Нова і стара звітність: звітуємо обов’язково!

Крістіна Бєлякова
1317
12 Квітня 2016
Нова і стара звітність: звітуємо обов’язково!
1317
12 Квітня 2016

Стаття підготовлена відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»

Звіт про результати здійснення закупівель

З прийняттям Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон, Закон про публічні закупівлі), який скасовує з 1 квітня 2016 року дію Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», до редакції нашого журналу часто надходять питання, пов’язані з оприлюдненням звіту за результатами здійснення закупівель у зв’язку з прийняттям нового Закону. На питання про те, чи потрібно його оприлюднювати за нормами нового Закону та чи потрібно оприлюднювати за І квартал 2016 року, ми й розповідаємо далі.

Частиною 2 статті 3 Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності» (далі — Закон про особливості) було передбачено обов’язок замовника за результатами здійснення закупівель, передбачених частиною першою статті 4 зазначеного Закону про особливості, тобто закупівель без застосування процедур, передбачених Законом про особливості та Законом України «Про здійснення державних закупівель», — оприлюднити на веб-порталі Уповноваженого органу (безоплатно) звіт про результати здійснення закупівель протягом трьох робочих днів з дня його затвердження, який замовник затверджував раз на квартал не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.

Стаття 10 Закону України «Про публічні закупівлі» містить вичерпний перелік інформації для оприлюднення про закупівлю, звіт за результатами здійснення закупівель не входить до цього переліку.

Таким чином, у разі якщо замовники будуть здійснювати закупівлі (укладати договори) з 01.04.2016, то їм щодо даних закупівель не потрібно оприлюднювати звіт за результатами здійснення закупівель, оскільки він не передбачений Законом України «Про публічні закупівлі».

Та з огляду на те, що процедури замовники розпочали в період дії Закону про особливості (початком процедури вважається дата оприлюднення оголошення), завершити розпочаті процедури замовники повинні за нормами зазначеного Закону про особливості, у тому числі й оприлюднити звіт за результатами здійснення закупівель за І квартал 2016 року.

Зазначений звіт замовники повинні затвердити до 15 квітня 2016 року та протягом трьох робочих днів з дня затвердження оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу. Подавати для оприлюднення звіт треба до 20.04.2016.

Форму звіту про результати здійснення закупівель затверджено наказом Мінекономрозвитку від 15.09.2014 р. № 1106.

Які звіти готувати за Законом «Про публічні закупівлі»?

Згідно з частиною 1 статті 10 Закону про публічні закупівлі, замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, установленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю, а саме ту, що стосується звітів:

  • звіт про виконання договору — протягом трьох днів з дня закінчення строку дії договору, виконання договору або його розірвання;
  • звіт про укладені договори — протягом одного дня з дня укладення договору.

Отже, розглянемо кожен документ окремо. Звіт про виконання договору знайомий маже всім замовникам, оскільки більшості потрібно було його розміщувати після закінчення строку дії договору, виконання договору або його розірвання. Фактично виходить, що це останній документ у процедурі закупівлі.

Що ж стосується звіту про укладені договори, то це новий документ, який передбачений частиною 1 статті 2 Закону про публічні закупівлі, за якою в разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг без використання електронної системи закупівель (за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому частини 1 статті 2 Закону) замовники обов’язково оприлюднюють звіт про укладені договори в системі електронних закупівель відповідно до статті 10 Закону про публічні закупівлі протягом одного дня з дня укладення договору.

Звіт про здійснення державних закупівель № 1-торги

Нагадуємо, що звіт про здійснення державних закупівель № 1-торги за І квартал 2016 року необхідно здати до органів статистики не пізніше 16 квітня 2016 року. Звертаємо вашу увагу на те, що 16 квітня 2016 року припадає на вихідний день, а саме суботу. Згідно з частиною 5 статті 254 Цивільного кодексу України, якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, то днем закінчення строку є перший за ним робочий день.

Зі строками та формами звітів залежно від категорії суб’єкта подання інформації та предмету звітування на єдиний веб-портал використання публічних коштів можна детально ознайомитися в журналі «Радник в сфері державних закупівель» № 12 (51) за грудень 2015 року на стор. 18–23.

Журнали

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» (з посиланням на номер журналу)

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО