Позиції органу оскарження в прикладах: заретушовані дані та інформація в документах тендерної пропозиції учасника

Агія Загребельська
1898
12 Вересня 2019
Позиції органу оскарження в прикладах: заретушовані дані та інформація в документах тендерної пропозиції учасника
1898
12 Вересня 2019
Номер рішення та оголошення про закупівлю: рішення № 3483- р/пк-пз від 26.03.2019, 
оголошення № UA-2018-12-11-004462-c

Позиція скаржника. Скаржник зазначає, що ТОВ «А» на виконання вимог тендерної документації надало тайм-чартерну угоду, яка містить заретушовані (замальовані, закриті) дані, внаслідок чого фактично обсяг інформації наданих учасником копій не відповідає оригіналам документів. Документацією не передбачено умов, які б надавали учасникам право на часткове закриття інформації викладеної в складі пропозиції. Крім того, вимогами ч. 2 ст. 27 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) передбачено, що конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям.

Позиція замовника. Замовник зазначає, що документація не містить заборони щодо закриття інформації, яка становить комерційну таємницю та не передбачає здійснення учасниками розрахунків ціни пропозиції на підставі даних щодо орендної ставки зафрахтованих суден.Враховуючи визначення формальних помилок Законом, а також вимоги документації в частині того, для чого вимагалися ті чи інші документи і що мали підтверджувати, неможливість визначити (через спосіб відображення у вигляді чорного прямокутника) ставки фрахту за добу у наданій ТОВ «А» копії чинної тайм-чартерної угоди на судно, було визнано тендерним комітетом як допущення формальної помилки, що не є підставою для відхилення пропозиції.Твердження скаржника, що закриття певної інформації порушує норми ч. 2 ст. 27 Закону України «Про публічні закупівлі» є необґрунтованим і таким, що не відповідає дійсності.Документи, надані ТОВ «А» на підтвердження таким критеріям, не визначені останнім як конфіденційні і доступні для відкриття та ознайомлення на веб-порталі уповноваженого органу.

Позиція органу оскарження. Документація не містить вимог щодо необхідності надання інформації щодо ставки за якою учасник фрахтує відпорне обладнання.Скаржник не зазначив в чому саме полягає невідповідність пропозиції ТОВ «А» умовам документації, у зв’язку з чим відсутні підстави для задоволення скарги в цій частині.

Номер рішення та оголошення про закупівлю: рішення № 4481-р/пк-пз від 12.04.2019,
оголошення № UA-2018-12-28-000538-c

Позиція скаржника. Скаржник зазначає, що ТОВ «Д» надано трудову книжку, інформація щодо попереднього місця роботи (остання сторінка) в якій заретушована, хоча замовником це не дозволялось.

Позиція замовника. Замовник зазначає що учасник дотримався вимог Закону України «Про захист персональних даних», у зв’язку з цим це зауваження скаржника є безпідставним та необґрунтованими.

Позиція органу оскарження. Документація не містила окремих вимог щодо необхідності надання учасником інформації про попереднє місце роботи працівників учасника.Враховуючи викладене, ТОВ «Д» не порушило умови документації, у зв’язку з чим відсутні підстави для задоволення скарги в цій частині.

Номер рішення та оголошення про закупівлю: рішення № 1555-р/пк-пз від 13.02.2019, 
оголошення № UA-2018-12-28-000527-b

Позиція скаржника. Скаржник зазначає, що у складі пропозиції переможця надано витяг з Єдиногодержавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, який містить закреслення знаків реєстраційного номера облікової картки платника податків, а отже свідчить про невідповідність документації в цій частині.

Позиція замовника. Замовник зазначає, що при перевірці наданого витягу встановлено, що витяг саме у такому вигляді було надано учаснику. Витяг формується в автоматичному порядку, форма витягу затверджена чинним законодавством. Скаржник міг так само самостійно перевірити відповідність поданого витягу в реєстрі, доступ до якого є вільним.

Позиція органу оскарження. Відповідно до пункту 6 Наказу Міністерства юстиції України від 31.03.2015 № 466/5 «Про деякі питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є відкритими і загальнодоступними, за винятком реєстраційних номерів облікових карток платників податків, відомостей про відкриття та закриття рахунків, накладення та зняття арештів на рахунки та майно.Крім того, документація не містить вимог щодо необхідності надання зазначеного документа саме у складі пропозиції.Враховуючи викладене, переможець не порушив умов документації, у зв’язку з чим відсутні підстави для задоволення скарги в цій частині.

Номер рішення та оголошення про закупівлю: рішення № 9581-р/пк-пз від 17.09.2018,
оголошення № UA-2018-06-13-000623-b

Позиція скаржника. Скаржник зазначає, що учасник ТОВ «Е», єдиний з усіх учасників, який надав копії аналогічних договорів із закресленими даними щодо кількості та ціни поставленої по таких договорах продукції, що викликає сумніви у відповідності учасника кваліфікаційним критеріям, оскільки виключає можливість хоча б наближено визначити об’єм виконаних учасником поставок.

Позиція органу оскарження. Документація не містила окремих вимог щодо необхідності підтвердження кількості товару, поставленого за аналогічними договорами.Враховуючи викладене, ТОВ «Е» не порушило умови документації, у зв’язку з чим відсутні підстави для задоволення скарги в цій частині.

Коментар

  1. Як видно з наведених вище прикладів, орган оскарження не кваліфікує як порушення чи невідповідність закреслені (замальовані, заретушовані) дані/інформацію в документах, що подають у складі тендерної пропозиції учасника, якщо такі дані/інформація не вимагала тендерна документація.
  2. Також закреслені (замальовані, заретушовані) дані не вважаються, за практикою органу оскарження, інформацією/документами, що віднесені учасником до конфіденційних у розумінні Закону України «Про публічні закупівлі».
  3. При цьому зазначене може бути визнано органом оскарження як порушення вимог тендерної документації та як підстава для відхилення пропозиції учасника в разі, якщо:
  • такі дані/інформацію відповідно до умов тендерної документації учасник повинен був подати в складі своєї тендерної пропозиції;
  • такі дані/інформація необхідні для визначення відповідності пропозиції учасника вимогам тендерної документації (наприклад, коли вимагають надати документальне підтвердження наявності досвіду виконання поставок конкретної кількості товару у вигляді копій договорів, а учасник у таких копіях кількість товару закреслив);
  • документація передбачала пряму заборону будь-яких закреслень у документах пропозиції;
  • закреслення призводять до неможливості ознайомлення зі змістом документа.
Журнали

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» (з посиланням на номер журналу)

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО