З 6 травня 2016 року Закон про публічні закупівлі вводиться в дію для місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та військово-цивільних адміністрацій Донецької області

Редакція
1181
19 Травня 2016
З 6 травня 2016 року Закон про публічні закупівлі вводиться в дію для місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та військово-цивільних адміністрацій Донецької області
1181
19 Травня 2016

Четвертого травня було повернуто з підписом від Президента Закон України «Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” щодо особливостей використання окремих публічних коштів на території Донецької області» № 1078-VIII від 12 квітня 2016 року (далі — Закон). Після цього даний документ було опубліковано в газеті «Голос України» № 81 від 05.05.2016. Відповідно до частини 2 даного Закону він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Отже, Закон набрав чинності 6 травня 2016 року і в зв’язку з цим Закон України «Про публічні закупівлі» вводиться в дію з 6 травня 2016 року для місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та військово-цивільних адміністрацій, місцезнаходженням яких є територія Донецької області.

Відповідно до даного Закону зміни вносяться до пункту 1 розділу IX «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі», а саме доповнюється абзацом четвертим.

Нижче ви може ознайомитися з повним текстом пункту 1 розділу IX «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» з урахуванням змін:

«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію:

 • з 1 квітня 2016 року — для центральних органів виконавчої влади та замовників, що здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання;
 • з 1 серпня 2016 року — для всіх замовників.
 • з дня набрання чинності Законом України «Про внесення деяких законодавчих змін щодо особливостей використання окремих публічних коштів на території Донецької області» — для місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та військово-цивільних адміністрацій, місцезнаходженням яких є територія Донецької області».

Для чіткого розуміння того, для кого з 6 травня набирає чинності Закон України «Про публічні закупівлі», розглянемо окремо, які організації є місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування та військово-цивільними адміністраціями.

Місцеві державні адміністрації

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», місцева державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади.

Місцева державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує повноваження, делеговані їй відповідною радою. Згідно зі статтею 4 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», місцеві державні адміністрації є юридичними особами, розташовані відповідно в обласних і районних центрах, містах Києві та Севастополі.

Органи місцевого самоврядування

Відповідно до статті 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районні та обласні ради — це органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст.

Згідно зі статтею 10 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їхнього імені та в їхніх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами. Обласні та районні ради є органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст у межах повноважень, визначених Конституцією України, цим та іншими законами, а також повноважень, переданих їм сільськими, селищними, міськими радами. Отже, до органів місцевого самоврядування належать сільські, селищні, міські ради та їхні виконавчі органи; районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст; районні в містах ради та їхні виконавчі органи.

Військово-цивільні адміністрації

Згідно з частиною 1 статті 1 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації», військово-цивільні адміністрації — це тимчасові державні органи в селах, селищах, містах, районах та областях, що діють у складі Антитерористичного центру при Службі безпеки України і призначені для забезпечення дії Конституції та законів України, забезпечення безпеки і нормалізації життєдіяльності населення, правопорядку, участі в протидії диверсійним проявам і терористичним актам, недопущення гуманітарної катастрофи в районі проведення антитерористичної операції.

Згідно з Указом Президента України № 123/2015 від 5 березня 2015 року, створено певні військово-цивільні адміністрації. Нижче ви можете ознайомитися з повним текстом Закону.

Закон України 
Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо особливостей використання окремих публічних коштів на території Донецької області
Верховна Рада України постановляє:
 1. Внести до розділу IX «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 9, ст. 89) такі зміни:
  1. пункт 1 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
   «із дня набрання чинності Законом України “Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” щодо особливостей використання окремих публічних коштів на території Донецької області” — для місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та військово-цивільних адміністрацій Донецької області»;
  2. доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
   «3-1. Установити, що з дня набрання чинності Законом України “Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” щодо особливостей використання окремих публічних коштів на території Донецької області” Закон України “Про здійснення державних закупівель” не застосовується до місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та військово-цивільних адміністрацій Донецької області».
 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

  Президент України
  П. ПОРОШЕНКО
  м. Київ
  12 квітня 2016 року
  № 1078-VIII
Журнали

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» (з посиланням на номер журналу)

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО