За перший квартал 2015 року подаємо нову форму звіту № 1-торги

Редакція
740
23 Січня 2015
За перший квартал 2015 року подаємо нову форму звіту № 1-торги
740
23 Січня 2015

Дванадцятого листопада 2014 року Державна служба статистики України наказом № 334 затвердила форму державного статистичного спостереження № 1-торги «Звіт про здійснення державних закупівель» (далі — наказ № 334).

Таку форму звіту було затверджено відповідно до статей 4, 12, 14, 18 Закону України «Про державну статистику», ураховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державного статистичного спостереження щодо здійснення державних закупівель й отримання повної, всебічної та об’єктивної статистичної інформації.

Пунктом 5 наказу № 334 вказано: визнати таким, що втратив чинність, з 01 лютого 2015 року наказ Державної служби статистики України від 26 листопада 2012 року № 485 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-торги (квартальна) «Звіт про проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти».

Отже, звіт № 1-торги за I квартал 2015 року замовники мають подавати за новою формою, затвердженою наказом № 334, не пізніше 16 квітня 2015 року.

Відмінності нової форми звіту № 1-торги від редакції, затвердженої наказом № 485, такі:

  1. змінено саму назву звіту, чим приведено його у відповідність до норм Закону України «Про здійснення державних закупівель»;
  2. видалено в тексті всі положення, що стосуються АР Крим і м. Севастополя, а саме: у преамбулі, де зазначено, хто подає звітність, а також у коді рядка 222;
  3. видалено з форми вид процедури закупівлі — «Електронний реверсивний аукціон»;
  4. назву колонки «Закупівлі в одного учасника» змінено на «Переговорна процедура закупівлі»;
  5. у колонці 1 зазначено, що сума графи 1 = сумі граф 2–6, на відміну від попередньої редакції, в якій було зазначено: «1 = 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7».

У преамбулі звіту № 1-торги, затвердженого наказом № 334, вказано, що такий звіт подають: юридичні особи, на яких поширюється дія Закону України «Про здійснення державних закупівель» та/або Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності»:

  • Київська міська та обласні державні адміністрації — головні розпорядники бюджетних коштів [з урахуванням зведеної інформації щодо розпорядників коштів відповідних місцевих бюджетів, а також установ, організацій та підприємств, утворених в установленому порядку органами місцевого самоврядування та уповноважених на отримання бюджетних коштів, взяття за ними зобов’язань і здійснення платежів, у тому числі комунальних підприємств, а також господарських товариств, у статутному капіталі яких комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їхніх дочірніх підприємств, а також підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належать комунальним підприємствам та господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, об’єднання таких підприємств (господарських товариств)] — головним управлінням статистики в областях та Управлінню статистики в м. Києві;
  • центральні органи виконавчої влади — головні розпорядники бюджетних коштів [розпорядники державних кредитних ресурсів, коштів Національного банку України, Пенсійного фонду України, державних цільових фондів, державних та місцевих фондів, коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування, Фонду соціального захисту інвалідів (з урахуванням зведеної інформації зі всіх підпорядкованих, підконтрольних органів державної влади, установ, організацій та підприємств, утворених в установленому порядку органами державної влади та уповноважених на отримання бюджетних коштів, взяття за ними зобов’язань і здійснення платежів, у тому числі державних, казенних підприємств, а також господарських товариств, у статутному капіталі яких державна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їхніх дочірніх підприємств, а також підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належать державним, у тому числі казенним підприємствам та господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, об’єднання таких підприємств (господарських товариств), щодо яких здійснюються функції з управління державним майном або корпоративними правами держави] — Головному управлінню регіональної статистики.
Журнали

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» (з посиланням на номер журналу)

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО