Варіант продовження строку дії та виконання зобов’язань за договором про закупівлю

Ганна Довгая
253
3 Травня 2021
Варіант продовження строку дії та виконання зобов’язань за договором про закупівлю
253
3 Травня 2021

Пунктом 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» визначено, що істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім:

«продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю».

Тобто дана норма каже, що:

  1. строк дії договору про закупівлю продовжується паралельно з продовженням строку виконання зобов’язань за цим договором про закупівлю;
  2. внесення змін до договору про закупівлю можливе виключно у випадку дії договору про закупівлю, якщо ж дія договору про закупівлю закінчена, внесення змін неможливе;
  3. чи дійсно документальне підтвердження об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, є належним, визначають контролюючі органи відповідно до компетенції.

Під обставинами непереборної сили у даному випадку прийнято вважати надзвичайні та невідворотні обставини, які об’єктивно впливають на хід виконання зобов’язань / унеможливлюють виконання взятих зобов’язань, передбачених умовами договору про закупівлю. Дію таких обставин неможливо було передбачити.

Цікавим є факт, що за статтею 14 Закону України «Про торгово-промислові палати в...

Договір про закупівлю

Публікації про роль договору у закупівлях, зокрема, про особливості укладення, виконання, зміни, розірвання договору та ін.