Повідомлення про внесення змін до договору та звіт про виконання договору: оприлюднювати чи ні?

Яна Устюгова
746
8 Липня 2014
Повідомлення про внесення змін до договору та звіт про виконання договору: оприлюднювати чи ні?
746
8 Липня 2014

Новим Законом України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон) перелік документів, які замовник зобов’язаний подавати для оприлюднення на веб-портал Уповноваженого органу, визначений статтею 10 було видозмінено, окрім іншого було додано два нових документи, обов’язкових для оприлюднення, а саме:

  • повідомлення про внесення змін до договору у випадках, передбачених пунктами 1, 2, 4, 5 та 8 частини п’ятої статті 40 цього Закону, – протягом трьох робочих днів з дня внесення змін;
  • звіт про виконання договору – протягом трьох робочих днів з дня закінчення строку дії договору, виконання договору або його розірвання.

Проте, положеннями Інформативного листа Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 07 травня 2014 року «Щодо оприлюднення інформації про закупівлі» (детальніше з повним текстом даного інформативного листа та коментарями редакції до нього, ви можете ознайомиться в журналі «Радник в сфері державних закупівель» № 5 (32) за травень 2014 року, на сторінках 31-33), визначалось наступне: відповідно до пункту другого розділу XI “Прикінцеві положення” Закону до приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить Закону. Ураховуючи викладене, оприлюднення повідомлення про внесення змін до договору та звіту про виконання договору про закупівлю замовниками буде здійснюватися після набрання чинності наказу Мінекономрозвитку, яким будуть затверджені форми документів у сфері державних закупівель.

Слід зауважити, що лист інформативного характеру Мінекономрозвитку України не є за своєю юридичною природою нормативно-правовим актом та не несе жодної імперативної вимоги. Даний лист також не є роз’ясненням, на надання яких уповноважено Мінекономрозвитку України статтею 8 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а тому його положення носять виключно диспозитивний характер.

Відповідно, враховуючи, що Закон України містить чітку регламентацію строків для оприлюднення замовником на веб-порталі вказаних документів та безспірно має вищу юридичну силу ніж зазначений вище Інформативний лист Мінекономрозвитку України, а норма статті 10 виключає будь-яке двозначне трактування, фахівці веб-порталу «Державні закупівлі» здійснюють прийом таких документів на веб-портал в довільній формі, а відповідно враховуючи важливість виконання всіх норм Закону та недопущення порушення строків для розміщення інформації на веб-порталі Уповноваженого органу, ми вирішили запропонувати довільні форми для підготовки з метою подання для розміщення на веб-портал повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю у випадках, передбачених пунктами 1, 2, 4, 5 та 8 частини п’ятої статті 40 цього Закону та звіту про виконання договору, з якими знайомимо вас далі.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору у випадках, передбачених пунктами 1, 2, 4, 5 та  
8 частини п’ятої статті 40 цього Закону, – протягом трьох робочих днів з дня внесення змін
 
1. Договір на придбання товарів, надання послуг чи виконання робіт, що передбачає витрачання коштів суб’єкта господарювання.
1.1. Дата укладення договору
1.2. Номер договору
2. Суб’єкт господарювання, який уклав договір:
2.1. Найменування.
2.2.Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ.
2.3. Місцезнаходження.
3. Інформація про постачальника, виконавця робіт чи надавача послуг, з яким укладено договір:
3.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.
3.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків
3.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс
4. Предмет договору
5. Зміни до договору про закупівлю:
5.1. Дата внесення змін до договору
5.2. Зміни, внесені до істотних умов договору.
6. Додаткова інформація.
                               ___________                                                       _______________
                                               (П.І.П)                                                                       (М.П.)
ФОРМА ЗВІТУ
про виконання договору – протягом трьох робочих днів з дня закінчення строку дії договору, виконання договору або його розірвання.
№_____від________
     1. Замовник:
     1.1. Найменування.
     1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.
     1.3. Місцезнаходження.
     1.4. Посадові  особи  замовника,   уповноважені   здійснювати зв’язок  з  учасниками  (прізвище,  ім’я,  по батькові,  посада та адреса,  номер  телефону  та   телефаксу   із   зазначенням   коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail).
     2. Предмет закупівлі:
     2.1. Найменування.
     2.2. Кількість товару або обсяг виконання  робіт  чи  надання послуг.
     2.3. Місце  поставки  товарів,  виконання  робіт  чи  надання послуг.
     2.4. Строк  поставки  товарів,  виконання  робіт  чи  надання послуг.
     3. Інформація про  учасника,  з  яким  укладено  договір  про закупівлю:
     3.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.
     3.2. Місцезнаходження  (для   юридичної   особи)   та   місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.
     4. Дата укладення договору про закупівлю та сума,  визначена в договорі про закупівлю.
     4.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).
     5.  Інформація про причину подання звіту та дата настання такої причини:
5.1. Дата виконання договору про закупівлю
5.2. Дата закінчення строку дії договору
5.2. Дата розірвання договору
     6. Додаткова інформація.
    
                               ___________                                                       _______________
(П.І.П)                                                                       (М.П.)

Необхідно звернути увагу на певну неузгодженість норм абзацу 12 та 13 частини 1 статті 10 Закону, оскільки в даних пунктам мова йде про оприлюднення повідомлення про внесення змін до договору та звіту про виконання договору.

Проте, в статті 1 Закону надано визначення саме «договір про закупівлю», згідно якого – це договір, який укладається між замовником і учасником за результатами проведення процедури закупівлі та передбачає надання послуг, виконання робіт або набуття права власності на товари.

Скоріш за все законодавець на момент включення абзаців 12 і 13 до частини 1 статті 10 Закон мав на увазі саме договір про закупівлю, тобто такий сума якого перевищує граничні межі визначені частиною 1 статті 2 Закону, а саме: для  товарів та послуг вище 100 тисяч гривень, а робіт – 1 мільйон гривень (без урахування податку на додану вартість).

Проте, однозначно стверджувати про те, що вимога щодо оприлюднення таких документів на веб-порталі Уповноваженого органу стосується саме договорів укладених за результатами здійснення процедур закупівель наразі не можна. А тому, редакцією журналу «Радник в сфері державних закупівель» було надіслано запит про надання офіційного роз’яснення на адресу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Відразу, після надходження відповіді, ми опублікуємо її в наступному номері нашого журналу.

№ 7 (34) за липень

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» в липні 2014 року

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО