Нагальна потреба в здійсненні закупівлі як виняток спрощеної закупівлі

Тетяна Мішта
11767
13 Липня 2020
СПЕЦВИПУСК
Нагальна потреба в здійсненні закупівлі як виняток спрощеної закупівлі
11767
13 Липня 2020

Оновленим закупівельним законодавством передбачено низку нововведень, які, у тому числі, уможливлюють у певних випадках використання способу укладення прямих договорів з постачальником товарів, надавачем послуг або виконавцем робіт. У статті детальніше розглянемо один із таких випадків.

Окремі випадки нагальної потреби

Що відноситься до нагальної потреби здійснення спрощеної закупівлі в замовника, зокрема виникнення об’єктивних обставин, що унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення спрощеної закупівлі, а саме більш детально розглянемо приклади таких випадків.

Наразі Закон зобов’язує замовника використовувати спрощену закупівлю в разі придбання замовником товарів, робіт і послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена в пунктах 1 і 2 частини першої статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі».

Натомість придбання замовником товарів, робіт і послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена в пунктах 1 та 2 частини першої статті 3 Закону, здійснюють без застосування порядку проведення спрощених закупівель, установленого цим Законом, у разі якщо існує нагальна потреба в здійсненні закупівлі у зв’язку із:

  • виникненням об’єктивних обставин, що унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення спрощеної закупівлі;
  • оскарженням прийнятих рішень, дій чи бездіяльності замовника після оцінки тендерних пропозицій учасників, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків від очікуваної вартості тендеру, що оскаржують;
  • розірванням договору про закупівлю з вини учасника на строк, достатній для проведення тендеру, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі про закупівлю, який розірваний з вини такого учасника.

І якщо у випадках оскарження та розірвання договорів існує можливість та причини для відповідних обґрунтувань, то виникнення об’єктивних обставин, що унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення спрощеної закупівлі через нагальну потребу, має бути аргументовано та за потреби документально підтверджено.

Тож розглянемо, які причини можуть слугувати застосуванню такого винятку та яким чином обґрунтувати, дотримання яких саме строків має бути при цьому унеможливлено.

Спрощена закупівля відбувається в порівняно недовготривалий строк та потребує значно менше часу, ніж процедура відкритих торгів, що дає можливість у відносно короткі терміни задовольнити потребу в закупівлі. Томуварто розібратись, який же строк має бути недостатнім задля задоволення певної нагальної потреби замовника.

Спрощена закупівля складається з послідовних етапів, а саме: оприлюднення оголошення не пізніше ніж за шість робочих днів до кінцевого строку подання пропозицій; можливість уточнення інформації, зазначеної замовником в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, і період уточнення мають бути не менше трьох робочих днів.

Після цього для подання пропозицій учасниками є кінцевий строк, що не може бути меншим за п’ять робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі в електронній системі закупівель.

За потреби відбуваються електронний аукціон і розгляд на відповідність умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі та вимогам до предмета закупівлі, пропозиції учасника у строк, що не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня завершення електронного аукціону.

Після визначення переможця спрощеної закупівлі замовник оприлюднює повідомлення про намір укласти договір про закупівлю протягом одного дня з дня прийняття рішення про визначення переможця спрощеної закупівлі і де-факто вже може укласти договір.

Детальніше з алгоритмом спрощеної закупівлі можете ознайомитися на порталі RADNUK.COM.UA у статті «Алгоритм проведення спрощеної закупівлі».

Отже,  при застосуванні спрощеної закупівлі приблизний строк, у який така закупівля фактично може відбутися, становить орієнтовно два тижні.

Тому першою умовою для застосування винятку є саме унеможливлення очікування нагальної закупівлі протягом цього строку через об’єктивні причини.

Своєю чергою замовникові варто пам’ятати, що будь-які рішення щодо нагальної закупівлі мають бути аргументованими та за потреби документально підтвердженими.

Тому слід виважено розглядати можливість застосування винятку саме в ситуаціях, коли існує гостра потреба в закупівлі й одночасно відсутня можливість використовувати спрощену закупівлю, оскільки з об’єктивних причин така потреба має бути задоволена у строк, що є меншим (наприклад, протягом декількох днів, тижня-півтора), і в будь-якому разі не довше строку, якого вистачить для проведення спрощеної закупівлі.

Звичайно, у нагальних ситуаціях існує й певний внутрішній процес прийняття рішень в організації, яка виступає замовником, який також потребує часу.

На цей факт необхідно зважати , якщо є сумніви стосовно подальшої можливості підтвердження нагальності закупівлі та об’єктивного унеможливлення дотримання строків для спрощеної закупівлі, а не з вини замовника через затягування з прийняттям відповідних управлінських рішень.

Приклади нагальних закупівель

Наприклад, нагальна закупівля може бути без застосування спрощеної закупівлі у разі виникнення будь-яких непередбачуваних, екстрених, надзвичайних чи аварійних ситуацій тощо.

Такі ситуації можуть бути пов’язані як з поломками комунікацій (труби, проводка тощо), так і з транспортом (поломка, зупинка, аварія тощо), захворюванням людей або тварин (закупівля медикаментів, матеріалів тощо), харчів (для людей або тварин) та ін.

Наприклад, замовник планово здійснює перевезення тварин з одного місця в інше, відбувається поломка спеціального транспортного засобу, яким здійснюють транспортування. І у вимушених непередбачуваних умовах слід забезпечити життєдіяльність та перебування тварин до відновлення спроможності переїзду.

У такій ситуації замовникові може знадобитись не одна, а навіть низка закупівель, різних за своїм змістом, однак їх об’єктивно неможливо було запланувати, і одночасно їх слід здійснити в найкоротший термін.

У даному випадкові унеможливлено дотримання строку для використання спрощеної закупівлі протягом орієнтовно двох тижнів, оскільки замовникові необхідно за цей час здійснити  позаплановий ремонт транспортного засобу, укласти договори щодо місця тимчасового перебування та харчування тощо.

Звичайно, у такій ситуації пошук постачальника здійснюватимуть за нагальною потребою, яка виникла з об’єктивних причин та може бути підтверджена документально.

Висновок

Підсумовуючи викладене, слід констатувати, що законодавчо для нагальних потреб у закупівлі передбачено цей виняток для укладання прямого договору через неможливість дотримання строків для проведення спрощеної закупівлі, який залишає замовникові право вибору в нестандартних ситуаціях та забезпечує певну гнучкість у задоволенні таких непередбачуваних потреб на суму понад 50 тисяч гривень, яка не перевищує відповідно вартісний поріг для проведення процедур закупівель замовником. Водночас з метою уникнення звинувачень у необ’єктивності прийняття рішень уповноваженою особою щодо застосування даної підстави для укладення прямого договору та з метою документального обґрунтування виникнення нагальної потреби радимо долучати підтвердні документи внутрішніх замовників (відповідальних виконавців).

Водночас звертаю увагу, що Закон хоч і має таку норму щодо винятку, однак зобов’язує замовника в разі здійснення закупівлі в такому випадкові обов’язково оприлюднити в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель.

Спрощена закупівля

Публікації, що стосуються будь-яких питань придбання товарів, робіт та послуг на так звані допорогові суми, тобто вартість яких є нижчою 200 тис. грн для товарів і послуг та нижче 1 млн. грн для робіт (звичайні замовники), або вартість яких є нижчою 1 млн. грн для товарів і послуг та нижче 1,5 млн. грн для робіт, якщо йдеться про спецзамовників

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО