовно постачання саме котлів потужністю не менше 19 МВт.

За інформацією Скаржника, на ринку постачання котлів газових водогрійних жаротрубних немає постачальників, які можуть надати інформацію із зазначенням виконання аналогічних за предметом закупівлі договорів стосовно саме котлів потужністю не менше 19 МВт, Скаржник вважає, що Замовник навмисно встановив таку вимогу для обмеження конкуренції, адже йому відомий саме такий постачальник.

Як зауважує Скаржник, він є, в свою чергу, постачальниками котлів, що підтверджується інформацією в ЄДРПОУ та договором на постачання котлів потужністю 1,3 МВт, що підтверджує кваліфікацію як надійного постачальника відповідного обладнання.

Таким чином, вимога щодо надання інформації та копій договорів із зазначенням виконання аналогічних за предметом закупівлі договорів стосовно саме котлів потужністю не менше 19 МВт є обмежуючою та дискримінаційною і порушує принципи закупівлі, визначені Законом та такою, що порушує право Скаржника на участь у тендері, на добросовісну конкуренцію та на відкритість на всіх стадіях закупівель.

Враховуючи вищезазначене, ці вимоги мають бути виключені з Документації.

Замовник у своїх поясненнях по суті Скарги зазначає, що надання аналогічних за предметом закупівлі договорів на закупівлю котлів потужністю не менше 19 МВт є технічно обґрунтованим, так як котли потужністю 19 МВт і вище є промисловими котлами великої потужності, що є необхідним для проведення Процедури закупівлі і визначається конкретними технічними характеристиками і Документацією. Важливим аспектом в експлуатації промислових котлів великої потужності є досвід та вміння постачальників обладнання своєчасно забезпечити Замовника, який експлуатує вказане обладнання, якісним та оперативним сервісним і гарантійним обслуговуванням. Ця вимога базується на забезпеченні споживачів теплової енергії 1 категорії (лікарні) безперебійним та безаварійним постачанням теплової енергії в опалювальний період (вимоги пункту 4.1.1 ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі»). При виконанні даної вимоги Документації у майбутнього учасника Процедури закупівлі відсутні будь-які законні підстави вважати дану вимогу дискримінаційною, так як вказана вимога направлена на забезпечення життєдіяльності та забезпечення конституційних прав громадян міста.

У ході розгляду зазначеного питання встановлено наступне.

Пунктом 5 розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» Документації, зокрема, передбачено надання інформаційної довідки, складеної у довільній формі, із зазначенням виконання аналогічних за предметом закупівлі договорів (котли потужністю не менше 19 МВт); завірених копій кількох (2–3 шт.) договорів на поставку аналогічного за предметом закупівлі товару (котли потужністю не менше 19 МВт) та координати Замовників.

Замовник не обґрунтував необхідність встановлення у Документації наведеної вище вимоги, а також не спростував інформацію, наведену Скаржником у Скарзі. Встановлення зазначеної вимоги обмежує коло учасників лише тими, хто може надати копії щонайменше двох виконаних аналогічних договорів щодо постачання котлів потужністю не менше саме 19 МВт, що є дискримінаційним по відношенню до інших суб’єктів господарювання, у тому числі Скаржника.

Статтею 3 Закону визначено, що закупівлі здійснюються, зокрема, за принципом недискримінацїї учасників, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель.

Згідно з частиною третьою статті 5 Закону замовник не може встановлювати дискримінаційні вимоги до учасників.

Частиною четвертою статті 22 Закону передбачено, що тендерна документація не повинна містити вимог, які обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.

Дії Замовника в частині встановлення у Документації наведених вище вимог порушують вимоги частини третьої статті 5 та частини четвертої статті 22 Закону, якими передбачена недискримінація учасників, а також, права та законні інтереси Скаржника, пов’язані з його участю у Процедурі закупівлі, та принципи недискримінації учасників, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель, передбачені статтею 3 Закону.

Виходячи з вищевикладеного, Замовник повинен внести відповідні зміни до Документації в цій частині.

Таким чином, замовник, встановлюючи вимоги щодо надання документального підтвердження виконання аналогічного договору, повинен пам’ятати:

 • встановлення вимоги надання документального підтвердження досвіду виконання аналогічного договору є правом, а не обов’язком;
 • вимога повинна передбачати надання підтвердження виконання лише одного аналогічного договору, крім випадків, коли вимогу щодо надання підтвердження виконання аналогічного договору декількома договорами буде належним чином обґрунтовано;
 • аналогічним договором є не лише договір із закупівлі ідентичної або тотожної продукції, а також і договір на закупівлю продукції з подібними або схожими характеристиками;
 • не встановлювати обмеження характеристик аналогічного договору.
Конкурентні процедури

Публікації, що стосуються будь-яких питань придбання товарів, робіт та послуг за процедурами публічних закупівель