Строк подання тендерних пропозицій: чи потрібно розглядати документи, подані після його закінчення?

Олена Гавриш
3885
7 Жовтня 2016
Строк подання тендерних пропозицій: чи потрібно розглядати документи, подані після його закінчення?
3885
7 Жовтня 2016

Починаючи з 1 серпня 2016 року, а саме після введення в дію Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (зі змінами) (далі — Закон, Закон про публічні закупівлі), усі процедури закупівель, оголошені замовниками, з даної дати потрібно проводити відповідно до вимог Закону. Тому не дивно, що в замовників виникають безліч запитань стосовно застосування норм Закону про публічні закупівлі та механізму проведення таких закупівель.

Серед найбільш актуальних запитань, які надходять до нашої редакції, є й запитання щодо розгляду документів учасників, які були завантажені в систему, після закінчення строку подання тендерних пропозицій (адже технічно учасники мають можливість це зробити). Спробуємо розібратись, наскільки правомірним буде розгляд замовником таких документів як у надпорогових закупівлях, так і в допорогових.

Надпорогові закупівлі

Спершу варто звернутись до норм самого Закону про публічні закупівлі. Так, відповідно до пункту 30 частини 1 статті 1 Закону тендерна пропозиція — це пропозиція щодо предмета закупівлі або його частини (лота), яку учасник подає замовникові відповідно до вимог тендерної документації. Примірну тендерну документацію затверджено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13 квітня 2016 року № 680. Згідно з Порядком заповнення тендерної документації, замовник у розділі «Подання та розкриття тендерної пропозиції» зазначає кінцевий строк подання тендерної пропозиції.

Окрім того, частиною 2 статті 21 Закону про публічні закупівлі передбачено, що в оголошенні про проведення процедури відкритих торгів обов’язково потрібно зазначати кінцевий строк подання тендерних пропозицій. Відповідно форми оголошень про проведення відкритих торгів та про проведення конкурентного діалогу, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 22.03.2016 № 490 «Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель» (далі – наказ № 490), містять пункт, в якому зазначають кінцевий строк подання тендерних пропозицій.

Форма реєстру отриманих тендерних пропозицій, затверджена тим же наказом № 490, яку електронна система закупівель заповнює автоматично, також містить інформацію стосовно дати та часу подання тендерних пропозицій. Тобто, як бачимо, інформація щодо строку подання тендерних пропозицій має бути і в оголошенні про проведення закупівлі, і в тендерній документації, і в реєстрі отриманих тендерних пропозицій.

Якщо далі розглядати сам порядок подання тендерних пропозицій, визначений статтею 25 Закону про публічні закупівлі, то важливою є частина 3 цієї статті, яка забороняє приймати тендерні пропозиції, отримані електронною системою закупівель після закінчення строку їх подання. Нижче наводимо відповідний витяг із Закону.

Частина 3 статті 25 Закону про публічні закупівлі
Тендерні пропозиції, отримані електронною системою закупівель після закінчення строку їх подання, не приймаються та автоматично повертаються учасникам, які їх подали.

Також частиною 5 статті 25 Закону передбачено, що учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховують у разі, якщо їх отримано електронною системою закупівель до закінчення строку подання тендерних пропозицій.

Отже, будь-які зміни до тендерної пропозиції можна вносити лише до закінчення строку подання тендерних пропозицій, а відповідно і замовники такі зміни беруть до розгляду в разі, якщо їх подано до закінчення даного строку. На всіх електронних майданчиках фіксується дата та час подання документів у складі пропозиції, а також внесення будь-яких змін.

Нижче наводимо випадок на прикладі електронного майданчика SmartTender.biz, коли одного з учасників надпорогової закупівлі було дискваліфіковано саме через подання частини документів після закінчення строку подання тендерної пропозиції. На малюнку 1 розміщено етапи проведення процедури закупівлі.

Мал. 1

На малюнку 2 видно, що приймання пропозицій завершується 29.07.2016.

Мал. 2

На малюнку 2 вказано, що кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 29.07.2016 16:00. Проте учасник частину документів завантажив 29.07.2016 до 16:00, а частину документів було завантажено вже 01.08.2016 (малюнок 3).

Мал. 3

Тож пропозицію даного учасника було дискваліфіковано (малюнок 4).

Мал. 4

У протоколі розгляду тендерних пропозицій замовник зазначив дану причину (а саме порушення строку подання тендерної пропозиції) як підставу для відхилення (малюнок 5).

Мал. 5

Рішенням же тендерного комітету відповідно було відхилення тендерної пропозиції даного учасника як такої, що не відповідає умовам тендерної документації (малюнок 6).

Мал. 6

Надпорогові міжнародні торги

Незважаючи на те, що алгоритм розгляду та оцінки тендерних пропозицій у випадку міжнародних торгів дещо інший, аніж у звичайних відкритих торгах [лист інформативного характеру Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо розгляду тендерних пропозицій учасників процедур закупівель, очікувана вартість яких перевищує вартісні межі, встановлені в частині 4 статті 10 Закону, від 05.08.2016 р. вих. № 3302-06/24704-06, детальніше — у журналі «Радник в сфері державних закупівель» № 9 (60) за вересень 2016 року на стор. 40–41].

  Витяг з листа МЕРТУ від 05.08.2016 р. вих. № 3302-06/24704-06
Відповідно до статті 25 Закону тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель. Документ з тендерною пропозицією подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, вимогам, визначеним у статті 17 Закону і в тендерній документації, та завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації.
Виходячи зі змісту частин третьої та п’ятої статті 25 Закону учасник має право подавати тендерну пропозицію, вносити до неї зміни або відкликати свою тендерну пропозицію лише до закінчення строку подання тендерних пропозицій. Зміни до тендерної пропозиції, які отримані після закінчення строку подання тендерних пропозицій, електронною системою закупівель не враховуються.

Отже, строк подання тендерних пропозицій має бути також чітко визначений, як і у звичайних відкритих торгах, а до розгляду замовником беруть тільки ті документи тендерної пропозиції учасника, які було подано до закінчення даного строку.

Допорогові закупівлі

Вище ми з вами розглянули, якими мають бути дії замовників у разі подання учасниками документів після закінчення строку подання тендерних пропозицій у випадку здійснення надпорогових закупівель — як звичайних відкритих торгів, так і міжнародних. А чи потрібно замовникам відхиляти такі пропозиції учасників у разі проведення допорогових закупівель? Саме на цьому ми з вами й зупинимось далі.

Під час здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах 2 і 3 частини 1 Закону про публічні закупівлі, замовники повинні дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель, установлених цим Законом, та можуть використовувати електронну систему закупівель з метою відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт для укладення договору (частина 1 стаття 2 Закону). Так, порядок здійснення таких допорогових закупівель затверджено наказом ДП «Зовнішторгвидав України» вiд 13.04.2016 № 35 (далі — Порядок, Порядок здійснення допорогових закупівель).

Відповідно до пункту 1.2 Порядку пропозиція учасника — це пропозиція щодо предмета закупівлі або його частини (лота), яку учасник подає для участі в закупівлі відповідно до вимог, визначених замовником. Відповідно при визначенні умов закупівлі замовник має визначити ряд параметрів закупівлі, серед яких — тривалість періоду подання пропозицій, що має становити:

  • не менше одного робочого дня, якщо очікувана вартість закупівлі становить від 3000 гривень до 50 000 гривень;
  • не менше двох робочих днів, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує 50 000 гривень (пункт 6.4 Порядку).

Також пунктом 6.3 Порядку передбачено, що під час оголошення закупівлі замовник розміщує в системі інформацію про предмет, очікувану вартість закупівлі, умови договору, порядок і умови проведення закупівлі, строк подання пропозицій, а також вимоги до учасника та іншу інформацію, яка, на його думку, є необхідною для проведення закупівлі.

Порядок здійснення допорогових закупівель, як і Закон про публічні закупівлі, також обмежує подання учасниками своїх пропозицій кінцевим терміном їх подання. Нижче наводимо відповідну норму.

Пункт 6.10 Порядку здійснення допорогових закупівель.
Учасник має право подати пропозицію до закінчення терміну її подання, встановленого замовником під час оголошення закупівлі.

Також це стосується і внесення учасником змін та уточнень до поданої ним пропозиції. Так, згідно з пунктом 10.1 Порядку, учасник має право вносити зміни та уточнення до поданої ним пропозиції до закінчення періоду прийому пропозицій, визначених замовником. Уся історія змін, внесених у цей період, зберігається і стає доступною для перегляду всім користувачам системи після закінчення аукціону.

Пропонуємо розглянути приклад дискваліфікації пропозиції учасника у випадку проведення допорогових закупівель через ненадання до закінчення кінцевого терміну подання пропозицій повного пакета документів учасником. На малюнку 7 зображено основні етапи проведення допорогової процедури. І саме на малюнку 7 зображено кінцевий строк прийому пропозицій — по 07.06.2016.

Мал. 7

Відповідно, як і у випадку надпорогових закупівель, у системі фіксується дата і час завантаження учасником будь-яких документів, а також  змін до них (малюнок 8).

Мал. 8

У наведеному прикладі кінцевий строк прийому пропозицій становив 07.06.2016 16:00 (малюнок 9).

Мал. 9

Відповідно таку пропозицію учасника було дискваліфіковано (малюнок 10), про що було зазначено в протоколі засідання комітету замовника про проведення закупівлі через систему електронних закупівель.

Мал. 10

Отже, як бачимо, учасник у випадку подання пропозиції, внесення змін та уточнень до неї чітко обмежений кінцевим терміном її подання, після закінчення якого він уже не має права ані подавати свою пропозиції, ані вносити будь-які зміни та уточнення до неї, а відповідно і дозавантажувати в систему будь-які документи до неї (за умови, що інше не було передбачено вимогами замовника).

В іншому випадку така пропозиція учасника не відповідатиме умовам закупівлі, визначеним замовником, і має бути відхилена. Адже відповідно до пункту 9.1 Порядку замовник розглядає пропозицію учасника, який надав за результатами аукціону найнижчу пропозицію, та приймає рішення щодо відповідності пропозиції вимогам, зазначеним у період оголошення закупівлі. Виключними підставами для дискваліфікації, згідно з пунктом 9.2 Порядку, є:

  1. пропозиція учасника, який запропонував найменшу ціну, не відповідає умовам закупівлі;
  2. учасник, який запропонував найменшу ціну, відмовився від підписання договору.

Таким чином, аналізуючи вищезазначене, у випадку проведення допорогових закупівель замовник має чітко визначити строк подання пропозицій, а учасник, своєю чергою, повинен встигнути до закінчення даного строку подати свою пропозицію разом з необхідними документами, якщо такі вимагав замовник. Відповідно замовник розглядає тільки ті документи, які учасник подав до закінчення періоду прийому пропозицій.

Журнали

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» (з посиланням на номер журналу)