Щодо надання окремих послуг поштового зв’язку

Редакція
18
8 Січня 2014
Щодо надання окремих послуг поштового зв’язку
18
8 Січня 2014

На виконання частини 4 статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 2289-VI Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про особливості здійснення закупівель за державні кошти послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів» № 4997-VI.

У пояснювальній записці до проекту закону України «Про особливості здійснення закупівель за державні кошти послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів» відмічалось, що метою прийняття даного Закону є встановлення правових та економічних засад здійснення закупівель за державні кошти послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів.

У Законі визначено, що закупівля послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів здійснюється шляхом застосування процедури закупівлі в одного учасника відповідно до статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 2289-VI з урахуванням Закону України «Про поштовий зв’язок» № 2759-ІІІ, який визначає правові, соціально-економічні та організаційні основи діяльності у галузі зв’язку і у сфері надання послуг поштового зв’язку.

Що таке послуга поштового зв’язку та якими є її види?

Законодавець розкрив зміст понять «послуги поштового зв’язку», а також «універсальні послуги поштового зв’язку» у статті 1 Закону України «Про поштовий зв’язок» № 2759-ІІІ.

Послуги поштового зв’язку — продукт діяльності оператора поштового зв’язку з приймання, обробки, перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень, виконання доручень користувачів щодо поштових переказів, банківських операцій, спрямований на задоволення потреб користувачів.

Універсальні послуги поштового зв’язку — набір послуг поштового зв’язку загального користування встановленого рівня якості, які надаються всім користувачам на всій території України за тарифами, що регулюються державою.

Закон України «Про поштовий зв’язок» № 2759-ІІІ покладає обов’язок забезпечення надання універсальних послуг поштового зв’язку на всій території України на національного оператора, який, згідно із цим Законом, має виключні права на провадження певних видів діяльності у цій сфері, а саме: «Національний оператор поштового зв’язку (національний оператор) — оператор, який в установленому законодавством порядку надає універсальні послуги поштового зв’язку на всій території України і якому надаються виключні права на провадження певних видів діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку».

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 року № 10 виконання функцій національного оператора поштового зв’язку покладено на Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта».

Що ж віднесено до універсальних послуг поштового зв’язку?

У статті 15 Закону України «Про поштовий зв’язок» № 2759-ІІІ визначено, що національний оператор забезпечує надання на всій території України універсальних послуг поштового зв’язку за переліком, який затверджується Кабінетом Міністрів України.

Згідно з Правилами надання послуг поштового зв’язку, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. за № 270, до універсальних послуг поштового зв’язку належать послуги з пересилання:

 •  поштових карток, листів, бандеролей, секограм — простих та рекомендованих;
 •  посилок без оголошеної цінності масою до 10 кілограмів.

У Державному класифікаторі 016:2010 ці предмети закупівлі визначені за кодом 53.10.1 — послуги поштові в межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг.

У Законі України «Про поштовий зв’язок» № 2759-ІІІ також визначено, що «для задоволення державних потреб національний оператор на договірних засадах може здійснювати діяльність, пов’язану з виплатою та доставкою пенсій, грошової допомоги малозабезпеченим громадянам».

У той же час законодавець, розкривши у статті 1 цього Закону зміст понять «послуги поштового зв’язку» та «універсальні послуги поштового зв’язку», не відніс до них діяльність, пов’язану з виплатою та доставкою пенсій, грошової допомоги малозабезпеченим громадянам. Але якщо виходити з того, що, згідно зі статтею 15 Закону України «Про поштовий зв’язок» № 2759-ІІІ, національний оператор може здійснювати діяльність, пов’язану з виплатою та доставкою пенсій, грошової допомоги малозабезпеченим громадянам, надавати й інші послуги відповідно до законодавства України, то діяльність, пов’язана з виплатою та доставкою пенсій, грошової допомоги малозабезпеченим громадянам, є послугою, яка надається споживачеві.

Наказом від 28.04.2009 року за № 464/156 Міністерство транспорту та зв’язку України й Міністерство праці та соціальної політики України затвердили Інструкцію про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв’язку, яка була зареєстрована в Міністерстві юстиції України 2 липня 2009 р. за № 592/16608.

В Інструкції установлено, що діяльність національного оператора, пов’язана з виплатою та доставкою пенсій, соціальних допомог, здійснюється відповідно до законодавства на договірних засадах.

Послуги з виплати та доставки пенсій, соціальних допомог надають підрозділи національного оператора — поштамти, вузли (центри), відділення та пункти поштового зв’язку (далі — виплатні об’єкти поштового зв’язку).

Виплата та доставка пенсій, соціальних допомог, що, згідно із законодавством, фінансуються управліннями Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах (далі — органи Пенсійного фонду) і органами праці та соціального захисту населення, здійснюються національним оператором у порядку, встановленому цією Інструкцією, та на підставі договорів, що укладаються:

 • між національним оператором в особі філіалів (відособлених виробничих підрозділів) та органами Пенсійного фонду — щодо виплати пенсій та допомоги на поховання;
 • між національним оператором в особі філіалів (відособлених виробничих підрозділів) та головними управліннями Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі — регіональні органи Пенсійного фонду) і органами Пенсійного фонду — при централізованому нарахуванні пенсій;
 • між національним оператором в особі філіалів (відособлених виробничих підрозділів) й органами праці та соціального захисту населення — щодо виплати соціальних допомог та допомоги на поховання;
 • між національним оператором та відповідними центрами з нарахування та здійснення соціальних виплат — при централізованому нарахуванні та виплаті соціальних допомог.

Пенсії, соціальні допомоги можуть пересилатися поштовими переказами.

Основними засадами діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку на підставі статті 3 Закону України «Про поштовий зв’язок» № 2759-ІІІ є, зокрема, захист інтересів користувачів, забезпечення надання послуг поштового зв’язку встановленого рівня якості, доступність до ринку послуг поштового зв’язку.

Споживач, згідно з частиною другою статті 19 Закону України «Про захист прав споживачів», має право на вільний вибір товарів і послуг у зручний для нього час з урахуванням режиму роботи продавця (виконавця), а держава відповідно до статті 4 цього Закону забезпечує громадянам як споживачам захист їхніх прав, надає можливість вільного вибору товарів (робіт, послуг).

Відповідно до частини першої статті 47 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» № 1058-IV «пенсія виплачується щомісяця організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України або перераховується на визначений цією особою банківський рахунок у порядку, передбаченому законодавством».

Постановою правління Пенсійного фонду України 25.11.2005 року за № 22-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України від 27 грудня 2005 р. за № 1566/11846, затверджено Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Цей Порядок регулює питання щодо подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій.

Таким чином, кожна людина для себе вирішує сама, як і де отримувати пенсію — або в комерційному банку, або з доставкою до оселі.

Сьогодні послугою доставки пенсії користуються в АРК понад 270 тисяч людей.

Мережа відділень поштового зв’язку у Криму доволі широка. Але за останні роки в багатьох невеличких селах зникли відділення зв’язку — вони стали нерентабельними.

Управління Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах і органи праці та соціального захисту населення, закуповуючи послуги, пов’язані з виплатою та доставкою пенсій, грошової допомоги малозабезпеченим громадянам у національного оператора поштового зв’язку, визначають предмет закупівлі за Державним класифікатором продукції та послуг 016:2010 — за кодом 53.20.1 — Послуги поштові та кур’єрські, інші.

Також статтею 15 Закону України «Про поштовий зв’язок» № 2759-ІІІ передбачено, що національний оператор має виключне право видання, введення в обіг та організацію розповсюдження поштових марок, маркованих конвертів і карток, а також виведення їх з обігу.

Відповідно до Закону України «Про поштовий зв’язок» № 2759-ІІІ поштова марка — державний знак, виготовлений у встановленому законодавством порядку із зазначенням його номінальної вартості та держави, який є засобом оплати послуг поштового зв’язку, що надаються національним оператором.

Згідно з Правилами надання послуг поштового зв’язку, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. за № 27, маркований конверт, маркована картка — поштовий конверт, бланк поштової картки, виготовлені за встановленим стандартом з надрукованою на них поштовою маркою.

У «Положенні про знаки поштової оплати», затвердженому наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 24.06.2010 року за № 388, визначено, що поштовий конверт (поштова картка) з оригінальною маркою — конверт (картка), на якому (якій) надрукована поштова марка, що окремо не видавалася.

Конституційний Суд України від 28 травня 2003року у справі за № 10-рн за конституційним поданням Антимонопольного комітету України про офіційне тлумачення поняття «організація розповсюдження поштових марок, маркованих конвертів і карток», яке вживається в абзаці другому частини третьої статті 15 Закону України «Про поштовий зв’язок» (справа про організацію розповсюдження поштових марок, маркованих конвертів і карток) установив, що організація розповсюдження поштових марок, маркованих конвертів і карток включає в себе дії національного оператора поштового зв’язку, пов’язані зі створенням умов для розповсюдження зазначеної продукції та її реалізацією споживачам. Маючи за Законом виключне право на організацію розповсюдження поштових марок, маркованих конвертів і карток, національний оператор поштового зв’язку має право також на їх розповсюдження, оскільки воно пов’язане з реалізацією ним власних послуг поштового зв’язку.

Та оскільки розповсюдження поштових марок, маркованих конвертів і карток безпосередньо не належить до послуг поштового зв’язку, які, згідно з частиною першою статті 13 Закону України «Про поштовий зв’язок» № 2759-ІІІ, надають оператори відповідно до законодавства України, то його можуть здійснювати інші юридичні та фізичні особи, які мають для цього певні умови і які уклали договори з національним оператором поштового зв’язку.

Розповсюдження поштових марок, маркованих конвертів і карток не тільки національним оператором поштового зв’язку через мережу своїх підрозділів, але й іншими юридичними і фізичними особами значно розширює можливості придбання споживачами маркованої поштової продукції та отримання послуг поштового зв’язку.

Замовник, закуповуючи марки та марковані конверти, визначає предмет закупівлі за Державним класифікатором продукції та послуг 016:2010 — за кодом 58.19.1 — послуги щодо видання друкованої продукції, інші.

До речі, Конституційний Суд України також зазначив, що із системного аналізу Закону України «Про поштовий зв’язок» № 2759-ІІІ випливає, що організація розповсюдження конвертів чистих та художніх (без марок) не належить до виключного права національного оператора поштового зв’язку.

У статті 2 Закону України «Про особливості здійснення закупівель за державні кошти послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів» № 4997-VI визначено послідовність процедури закупівлі, яка має незначні відмінності від закупівлі товарів та послуг, які визначені Законом України «Про здійснення державних закупівель» № 2289-VI щодо здійснення закупівель в одного учасника.

Відмінності процедури закупівлі в одного учасника

Етапи процедури

Згідно із Законом України «Про здійснення державних закупівель» № 2289-VI

Згідно із Законом України «Про особливості здійснення закупівель за державні кошти послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів» № 4997-VI

Термін, протягом якого замовник з дня прийняття рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника забезпечує публікацію в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника

Протягом трьох робочих днів

Протягом одного робочого дня

Загальний строк, необхідний для визначення переможця процедури закупівлі в одного учасника з дня опублікування в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель інформації про застосування зазначеної процедури

Не повинен перевищувати п’яти днів

Не повинен перевищувати трьох робочих днів

Термін, протягом якого замовник не має права укласти договір про закупівлю з дня опублікування в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника

Не раніше ніж через п’ять робочих днів

Не раніше ніж через п’ять днів

У статті 3 Закону України «Про особливості здійснення закупівель за державні кошти послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів» № 4997-VI ідеться про договір та істотні умови договору про закупівлю послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів.

У той же час, коли була виключена стаття 41 із Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 2289-VI, в якій перераховувалися істотні умови договору про закупівлю, у Законі № 4997-VI законодавець їх надав.

Істотними умовами договору про закупівлю послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів є:

 • предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент, номінал);
 • кількість поштових марок, маркованих конвертів і послуг поштового зв’язку та вимоги щодо їх якості;
 • порядок здійснення оплати;
 • сума, визначена в договорі;
 • строк та місце поставки поштових марок, маркованих конвертів і надання послуг поштового зв’язку;
 • строк дії договору;
 • права та обов’язки сторін;
 • зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального обсягу фінансування видатків;
 • відповідальність сторін.

Таким чином, у частині четвертій ст. 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 2289-VI міститься виключний перелік товарів, робіт і послуг, закупівля яких здійснюється окремими законами України, у яких мають бути визначені особливості здійснення закупівлі таких товарів, робіт і послуг, у тому числі послуги поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів.

Зважаючи на це, Верховною Радою України був прийнятий Закон України «Про особливості здійснення закупівель за державні кошти послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів» № 4997-VI., що відповідає потребам систематизації законодавства.

Отже, закуповуючи послуги поштового зв’язку, поштові марки та марковані конверти, застосовуючи процедуру закупівлі в одного учасника, не забувайте про особливості даної процедури, визначені Законом України «Про особливості здійснення закупівель за державні кошти послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів» № 4997-VI.

Використані джерела

 1. Про здійснення державних закупівель: Закон України № 2289-VI від 1.06.2010.
 2. Про особливості здійснення закупівель за державні кошти послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів: Закон України № 4997-VI від 21.06.2012.
 3. Про поштовий зв’язок: Закон України № 2759-ІІІ від 4 жовтня 2001 р.
 4. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України № 1058-IV від 9 липня 2003 р.
 5. Рішення Конституційного Суду України у справі про організацію розповсюдження поштових марок, маркованих конвертів і карток від 28 травня 2003 р. № 10-рн.
 6. Правила надання послуг поштового зв’язку: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 270.
 7. Про національного оператора поштового зв’язку: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 р. № 10-р.
 8. Інструкція про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв’язку: затверджена наказом Міністерства транспорту та зв’язку України й Міністерства праці та соціальної політики України від 28.04.2009 р. № 464/156.
 9. Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій: Постанова правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 р. № 22-1.
 10. Положення про знаки поштової оплати: затверджено наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 24 червня 2010 р. № 388.
№ 1 (28) за січень

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» в січні 2014 року