Замовники запитують, ми — відповідаємо. Журнал за травень 2018

Редакція
806
31 Травня 2018
Замовники запитують, ми — відповідаємо. Журнал за травень 2018
806
31 Травня 2018

Запитання

«Добрий день! Документацією (оголошенням) про проведення допорогової закупівлі/тендерною документацією встановлено вимогу, що учасник повинен надати “довідку в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі її використання) з інформацією про наявність власних або орендованих, або яких учасник планує залучити для виконання умов договору спеціалізованих автотранспортних засобів (зазначити), якими учасник постачатиме предмет закупівлі, разом з довідкою про санобробку на кожен транспортний засіб. Якщо немає власного спеціалізованого автотранспорту — оригінал договору (договорів) про оренду автотранспортного засобу з усіма додатками до нього (них), чинного (чинних) на момент подання пропозиції; а якщо учасник планує залучити для виконання умов договору відповідні спеціалізовані автотранспортні засоби — оригінал договору (договорів) про надання послуг та/або співпрацю, та/або транспортування тощо з усіма додатками до нього (них), чинного (чинних) на момент подання пропозиції”. Учасник закупівлі — юридична особа/фізична особа-підприємець за відсутності власного автотранспортного засобу у складі своєї пропозиції надає договір оренди автотранспортного засобу (нотаріально не посвідчений), укладеного з фізичною особою (не підприємцем). Відповідно до п. 2 ст. 799 Цивільного кодексу України встановлено, що якщо договір найму транспортного засобу складають за участю фізичної особи, то такий договір має бути ще й нотаріально посвідченим. Як діяти замовникові в такому випадкові? На якій підставі відхилити/дискваліфікувати такого учасника в разі проведення допорогової закупівлі та в разі проведення відкритих торгів? Дякую».

Відповідь

— Добрий день! Відповідно до ч. 2 ст. 799 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України) договір найму транспортного засобу за участю фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченню. Згідно з ч. 1 ст. 220 ЦК України, у разі недотримання сторонами вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору такий договір є нікчемним. Відповідно до ч. 2 ст. 215 ЦК України недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлено законом (нікчемний правочин). У цьому разі визнання такого правочину недійсним суд не вимагає. У випадках, установлених ЦК України, нікчемний правочин може бути визнаний судом дійсним. Відповідно до законодавства України правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним (презумпція правомірності правочину). На закон покладено чітке визначення умов (підстав), процесуального порядку і наслідків недійсності. Від недійсних слід відрізняти неукладені правочини (коли сторони не дійшли повної згоди для досягнення правочином повної сили). Розрізняють два види недійсних правочинів: нікчемні та оспорювані. Якщо недійсність правочину прямо встановлена законом, то він є нікчемним правочином. У цьому разі визнання такого правочину недійсним суд не вимагає. У випадках, установлених ЦК України, нікчемний правочин може бути визнаний судом дійсним. Отже, зважаючи на зазначене, договір оренди транспортного засобу, укладений за участю фізичної особи, є нікчемним (таким, що не породжує правових наслідків), якщо він не був нотаріально посвідчений. При проведенні закупівель (як допорогових, так і надпорогових) замовник повинен відхилити пропозицію учасника у випадку надання нікчемного договору на підставі непідтвердження кваліфікаційного критерію або у зв’язку з тим, що пропозиція не відповідала умовам документації, але лише за умови, що надання даного документа прописано в умовах документації/тендерної документації. З додатковою інформацією з даного питання можна ознайомитися в журналі «Радник в сфері державних закупівель» № 10 (73) за жовтень 2017 року на сторінках 11–23.

Запитання

«Доброго дня! Під час подання через електронний майданчик оголошення про проведення відкритих торгів з публікацією англійською мовою відповідно до ч. 4 ст. 10 Закону про публічні закупівлі замовник має технічну можливість заповнення інформації англійською мовою не в усіх пунктах, передбачених оголошенням, складеним українською мовою. Чи є це порушенням вимог Закону? Або достатнім є той обсяг інформації, який автоматично потрапляє до оголошення про проведення торгів із заповнених замовником полів на електронному майданчикові? Дякую».

Відповідь

— Добрий день! Відповідно до ч. 4 ст. 10 Закону про публічні закупівлі оголошення про проведення процедури закупівлі у строки, встановлені у частині першій цієї статті, обов’язково додатково оприлюднюють на веб-порталі Уповноваженого органу англійською мовою, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну: для товарів і послуг — 133 тисячам євро; для робіт — 5 150 тисячам євро. Форму оголошення про проведення відкритих торгів затверджено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22.03.2016 № 490. При цьому слід звернути увагу на те, що технічно на майданчиках оприлюднення оголошення англійською мовою обмежено лише кількома рядками. Проте п. 8 Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі, затвердженого наказом МЕРТУ від 18.03.2016 № 477, встановлено, що в разі якщо інформація (оголошення про проведення процедури закупівлі) відповідно до вимог Закону повинна бути додатково оприлюднена англійською мовою, то таку інформацію замовник розміщує одночасно з відповідною інформацією українською мовою.

Отже, при проведенні міжнародних торгів рекомендуємо замовникам, окрім розміщення інформації англійською мовою в електронній формі оголошення, додатково перекладати оголошення про проведення процедури закупівлі англійською мовою, згідно з формою, затвердженою наказом МЕРТУ від 22.03.2016 № 490, затверджувати його та розміщувати в системі у сканованому вигляді або у форматі word під час внесення інформації про початок проведення процедури закупівлі разом з іншими документами (тендерна документація, проект договору та ін.). Детальніше з питанням проведення міжнародних торгів можна ознайомитись у випуску журналу № 4 (55) за квітень 2016 року на стор. 21–24 і стор. 27–28 та у випуску журналу № 1 (64) за січень 2017 року на стор. 11.

Журнали

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» (з посиланням на номер журналу)

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО