Мінекономрозвитку оприлюднило інформативний лист з питань застосування переговорної процедури закупівлі

Редакція
611
11 Вересня 2014
Мінекономрозвитку оприлюднило інформативний лист з питань застосування переговорної процедури закупівлі
611
11 Вересня 2014

У попередньому номері журналу «Радник в сфері державних закупівель» [№ 8 (35) за серпень 2014 року] на сторінках 19–27 було опубліковано статтю з детальним покроковим описом алгоритму проведення переговорної процедури закупівлі. Проте вже 13 серпня 2014 року на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку було оприлюднено лист інформативного характеру Департаменту державних закупівель та державного замовлення № 3302-05/27478-03 від 08.08.2014, який хоч і не містить суперечностей з рекомендаціями статті, яка була згадана раніше, проте надає низку методологічних порад щодо правильного застосування цієї неконкурентної процедури закупівлі. Тож з повним текстом даного листа й коментарями експертів до нього знайомимо вас далі.


Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та інші суб’єкти сфери державних закупівель

Щодо надання методологічної допомоги

з питань застосування переговорної процедури закупівлі

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (далі — Мінекономрозвитку), керуючись пунктом 10 частини першої статті 8 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі — Закон), надає методологічну допомогу замовникам щодо порядку проведення переговорної процедури закупівлі товарів, робіт і послуг.

Відповідно до частини першої статті 39 Закону переговорна процедура закупівлі — це процедура, яка використовується замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з учасником після проведення переговорів з одним або кількома учасниками.

Рішення про застосування переговорної процедури закупівлі приймається замовником за наявності документально підтвердженої підстави або декількох підстав одночасно, виключний перелік яких визначений частиною другою статті 39 Закону, що підтверджують винятковість ситуації щодо неможливості застосувати іншу, конкурентну процедуру закупівлі.

У протоколі засідання комітету з конкурсних торгів зазначається найменування предмета закупівлі, підстава застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 39 Закону, очікувана вартість, найменування учасника, а також посилання на проведення попередніх переговорів з учасником (якщо переговори проведені в цей же день). Якщо попередні переговори проведені після прийняття рішення про застосування переговорної процедури закупівлі (до оприлюднення інформації про застосування переговорної процедури закупівлі), результати попередніх переговорів оформлюються окремим протоколом засідання комітету з конкурсних торгів.

У частині другій статті 39 Закону визначено 7 виключних випадків застосування переговорної процедури закупівлі. Документи, що підтверджують факт настання таких випадків, залежать від кожного окремого випадку і конкретної ситуації та потрібні замовнику для обґрунтування правильності вибору такої процедури закупівлі у випадку оскарження, контрольних заходів і перевірок контролюючих і правоохоронних органів, а також для майбутніх аналогічних випадків.

Результати проведених попередніх переговорів з одним або декількома учасниками оформлюються протоколом засідання комітету з конкурсних торгів.

Перебіг переговорної процедури закупівлі, установлений частиною першою статті 39 Закону (зокрема абзаци перший і шостий), передбачає обов’язковість проведення переговорів з учасником або учасниками до оприлюднення інформації про застосування процедури закупівлі, яка вже за результатами проведених переговорів містить найменування учасника, з яким буде укладатися договір, та ціну його пропозиції. При цьому Закон не обмежує право замовника проводити переговори як до прийняття рішення про застосування процедури (обов’язково фіксується у протоколі відповідного засідання комітету з конкурсних торгів), так і після такого рішення, але за умови, в останньому випадку, що проведення переговорів буде здійснене до подання для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу інформації про застосування переговорної процедури закупівлі.

Відповідно до частини третьої статті 10 Закону процедури закупівлі, попередня кваліфікація учасників не можуть проводитися до/без оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу згідно з частиною першою цієї статті.

Ураховуючи викладене, початком проведення переговорної процедури закупівлі є оприлюднення інформації про застосування вказаної процедури на веб-порталі Уповноваженого органу.

Таким чином, перші переговори мають характер попередніх та інформативних (проводяться до початку процедури, а не в її рамках), другі переговори проводяться в рамках переговорної процедури закупівлі після оприлюднення оголошення.

У такому контексті норми Закону щодо обов’язкового оприлюднення інформації про застосування не передбачають запрошення інших потенційних суб’єктів до можливої участі у процедурі, а мають лише інформативний характер (у тому числі для надання можливості оскарження вказаної процедури та проведення моніторингу процедури Мінекономрозвитку). Це підтверджується абзацом чотирнадцятим частини першої статті 39 Закону, що чітко зазначає – «Оприлюднення інформації про застосування переговорної процедури закупівлі не вважається запрошенням до участі у процедурі закупівлі для невизначеного кола осіб».

Після оприлюднення інформації про застосування і до акцепту пропозиції учасника замовник у разі потреби (за власною ініціативою чи ініціативою учасника) може провести додаткові переговори з учасником для узгодження параметрів та/або умов договору про закупівлю, у тому числі щодо перегляду ціни пропозиції, насамперед щодо її зменшення (знижки тощо).

Протоколи переговорів оформлюються в довільній загальноприйнятій у діловодстві формі.

Протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення про застосування переговорної процедури закупівлі замовник забезпечує оприлюднення інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, а також одночасне оприлюднення обґрунтування застосування вказаної процедури на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону.

Забезпеченням оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу є надсилання замовником інформації й обґрунтування протягом трьох робочих днів з дати засідання комітету з конкурсних торгів (наприклад, комітет з конкурсних торгів прийняв рішення 1-го числа, забезпечити оприлюднення необхідно до 4-го числа включно).

Якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну: для товарів — 200 тис. євро, для послуг — 300 тис. євро, для робіт — 500 тис. інформація про застосування переговорної процедури закупівлі обов’язково додатково оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу англійською мовою.

Щодо узгодження основних умов договору замовник проводить остаточні переговори з учасником, за результатами чого складається протокол переговорів.

Учасник надає замовнику підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям згідно із статтею 16 Закону.

Інформація про відповідність кваліфікаційним вимогам надається учасником (усіма учасниками в разі проведення переговорів з кількома учасниками) на вимогу замовника, що може здійснюватися таким чином:

у відповідь на письмовий запит замовника, у якому замовник заявляє про початок переговорів і прохання надати кваліфікаційні документи, учасник надсилає їх або надає під час переговорної зустрічі з замовником. У такому разі за аналогією в запиті доцільно встановити спосіб визначення відповідності учасника кваліфікаційним критеріям. У запиті також повинна міститись інформація, необхідна учаснику для формування ціни;

у відповідь на запит замовника, зафіксований у протоколі проведення переговорів.

Подання інформації про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям здійснюється до визначення замовником переможця і акцепту пропозиції учасника.

Слід зазначити, що кваліфікаційні критерії не встановлюються й інформація про відповідність ним не вимагається в разі закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, природного і нафтового газу, електричної енергії, послуг з її передачі та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів, телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів, послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування.

Відповідно до абзацу першого частини третьої статті 39 Закону замовник не пізніше п’яти днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу інформації про застосування переговорної процедури закупівлі приймає рішення про визначення переможця переговорної процедури закупівлі та акцептує його пропозицію.

Протокол переговорів є підставою для подальшого здійснення акцепту пропозиції учасника.

Рішення приймається комітетом з конкурсних торгів, яке оформлюється протоколом у довільній формі. Термін прийняття рішення — не пізніше п’яти днів, саме з моменту оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу інформації про застосування переговорної процедури закупівлі.

Відповідно до частини першої статті 10 та абзацу першого частини третьої статті 39 Закону замовник протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про визначення переможця безоплатно подає для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі.

Згідно з абзацом другим частини третьої статті 39 Закону замовник має право укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі у строк не раніше ніж через 10 днів (п’ять днів — у разі застосування переговорної процедури закупівлі з підстав, визначених пунктом 3 частини другої цієї статті, а також у разі закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, електричної енергії, послуг з її передання та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів, телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів, послуг з централізованого водопостачання та водовідведення та послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування) з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі.

Замовник протягом семи днів з дня укладення договору про закупівлю оприлюднює інформацію про результати проведення процедури закупівлі відповідно до статей 10 і 32 Закону.

Якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну: для товарів — 200 тис. євро, для послуг — 300 тис. євро, для робіт — 500 тис. інформація про результати процедури закупівлі обов’язково додатково оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу англійською мовою.

Відповідно до статті 10 Закону протягом трьох днів з дня затвердження звіту про результати проведення процедури закупівлі замовник безоплатно подає його для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до частини п’ятої статті 39 Закону переговорна процедура закупівлі відміняється в разі, якщо замовником допущено порушення порядку оприлюднення інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, визначеного цим Законом, та/або порушення, які вплинули на об’єктивність визначення переможця процедури закупівлі. Переговорна процедура закупівлі може бути відмінена замовником частково (за лотом).

Разом з тим повідомляємо, що розміщення інформації для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань державних закупівель здійснюється замовником відповідно до Порядку, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 25.06.2014 № 743.

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення                                                                                                               

Лілія ДУДНИК


Коментар редакції

Передусім слід зауважити, що в статті «Алгоритм проведення переговорної процедури закупівлі», опублікованій у журналі «Радник в сфері державних закупівель» № 8 (35) за серпень 2014 року на сторінках 19–27, було зазначено, що питання стосовно проведення переговорів у два етапи залишається спірним. Натомість даний інформативний лист вносить уточнення, яким передбачається необхідність проведення попередніх (до оприлюднення інформації про застосування переговорної процедури закупівлі) та остаточних (на етапі узгодження основних умов договору) переговорів між замовником та учасником закупівлі.

Слід також нагадати, що в разі застосування переговорної процедури закупівлі, навіть у випадку запрошення до переговорів декількох потенційних учасників, замовник не оформлює протокол оцінки пропозицій, а документальною підставою для підготовки, оприлюднення та надіслання учасникові повідомлення про акцепт є протокол попередніх переговорів.

Зважаючи на порушення, які наразі допускають замовники, у даному листі інформативного характеру зазначено, що переговорна процедура закупівлі відміняється відповідно до частини п’ятої статті 39 Закону, оскільки на практиці нерідко замовники як підставу для відміни цієї процедури закупівлі зазначають один з пунктів статті 30 Закону.

№ 9 (36) за вересень

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» в вересні 20214 року

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО