Щодо положення про тендерний комітет

Редакція
1317
20 Жовтня 2016
Щодо положення про тендерний комітет
1317
20 Жовтня 2016

Доброго дня! Згідно з Положенням про тендерний комітет, яке діє на нашому підприємстві, відповідаль-
ність за оприлюднення інформації та звітів щодо публічних закупівель відповідно до Закону покладена на
секретаря тендерного комітету. Надайте, будь ласка, відповіді на такі питання: чи може вищезазначена інформа-
ція бути оприлюднена в електронній системі за електронним підписом голови тендерного комітету, а не секрета-
ря, та чи обов’язково секретареві тендерного комітету мати ЕЦП в такому випадку? Дякуємо
.

Доброго дня. Згідно зі ст. 11 Закону України «Про публічні закупівлі», тендерний комітет або уповноважена особа (особи) забезпечує (-ють) оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до Закону. Склад тендерного комітету та Положення про тендерний комітет затверджують рішенням замовника. Згідно з п. 2.4 та п. 2.11 Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб), затвердженого наказом Мінекономрозвитку України від 30.03.2016 № 557, голова комітету організує роботу комітету, призначає заступника (заступників) голови, секретаря з числа членів комітету та визначає функції кожного члена комітету. Відповідальність за оприлюднення інформації та звітів щодо публічних закупівель відповідно до Закону може бути покладена на будь-якого члена тендерного комітету.

У той же час голова комітету зберігає за собою право самостійно здійснювати покладені на членів комітету функції. Тим самим голова тендерного комітету має право оприлюднювати зазначену інформацію за власним електронним цифровим підписом. Що ж до обов’язкової наявності електронного цифрового підпису в секретаря тендерного комітету, на якого покладено функції оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до Закону, то це питання повинно бути вирішено головою тендерного комітету: або зняти обов’язок оприлюднення інформації із секретаря тендерного комітету, або організувати отримання електронного цифрового підпису.    Проте слід звернути увагу на те, що відповідно до ч. 1 ст. 10 Закону відповідальними за повноту інформації, яку оприлюднюють на веб-порталі Уповноваженого органу, є голова та секретар тендерного комітету замовника або уповноважена особа (особи). Отже, якщо голова тендерного комітету поклав функції щодо оприлюднення інформації на секретаря, то в такому випадку секретар повинен мати ЕЦП.

Детальніше про електронний цифровий підпис ви можете прочитати в нашому журналі № 7 (58) за липень 2016 року на стор. 35–40.

Журнали

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» (з посиланням на номер журналу)

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО