Правильно заповнюємо повідомлення про внесення змін до договору та звіт про виконання договору

Крістіна Бєлякова
1862
9 Лютого 2015
Правильно заповнюємо повідомлення про внесення змін до договору та звіт про виконання договору
1862
9 Лютого 2015

З початком 2015 року основні питання, які ставлять читачі на сайті нашого юридичного журналу, стосуються правильності заповнення, подання та оприлюднення звітів про виконання договору та повідомлення про внесення змін до договору. Такі документи замовники готують і оприлюднюють у зв’язку з тим, що наприкінці року в більшості договорів про закупівлю закінчується строк дії, договірні зобов’язання виконуються повністю, а інколи розриваються. Тож у такому разі замовники відповідно до вимог статті 10 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі — Закон, Закон № 1197) повинні безоплатно подати для оприлюднення:

  • звіт про виконання договору — протягом трьох робочих днів з дня закінчення строку дії договору, виконання договору або його розірвання.

Також багато замовників, згідно з пунктом 8 частини 5 статті 40 Закону, приймають рішення продовжити дію договору в обсязі, що не перевищує 20 відсотків, на строк, достатній для проведення нової процедури на початку нового року. У зв’язку із цим такі замовники повинні подати для оприлюднення на веб-портал Уповноваженого органу:

Звертаємо вашу увагу на те, що 07.11.2014 набув чинності наказ Мінекономрозвитку № 1106 від 15.09.2014, яким затверджено нові форми документів, які розглянемо нижче. Фактично дані форми не відрізняються від примірних форм, що наведені в додатку 1 та додатку 2 інформативного листа МЕРТУ від 21.07.2014 [детальнішу інформацію щодо форм, а також складнощів розміщення повідомлення про внесення змін до договору та звіту про виконання договору читайте в журналі «Радник в сфері державних закупівель» № 8 (35) за серпень 2014 року на стор. 30–33].

Отже, для того щоб конкретніше розібратися з правильним заповненням форм повідомлення про внесення змін до договору та звіту про виконання договору розглянемо запитання, поставлені передплатниками нашого журналу фахівцям редакції.

Прошу надати відповідь у зв’язку із ситуацією, яка у нас склалася. Станом на 27.11.2014 нашим закладом повністю використано кошти за договором, укладеним відповідно до вимог Закону № 1197. Постало питання про необхідність оприлюднення протягом 3 робочих днів звіту про виконання  договору та повідомлення про внесення змін до договору. Отже, перше питання. 06.08.2014 договір укладено на суму 350 000 грн, 07.08.2014 додатковою угодою до даного договору, у зв’язку зі зменшенням фінансування, суму договору зменшено на 50 000 грн. Як нам скласти повідомлення про внесення змін до договору? Наведіть, будь ласка, приклад.

На прохання наших читачів пропонуємо переглянути приклад заповнення такого документа.

Питання друге. При заповненні примірної форми звіту (згідно з роз’ясненням МЕРТУ від 21.07.2014), зокрема п. 2.3 «Сума, визначена в договорі про закупівлю», постало питання: ми повинні вказати акцептовану суму, на яку попередньо укладено договір, чи вже суму після зменшення (адже саме ця сума реєструвалася в Держказначействі)? Це ж стосується і обсягу, який відповідно теж був зменшений. Які суми та обсяги показуються у звіті — акцептовані чи фактично виконані?

На процитоване вище запитання редакцією було надано відповідь: замовник має зазначити узгоджену суму, на яку договір було зменшено додатковою угодою від 07.08.2014, а саме 300 000 грн 00 коп. з урахуванням ПДВ. Те саме стосується і обсягів, які були зменшені. У зв’язку з тим, що дане запитання є доволі поширеним, пропонуємо зразок заповнення форми звіту про виконання договору.

Варто звернути ув агу ще на один важливий нюанс, через який часто виникають суперечки між уповноваженими особами замовника. Вони стосуються того, яку ціну потрібно зазначати в пункті 2.3 форми звіту «Сума, визначена в договорі про закупівлю» та в пункті 7 «Сума оплати за договором», якщо така сума була змінена впродовж дії договору про закупівлю.

Виходячи з того, що додаткові угоди, якими були внесені зміни до договору про закупівлю, є невід’ємними частинами такого договору, то правильною сумою договору є остання, визначена за результатами всіх змін. Тобто на прикладі поставле ного запитання варто деталізувати, що в пункті 2.3 необхідно зазначати суму договору з урахуванням усіх додаткових угод, що вносили зміни до такого договору, а в пункті 7 необхідно зазначити суму, що була виплачена замовником учасникові за обсяг виконаного зобов’язання.

Аналогічну думку щодо цього запитання у своєму роз’ясненні редакції журналу «Радник в сфері державних закупівель» висловило Мінекономрозвитку. З повним текстом відповіді знайомимо вас далі.

 Витяг з роз’яснення № 3302-05/44574-07 від 24.12.2014 
Згідно з частиною першою статті 10 Закону замовник безоплатно подає для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому цим Законом, інформацію про закупівлю, а саме, зокрема звіт про виконання договору — протягом трьох робочих днів з дня закінчення строку дії договору, виконання договору або його розірвання.
Наказом Мінекономрозвитку від 15.09.2014 № 1106 «Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель» (далі — Наказ № 1106) затверджено, зокрема форму звіту про виконання договору та Інструкцію щодо її заповнення.
Так, згідно з пунктом 4 Інструкції у пункті 2 звіту указується, зокрема сума, визначена в договорі про закупівлю, зазначається в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) з урахуванням податку на додану вартість (далі — ПДВ). У разі якщо договір укладено на умовах, які не передбачають сплати ПДВ, замовник зазначає: «(без ПДВ)».
Таким чином, у пункті 2.3 звіту зазначається сума, визначена в договорі про закупівлю з урахуванням змін внесених до нього (у разі наявності).
У свою чергу, згідно з пунктом 8 Інструкції у пункті 7 звіту указується, зокрема сума оплати за договором про закупівлю зазначається в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) з урахуванням ПДВ. У разі якщо договір укладено на умовах, які не передбачають сплати ПДВ, замовник зазначає: «(без ПДВ)».
Отже, у пункті 7 звіту зазначається сума фактичної оплати за договором про закупівлю.

Звіт про виконання договору: як заповнити при розірванні?

Ще одним запитанням, яке виникає в більшості замовників після розірвання договору про закупівлю, є таке: як правильно заповнити Звіт про виконання договору за результатами розірвання такого договору та в якому пункті зазначити таку інформацію? Щоб не вдаватися до дублювання прикладу заповнення форми одного й того ж документа (та беручи до уваги загальноприйняту практику), рекомендуємо інформацію про розірвання договору зазначати в пункті «6. Строк дії договору» цього звіту. Для прикладу:

«6. Строк дії договору — Дата укладення договору — 06.08.2014, дата розірвання договору — 11.12.2014 (згідно з додатковою угодою № 2 до договору про закупівлю від 06.08.2014 № 06814/1, на підставі того, що відпала потреба в подальшій закупівлі)».

Отже, розглянувши вищеописані проблемні ситуації, доходимо висновку, що немає запитань, на які неможливо було б знайти відповіді. Особливо у зв’язку з тим, що практика використання форм повідомлення про внесення  змін  до  договору  та  звіту  про  виконання  договору  є  доволі  значною,  тому  може  допомогти  уникнути  певних порушень замовниками в подальшому.

Журнали

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» (з посиланням на номер журналу)