Хто може виступати ініціатором внесення змін до договору про закупівлю та зразок листа-звернення

Ганна Довгая
364
16 Червня 2022
Хто може виступати ініціатором внесення змін до договору про закупівлю та зразок листа-звернення
364
16 Червня 2022

Ініціювання сторонами закупівельного процесу внесення змін / розірвання чинних договорів про закупівлю є постійним та звичним процесом під час його виконання. Особливо це стосується одного з головних критеріїв оцінки ефективності та показника досягнення економії — ціни, зміна якої завжди є об’єктом уваги контролюючих та правоохоронних органів. Попри поширеність цієї проблематики та наявність великої кількості публікацій з цього питання, не всі замовники усвідомлюють, хто повинен виступати ініціатором внесення змін до договору про закупівлю.

Статтею 41 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) визначено, що договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів України (далі — ЦКУ та ГКУ) з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

У свою чергу, стаття 188 ГКУ регламентує порядок зміни і розірвання господарських договорів. Сторона договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, повинна надіслати пропозиції про це другій стороні за договором.

Частиною 4 статті 188 ГКУ визначено, що сторона договору, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє другу сторону про результати її розгляду. У разі якщо сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) договору або в разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду.

Водночас замовник у проєкті договору про закупівлю може встановити відмінний від встановленого частиною 4 статті 188 ГКУ строк. Приміром, закріпити, що сторона договору про закупівлю, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору про закупівлю у встановленому цим договором про закупівлю порядку, зобов’язується протягом п’яти робочих днів після належного одержання пропозиції повідомити другу сторону про результати її розгляду шляхом направлення офіційного листа-відмови з обґрунтуванням прийнятого рішення чи підписану відповідну додаткову угоду. 

Тож розуміємо, що право на ініціювання внесення змін до договору про закупівлю має будь-яка сторона договору про закупівлю. Водночас погоджуватись на внесення змін до умов договору про закупівлю — право, а не обов’язок сторони укладеного договору про закупівлю. Також користуйтесь прикладом листа-звернення щодо внесення змін до договору про закупівлю.

Додатково на порталі RADNUK.COM.UA читайте статтю «Готувати протокол у разі внесення змін до договору про закупівлю обов’язково! Чи ні?».

Договір про закупівлю

Публікації про роль договору у закупівлях, зокрема, про особливості укладення, виконання, зміни, розірвання договору та ін.