Підстава та процедура розірвання договорів про закупівлю в односторонньому порядку

Оксана Костенко
1922
24 Лютого 2022
Підстава та процедура розірвання договорів про закупівлю в односторонньому порядку
1922
24 Лютого 2022

Перш ніж виконувати договір про закупівлю, його потрібно скласти. Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) на замовника покладається обов’язок оприлюднити проєкт договору про закупівлю. Саме на стадії складання проєкту договору про закупівлю замовнику необхідно передбачити всі «спірні» випадки, у тому числі підстави та процедуру розірвання договорів про закупівлю та «прямих» договорів (далі — договір) в односторонньому порядку.

Порядок розірвання договору про закупівлю в односторонньому порядку

Згідно зі статтею 654 Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ) зміна або розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту. Тобто:

1. розірвання договору про закупівлю відбувається у письмовій формі, якщо договором не встановлено інше;

2. процедура одностороннього розірвання договору починається за ініціативою однієї із сторін у письмовому вигляді.

Законодавство не містить загальних вимог щодо оформлення повідомлення про одностороннє розірвання договору про закупівлю / договору, порядку та строків його направлення. Згідно зі звичаями ділового обороту одностороннє розірвання договору про закупівлю  / договору оформлюється у вигляді листа або повідомлення із зазначенням: реквізитів сторін, дати документа, вихідного номера, підстав, які викликали розірвання договору про закупівлю,...

Договір про закупівлю

Публікації про роль договору у закупівлях, зокрема, про особливості укладення, виконання, зміни, розірвання договору та ін.