Верховна Рада прийняла Закон про відкритість використання публічних коштів

Редакція
888
18 Березня 2015
Верховна Рада прийняла Закон про відкритість використання публічних коштів
888
18 Березня 2015

Одинадцятого лютого 2015 року в другому читанні Верховна Рада України прийняла Закон України «Про відкритість використання публічних коштів».

Закон передбачає створення онлайн-платформи, на якій буде відображена вся інформація про те, як розпоряджаються публічними коштами в Україні, починаючи від держбюджету та бюджетів міст і закінчуючи витратами комунальних підприємств.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, приблизний обсяг бюджетного фінансування онлайн-платформи має скласти 500 000 гривень для створення єдиного веб-порталу і його запуску в тестовому режимі 2014 року та додатково 3 000 000 гривень для утримання, починаючи з 2015 року, єдиного веб-порталу. Джерелом покриття додаткових видатків пропонується визначити надходження акцизного податку зі ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції).

Відповідальність за недостовірність і неповноту інформації, оприлюдненої згідно із цим Законом, покладено на керівників розпорядників та одержувачів коштів державного і місцевих бюджетів, підприємств, органів Пенсійного фонду, а також фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Доступ до інформації, оприлюдненої на єдиному веб-порталі використання публічних коштів, є вільним та безоплатним.

Інформація про використання публічних коштів, що підлягає оприлюдненню, надається за встановленими Кабінетом Міністрів України формами (форми мають бути затверджені у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону). У разі використання коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів інформація оприлюднюється щоквартально, не пізніше як за 35 днів після закінчення звітного кварталу, та містить відомості про:

 • розпорядника (одержувача) бюджетних коштів;
 • головного розпорядника бюджетних коштів;
 • обсяги бюджетних призначень та/або бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний період;
 • обсяги проведених видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету за звітний період;
 • укладені за звітний період договори (предмет договору, виконавець, вартість договору, ціна за одиницю, кількість закупленого товару, робіт та/або послуг, строк дії договору та ін.);
 • стан виконання договорів, укладених у попередні звітні періоди, з усіма додатками, які є їх невід’ємною частиною, акти виконання договору;
 • кількість службових відряджень, загальний обсяг витрат на службові відрядження, у тому числі із зазначенням обсягу витрат на закордонні відрядження.

У разі використання коштів підприємств, отриманих ними від їхньої господарської діяльності, інформація оприлюднюється щорічно, не пізніше 31 січня року, наступного за звітним роком, та містить відомості про:

 • підприємство та орган управління майном підприємства;
 • обсяг платежів за договорами за звітний період;
 • договори, укладені за звітний період, загальна вартість яких перевищує 1 мільйон гривень;
 • стан виконання договорів, укладених за попередні звітні періоди, які продовжують виконуватися, загальна вартість яких перевищує 1 мільйон гривень.

Подібний перелік інформації для оприлюднення також визначений для підприємств, установ, організацій у разі використання коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування та коштів Пенсійного фонду.

Журнали

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» (з посиланням на номер журналу)