Щодо зміни істотних умов договору

Редакція
35
15 Травня 2014
Щодо зміни істотних умов договору
35
15 Травня 2014

Запитання

Доброго дня! В умовах підписаних договорів про закупівлю між нашим підприємством та замовникам-розпорядникам державних коштів були передбачені випадки зміни ціни, зокрема за одиницю товару, не більш як на 10 відсотків, без збільшення суми, визначеної в договорі, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 40 Закону. На сьогодні постачальник та замовники за взаємною згодою сторін внесли зміни до істотних умов договорів, обґрунтовано збільшивши ціни за одиницю товару в межах 10 відсотків, документально підтвердивши ці дії офіційними довідками щодо рівня цін на ринку, виданими відповідними установами. У зв’язку зі значним коливанням цін на ринку продажу продуктів нафтоперероблення рідких, які викликані останніми подіями навколо та всередині України, ціна за одиницю товару продовжує коливатись у бік зростання, у тому числі у зв’язку зі зміною курсу іноземної валюти, і вже перевищує межу в 10 відсотків, що завдає значних збитків нашому підприємству, яке сумлінно виконує взяті зобов’язання.

Закон дозволяє змінити істотні умови договору про закупівлю відповідно до п. 8 ч. 5 ст. 40, зокрема у зв’язку зі зміною курсу іноземної валюти в разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу. Але ми не маємо чіткого уявлення про процедуру зміни істотних умов договору про закупівлю на підставі п. 8 ч. 5 ст. 40 Закону.

  Зважаючи на вищезазначене, просимо надати роз’яснення щодо таких питань:

  1. Чи можуть сторони доповнити умови укладених договорів пунктом щодо зміни істотних умов договору відповідно до п. 8 ч. 5 ст. 40 Закону?
  2. Чи можна змінювати істотні умови договору (у тому числі ціну за одиницю товару) відповідно до п. 8 ч. 5 ст. 40 Закону, якщо ціна за одиницю товару вже була змінена на 10 відсотків відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 40 Закону, документально підтверджуючи зміну офіційною довідкою щодо рівня цін на ринку виданою відповідною установою? Закон не забороняє одночасне застосування умов кількох пунктів цієї статті.   3. Чи можливо доповнити умови укладених договорів порядком зміни ціни за одиницю товару залежно від зміни поточного курсу гривні, встановленого Національним банком України щодо долара США, беручи до уваги те, що продукти нафтоперероблення рідкі мають імпортну складову структури ціни (нафтопродукти виготовлені за межами території України, про що свідчать сертифікати відповідності, видані офіційним органом сертифікації України) та постанову КМ України від 18.12.1998 № 1998, яка дозволяє облік витрат у доларовому еквіваленті під час формування вільних цін?

Відповідь

Добрий день. Надаємо відповіді в послідовності заданих питань.

  1. Внесення змін до договору про закупівлю регулюється Цивільним та Господарським кодексами України, Законом України «Про здійснення державних закупівель». Відповідно до ст. 651 Цивільного кодексу України зміна договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або Законом. П. 8 ч. 5 ст. 40 Закону встановлено, що істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, зокрема, зміни курсу іноземної валюти в разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу.

    Тобто сторони не можуть вносити такі зміни до договору після його підписання та реєстрації в органах Державної казначейської служби, проте вони можуть діяти в межах повноважень, наданих їм п. 8 ч. 5 ст. 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель».
  2. Законом не встановлено обмежень щодо внесення змін до істотних умов договору про закупівлю відповідно до ч. 5 ст. 40 Закону та застосування декількох пунктів ч. 5 ст. 40 Закону одночасно. Однак необхідно пам’ятати, що внесення відповідних змін до договору про закупівлю повинно бути обґрунтованим та документально підтвердженим.
  3. У разі встановлення в договорі можливості внесення змін до договору та досягнення сторонами згоди щодо таких змін умови вже укладеного договору можуть бути доповнені шляхом укладення додаткової угоди у частині, що не протирічить умовам вже підписаного договору, але обов’язково такі зміни повинні бути обґрунтованим та документально підтвердженими.   У будь-якому разі з даного питання та питань, відповіді на які надано вище, рекомендуємо проконсультуватися з відповідним територіальним органом Державної казначейської служби, в якій ви обслуговуєтесь.
№ 6 (32) за травень

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» в травні 2014 року