Вносимо зміни до документації конкурсних торгів з 30.09.2015 року відповідно до нововведень у Закон про держзакупівель

Ольга Терещенко
896
2 Жовтня 2015
Вносимо зміни до документації конкурсних торгів з 30.09.2015 року відповідно до нововведень у Закон про держзакупівель
896
2 Жовтня 2015

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері державних закупівель щодо приведення їх у відповідність із міжнародними стандартами та вжиття заходів з подолання корупції» від 15 вересня 2015 р. № 679-VІІІ (далі — Закон про зміни) офіційно опубліковано в газеті «Голос України» № 180 (6184) від 29 вересня 2015 р.

Згідно з прикінцевими та перехідними положеннями Закону про зміни, він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзаців третього та четвертого підпункту 11 пункту 1 розділу І цього Закону, які набирають чинності з моменту початку функціонування Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Отже, Закон про зміни набув чинності з 30 вересня 2015 р.

Саме про ключові нововведення щодо формування вимог документації, механізму подання пропозицій та інші питання, які вносить Закон про зміни до Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі — Закон про держзакупівлі, Закон), на які повинні звернути увагу як замовники, так і учасники, ми й поговоримо в даній статті.

Перше, на що необхідно звернути увагу, — це вимоги щодо оформлення стандартної документації.

В інструкції щодо оформлення стандартної документації, яка затверджена наказом Міністерства економіки України від 26.07.2010 № 919, встановлено, що документацію оформлюють у паперовому, друкованому вигляді (на аркушах А4, 12 шрифтом) у формі таблиці, яка складається з двох колонок. У колонці 1 зазначається перелік складових документації конкурсних торгів, а в колонці 2 — вимоги щодо їх заповнення відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі — Закон). Зміст кожного розділу цієї стандартної документації замовник визначає відповідно до Закону.

Ця стандартна документація повинна бути прошита, підписана уповноваженою особою та скріплена печаткою замовника. Кожна сторінка цієї стандартної документації повинна бути пронумерована.

Стандартна документація може бути створена у формі електронного документа відповідно до вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».

Що робити із закупівлями, які розпочато до набрання чинності Законом про зміни?

Відповідно до роз’яснення Мінекономрозвитку від 25.04.2014 (детальніше — у журналі «Радник в сфері державних закупівель» № 5 (32) за травень 2014 р. на стор. 29) статтею 58 Конституції України встановлено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.

Разом із цим відповідно до рішення Конституційного Суду України від 09.02.1999 № 1-рп/99 надання зворотної дії в часі нормативно-правовим актам може бути передбачено шляхом прямої вказівки про це в законі або в іншому нормативно-правовому акті.

У прикінцевих та перехідних положеннях Закону про зміни прямої вказівки щодо зворотної дії в часі цього нормативно-правового акта немає. А отже, спираючись на вищезазначені норми, можна дійти висновку, що дія Закону про зміни не поширюється на правовідносини суб’єктів сфери державних закупівель, які виникли до 30.09.2015.

Формуємо документацію, зважаючи на положення Закону про зміни

Згідно з роз’ясненням МЕРТУ № 3302-05/27478-03 від 08.08.2014 [детальніше — у журналі «Радник в сфері державних закупівель» № 9 (36) за вересень 2014 року на стор. 38], початком проведення процедури закупівлі є оприлюднення інформації про застосування вказаної процедури на веб-порталі Уповноваженого органу. Якщо ваше оголошення оприлюднено 30.09.2015 року або після даної дати, то в такому випадку радимо торги проводити згідно зі змінами до чинного законодавства.

Формуємо документацію, зважаючи на положення Закону про зміни

Низка кардинальних змін відбулась у положеннях Закону про держзакупівлі, якими замовник керується при формуванні документації конкурсних торгів. Отже, якщо процедура відкритих торгів розпочалася з 30.09.2015 (тобто оголошення про проведення процедури оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу після 30.09.2015), то радимо замовникам узгодити документацію з чинним на даний момент законодавством.

Нижче ми наводимо зразок оформлення змін у документації (зміни виділено).

  1. У розділі ІІ. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів
1. Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгівЗамовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім робочих днів з дня оприлюднення таких змін на веб-порталі Уповноваженого органу, та поінформувати письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів

Підстава: абзац перший частини 2 ст. 23 Закону про держзакупівлі (після внесення змін).

2. У розділі III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

6. Кваліфікаційні критерії до учасниківПри визначенні кваліфікаційних критеріїв у документації конкурсних торгів замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону.  Замовник зазначає кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону, вимог, установлених статтею 17 Закону, за винятком пунктів 1 і 6 частини першої статті 17 Закону, та інформації про спосіб документального підтвердження відповідності учасників установленим критеріям та вимогам згідно із законодавством. Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відповідність вимогам статті 17 Закону у разі, якщо така інформація міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним

Підстави:

  1. Частина 3 ст. 17 Закону про держзакупівлі (після внесення змін).
  2. Частина 2 ст. 22 Закону про держзакупівлі (після внесення змін).

3. У розділі IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів, місце розкриття пропозицій конкурсних торгівВизначається замовником
Дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгівДоповнюється викладеними нижче положеннями.
Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряють, оголошують наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошують найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціну кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота).
На вимогу суб’єктів, зазначених у частині другій цієї статті, замовник зобов’язаний продемонструвати зміст документа, що містить інформацію про ціну, наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів. Зазначену інформацію вносять до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів  

Підстава: частина 3 ст. 27 Закону про держзакупівлі (після внесення змін).

4. У розділі V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

2. Виправлення арифметичних помилокЗамовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених у результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів/цінову пропозицію. Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, то його пропозицію конкурсних торгів відхиляють
3. Інша інформація До формальних (несуттєвих) помилок замовника належать технічні, механічні та інші помилки, допущені учасниками в документах, які вони подали в складі пропозиції конкурсних торгів, і такі, що не нівелюють технічний потенціал та конкурентоздатність учасника. До формальних (несуттєвих) помилок належать:
незавірення окремої сторінки (сторінок) підписом та/або печаткою (за наявності) учасника торгів;
неправильне (неповне) завірення та/або незавірення учасником копії документа згідно з вимогами цієї документації.
Наприклад: завірення копії документа лише підписом уповноваженої особи;
орфографічні помилки та механічні описки в словах та словосполученнях, що зазначені в документах, які підготовлені безпосередньо учасником та надані у складі пропозиції.
Наприклад: зазначення в довідці русизмів, сленгових слів або технічних помилок;
зазначення неправильної назви документа, що підготовлений безпосередньо учасником, у разі якщо зміст такого документа повністю відповідає вимогам цієї документації.
Наприклад: замість вимоги надати довідку в довільній формі учасник надав лист-пояснення;
зазначення неповного переліку інформації в певному документі, усупереч вимогам документації, у разі якщо така інформація повністю відображена в іншому документі, що наданий у складі пропозиції конкурсних торгів учасника;
Наприклад: у відомостях про учасника не зазначено розрахункового рахунка, відкритого в банківській установі, проте вся інформація про відкритий рахунок зазначена на фірмовому бланку документів учасника;
неповне або неправильне нумерування сторінок пропозиції, якщо учасник підтверджує, що таку помилку він допустив механічно;
Наприклад: повторне помилкове зазначення наявності сторінки № 56 або неврахування сторінки № 30 в загальну кількість сторінок, або взагалі відсутність нумерації сторінки.
Замовник залишає за собою право не відхиляти пропозиції конкурсних торгів при виявленні формальних помилок незначного характеру, що описані вище, при цьому замовник гарантує дотримання всіх принципів, визначених статтею 3 Закону.
Замовник не зобов’язаний приймати пропозиції конкурсних торгів, що містять інші помилки, аніж ті, що названо вище. Рішення про віднесення допущеної учасником помилки до формальної (несуттєвої) ухвалюють колегіально на засіданні комітету з конкурсних торгів.
Усі рішення комітету з конкурсних торгів оформлюють протоколом, у якому відображають результати поіменного голосування членів комітету, присутніх на засіданні, з кожного питання. Протокол підписують усі члени комітету, присутні на засіданні комітету з конкурсних торгів. У разі відмови члена комітету з конкурсних торгів підписати протокол про це зазначають у протоколі з обґрунтуванням причин відмови
4. Відхилення пропозицій конкурсних торгівЗамовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:
а) учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, установленим статтею 16 Закону; не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки; не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагав замовник;
б) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону; 
в) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів. 
Інформацію про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилають учасникові, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюють відповідно до статті 10 цього Закону.
У разі якщо учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, то такий учасник може повторно звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам документації конкурсних торгів, зокрема технічній специфікації та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніше ніж через п’ять днів з дня надходження такого звернення.
Згідно з пунктом 3 частини 1 статті 29 Закону, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів учасників, до яких застосовано санкції щодо здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України «Про санкції», Указом Президента України № 549/2015 від 16 вересня 2015 року та рішенням РНБО України від 2 вересня 2015 року (дане рішення набрало чинності 22.09.2015 року)
5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулисяЗамовник відміняє торги в разі:
відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт; 
неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель. Видалити наступне положення — виявлення факту змови учасників

Підстави:

  1. Частина 3 ст. 28 Закону про держзакупівлі (після внесення змін).
  2. Частина 3 ст. 22 Закону про держзакупівлі (після внесення змін).
  3. Частина 3 ст. 29 Закону про держзакупівлі (після внесення змін).
  4. Пункт 10 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції».
  5. Пункт 19 частини 1 розділу 1 Закону про зміни.

5. У розділі VI. Укладення договору про закупівлю

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлюУ разі письмової відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цим Законом, або неподання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 цього Закону, замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув

Підстава: частина 3 ст. 31 Закону про держзакупівлі (після внесення змін).

Вище ми розглянули основні зміни, які торкнулися документації конкурсних торгів. Сподіваємося, що дана інформація стане вам у пригоді й полегшить процедуру підготовки документації.

Витяг із Закону про держзакупівлі зі змінами від 30.09.2015 
Частина 1 статті 23.
Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім робочих днів з дня оприлюднення таких змін на веб-порталі Уповноваженого органу, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Отже, тепер замовник може внести зміни до документації та продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім робочих днів з дня оприлюднення таких змін на веб-порталі Уповноваженого органу (але загальний строк подання пропозицій не повинен бути менше ніж 20 робочих та не менше ніж 40 для міжнародних торгів днів). Раніше даний строк повинен був бути продовжений не менше ніж на сім днів з дати розкриття пропозицій.

Отже, якщо процедура відкритих торгів розпочалася після 30.09.2015 року, то радимо готувати документацію відповідно до норм чинного законодавства, бути пильними при підготовці документів для проведення торгів і зважати на всі нововведення у Законі про держзакупівлі. Ми ж будемо вам допомагати орієнтуватися в новому законодавстві і в подальшому особливу увагу приділятимемо цим та іншим нововведенням на сторінках нашого журналу.

Далі на сторінках даного видання ви також зможете ознайомитися з інформацією про основні зміни, внесені у статтю 17 Закону про держзакупівлі, а також з прикладами того, як наразі потрібно встановлювати такі вимоги до учасників та інформацією про те, які документи необхідно обов’язково вимагати, а які не потрібно вимагати.

Журнали

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» (з посиланням на номер журналу)

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО