Чому при зменшенні кількості в подальшому її неможливо збільшити

Редакція
1845
18 Березня 2021
Чому при зменшенні кількості в подальшому її неможливо збільшити
1845
18 Березня 2021

Зміна обсягів закупівлі є актуальною темою серед закупівельної спільноти з огляду на значні штрафи у розмірі 25 500 — 51 000 грн,  що накладаються на службових (посадових), уповноважених осіб замовника за внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, не передбачених Законом (стаття 164-14 КУпАП). Далі по суті.

Договір про закупівлю укладають за результатами проведення процедури закупівлі / спрощеної закупівлі. Безпосередньо в оголошенні про проведення процедури закупівлі / спрощеної закупівлі замовник зазначає потребу, тобто найменування та конкретну кількість товару, роботи чи послуги. Коли за результатом процедури закупівлі / спрощеної закупівлі укладають договір про закупівлю, то він містить низку істотних умов. Найменування та кількість товару, роботи чи послуги є істотними умовами будь-якого договору про закупівлю, виходячи зі змісту статей 180 Господарського Кодексу України і 638 Цивільного Кодексу України, в яких установлено, що господарський договір вважають укладеним, якщо між сторонами в передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо всіх його істотних умов.

Крім цього, істотними є умови, визнані такими за законом чи необхідні для договорів даного виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї зі сторін повинна бути досягнута згода. При укладенні господарського договору сторони зобов’язані в будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору. При цьому умови про предмет у господарському договорі повинні визначати найменування (номенклатуру, асортимент) й кількість продукції (робіт, послуг), а також вимоги до їх якості.

Відповідно до частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

  1. зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
  2. збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, — не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю. Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не застосовується у випадках зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, газу та електричної енергії;
  3. покращення якості предмета закупівлі, за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
  4. продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
  5. погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку;
  6. зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та / або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування — пропорційно до зміни таких ставок та / або пільг з оподаткування;
  7. зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;
  8. зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої цієї статті.

Як бачимо, жодна з вищеперерахованих підстав не містить положення, котрі дозволяють замовнику збільшити заявлений обсяг закупівлі, окрім останньої (пункт 8 частини 5 статті 41 Закону). При цьому важливо враховувати в роботі, що у разі, якщо вами внесені зміни до істотних умов договору про закупівлю за рахунок зменшення обсягу закупівлі, збільшити його вже не вдасться. Тому у разі наявності додаткової потреби у вигляді додаткових обсягів закупівлі замовник має проводити закупівлю відповідно до Закону з урахуванням вартісних меж.

До теми цікавим є питання чи можливе збільшення обсягів одного товару в результаті зменшення іншого в межах одного договору про закупівлю? відповідь на яке висвітлено на порталі RADNUK.COM.UA за гіперпосиланням.

Договір про закупівлю

Публікації про роль договору у закупівлях, зокрема, про особливості укладення, виконання, зміни, розірвання договору та ін.