МЕРТУ надало роз’яснення на запит журналу «Радник в сфері державних закупівель» стосовно правомірних дій замовника в разі смерті учасника на різних етапах процедури закупівлі

Редакція
1315
9 Липня 2014
МЕРТУ надало роз’яснення на запит журналу «Радник в сфері державних закупівель» стосовно правомірних дій замовника в разі смерті учасника на різних етапах процедури закупівлі
1315
9 Липня 2014

У Законі України «Про здійснення державних закупівель» № 1197-VII від 10 квітня 2014 року, як і в його попередній версії № 2289-VI від 01 червня 2010 року, не вказано як підставу для припинення чи зміни правовідносин, що виникають при здійсненні закупівель товарів, робіт чи послуг, — смерть учасника. У зв’язку із цим на практиці доволі часто виникають запитання стосовно подальших правомірних дій, які має вжити замовник для правильного завершення розпочатої процедури торгів у разі смерті учасника на певному етапі здійснення процедури закупівлі. Для отримання офіційних роз’яснень редакція журналу «Радник в сфері державних закупівель» звернулася до Мінекономрозвитку України. З описаними в запиті ситуаціями, поставленими запитаннями та отриманими на них роз’ясненнями знайомимо вас далі.

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку України)
від 14.05.2014  № 3302-05/15125-07                                                            
                                                                                                                                        Журнал “Радник в сфері  
державних закупівель”
РОЗ’ЯСНЕННЯ
 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розглянуло лист журналу “Радник в сфері державних закупівель” від 10.04.2014 № 10/04 щодо застосування законодавства у сфері державних закупівель та повідомляє.
Закон України “Про здійснення державних закупівель” (в редакції від 27.03.2014 № 1170-VII) (далі – Закон) встановлював правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.
    Ситуація 1:
Замовник в результаті проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів, визначив найбільш економічну вигідну пропозицію з числа допущених до процедури оцінки. Переможцем процедури закупівлі було визначено учасника – фізичну особу-підприємця, якому надіслано повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. Проте до укладення договору учасник-переможець помер.
Пунктом 3 статті 31 Закону передбачено, що у разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цим Законом, замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.
Запитання:
Як правомірно діяти Замовнику в такій ситуації, враховуючи, що померлий учасник, пропозиція якого була акцептована не може надати письмову відмову підписати договір про закупівлю?
 
1.Згідно з частиною восьмою статті 28 Закону за результатом розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів складається протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою Уповноваженим органом.
При цьому відповідно до абзацу третього частини другої статті 31 Закону замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладеним раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні 3 питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
Разом з тим згідно з частиною третьою статті 31 Закону у разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення учасника у строк, визначений цим Законом, замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.
Ураховуючи викладене, у разі неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цим Законом, замовник може визначити найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.
 
Ситуація 2:
Як результат акцепту пропозиції конкурсних торгів учасника-переможця процедури закупівлі, між учасником (фізична особа-підприємець) та замовником було укладено договір про закупівлю за державні кошти. Проте, на наступний день після цього, учасник помер.
Запитання:
Які подальші дії Замовника в такій ситуації? Чи потрібно подавати оголошення та звіт про результати проведення процедури закупівлі для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу? І як в такому випадку заповнювати такі документи? Як правомірно розірвати укладений договір у наслідок смерті учасника?
 
2. Відповідно до частини першої статті 10 Закону замовник для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу (що здійснюється безоплатно) у порядку, встановленому цим Законом, надає таку інформацію про закупівлю, зокрема, оголошення про проведення процедури закупівлі та звіт про результати проведення процедури закупівлі.
При цьому наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922 (зі змінами) затверджено форми документів у сфері державних закупівель та Інструкцію щодо їх заповнення.
Договірні відносини регулюються положеннями Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.
Згідно зі статтею 608 Цивільного кодексу України зобов’язання припиняється смертю боржника, якщо воно є нерозривно пов’язаним з його особою і у зв’язку з цим не може бути виконане іншою особою. Зобов’язання припиняється смертю кредитора, якщо воно є нерозривно пов’язаним з особою кредитора.
Таким чином, у випадку, зазначеному у листі заявника, у разі смерті переможця процедури закупівлі, з яким укладено договір про закупівлю, зобов’язання між сторонами такого договору припиняються згідно з положеннями Цивільного кодексу України.
Директор департаменту державних                                      
закупівель та державного замовлення                                      Андрій РУБАН

КОМЕНТАР ВІД РЕДАКЦІЇ:

Стосовно відповіді Мінекономрозвитку України на запитання, що виникають у ситуації № 1, варто підкреслити, що неукладення договору про закупівлю з вини учасника навіть за умови ненадання письмової відмови від укладення такого договору є достатньою підставою для правомірного визначення замовником найбільш економічно вигідної пропозиції конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. Проте для уникнення запитань контролюючих органів додатково рекомендуємо в супровідному листі, який направляється учасникові разом з повідомленням про акцепт його пропозиції конкурсних торгів, вказувати строк, протягом якого від учасника має надійти підтвердження готовності укладення договору про закупівлю. З прикладом такого супровідного листа можете ознайомиться в кінці коментаря.

Що ж стосується відповіді МЕРТУ на запитання, що виникають при ситуації № 2, то необхідно зазначити про необхідність повного завершення розпочатої процедури закупівлі, тобто підготовки та подання для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про проведення процедури закупівлі та звіту про результати проведення процедури закупівлі. Стосовно припинення договірних відносин між замовником та учасником торгів: Мінекономрозвитку не встановлює окремих особливостей та нагадує, що замовник у такій ситуації має керуватися положеннями Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.  

ПРИКЛАД:
від 03.07.2014 вих. № 032/54-567
ТОВ «Гринадит»
вул. Симона Петлюри, 21, м. Київ,
тел. (044) 251-43-56
 
Шановний учасник-переможець!
 
У відповідності до вимог статті 31 Закону України «Про здійснення державних закупівель» комітет з конкурсних торгів управління охорони здоров’я Ямирівської міської ради повідомляє, що ваша пропозиція конкурсних торгів на закупівлю інструментів і приладів медичних, хірургічних та стоматологічних (код ДК 016:2010 – 32.50.1) визнана найбільш економічно вигідною з числа поданих та допущених до процедури оцінки. У зв’язку із цим комітетом з конкурсних торгів було прийнято рішення акцептувати подану вами пропозицію конкурсних торгів у відповідності до вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель».
Просимо договір про закупівлю за бюджетні кошти підписати та повернути один екземпляр на адресу Замовника до 24.07.2014.
Додатково повідомляємо, що в разі ненадходження відповіді та/або підписаного договору уповноваженою особою ТОВ «Гринадит» у встановлений строк — це буде розцінено замовником як відмову від підписання договору про закупівлю відповідно до частини 3 статті 31 Закону.
 
Додатки на 8 (восьми) сторінках:
1. Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
2. Договір про закупівлю за бюджетні кошти в 2 (двох) екз.
 
Голова комітету з конкурсних торгів                                                                           М. І. Сидорук
№ 7 (34) за липень

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» в липні 2014 року

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО