Міністерство юстиції уточнило мету та порядок видачі інформації з реєстру осіб-корупціонерів

Редакція
1333
23 Грудня 2014
Міністерство юстиції уточнило мету та порядок видачі інформації з реєстру осіб-корупціонерів
1333
23 Грудня 2014

Уже неодноразово редакція нашого журналу в його випусках повідомляла про особливості правильного зазначення вимоги до учасника щодо надання підтвердження про невчинення його уповноваженою особою корупційного правопорушення. Однією з останніх публікацій на цю тему є стаття в журналі «Радник в сфері державних закупівель» № 9 (36) за вересень 2014 року на сторінках 9–16.                

Проте не всі питання щодо отримання належного підтвердження того, що особу не було притягнуто до відповідальності за вчинення такого правопорушення, на сьогодні розглянуто. Тому Міністерство юстиції України як утримувач Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, надало роз’яснення стосовно мети створення такого Реєстру, а також порядку отримання інформації, що міститься в ньому. З повним текстом роз’яснення, а також зі зразком форми запиту для отримання відомостей із зазначеного Реєстру знайомимо вас далі.


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

РОЗ’ЯСНЕННЯ

від 25 липня 2014 року

Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення

У зв’язку з великим резонансом, який викликало повідомлення про створення Міністерством юстиції Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, а також непоодинокими випадками хибного трактування як законодавчих норм, що регулюють дане питання, так і самої ідеї, створення такого Реєстру, Міністерство юстиції повідомляє наступне.   

Головною метою створення і функціонування такого Реєстру є забезпечення єдиного обліку осіб, які вчинили корупційні правопорушення.                                                                       

Відповідно до частини другої статті 21 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, у триденний строк з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили, притягнення до цивільно-правової відповідальності, накладення дисциплінарного стягнення заносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення (далі — Реєстр), що формується та ведеться Міністерством юстиції України.                          

Враховуючи, що Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» введений в дію з 1 липня 2011 року, до Реєстру вносяться відомості щодо судових рішень про притягнення осіб до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, що були постановлені (ухвалені) після 1 липня 2011 року.

Інформаційна довідка з Реєстру (далі — довідка) — це документ, який безоплатно надається Реєстратором за зверненням фізичної особи (уповноваженої нею особи) на отримання відомостей про себе з Реєстру та свідчить про наявність або відсутність відомостей про таку особу в Реєстрі.

Довідка надається Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі протягом п’яти робочих днів на письмовий запит фізичної особи (уповноваженої нею особи), в якому мають бути обов’язково вказані дані, необхідні для пошуку інформації (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності останнього), реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце народження та число, місяць, рік народження).

Довідка з Реєстру видається на бланку Головного управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі за умови пред’явлення посвідчення особи особисто фізичній особі або уповноваженій нею особі та довіреності на представлення інтересів (для уповноваженої нею особи), про що робиться відповідний запис у журналі видачі інформаційних довідок.


Таким чином, Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення, не містить інформації про осіб, які були притягнуті до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення та рішення про притягнення до відповідальності яких було прийнято до 1 липня 2011 року. Проте якщо комітет з конкурсних торгів має достовірну інформацію про те, що стосовно уповноваженої особи учасника було прийнято рішення, яким було засуджено особу, винну у вчиненні такого виду порушення, то замовник має змогу скористатися правом, наданим йому частиною 7 статті 28 Закону України «Про здійснення державних закупівель», та звернутися до відповідного суду (у разі наявності інформації про те, що розгляд справи стосовно відповідної фізичної особи відбувався саме в цьому судовому органі) чи органу МВС України із запитом про підтвердження відповідної інформації. Складність отримання таких відомостей полягає в тому, що замовник повинен вказати чіткі й достатні для пошуку реквізити запиту.

Отримуємо інформацію про осіб,що вчинили корупційне правопорушення після 1 липня 2011 року

Далі ми пропонуємо вам ознайомитися з офіційно затвердженим зразком запиту про видачу витягу з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, стосовно осіб, рішення про притягнення до відповідальності яких було прийнято після 1 липня 2011 року.

Для того щоб надісланий вами запит був успішно опрацьованим, необхідно взяти до уваги рекомендації Мін’юсту. Передусім варто пам’ятати, що стосовно кожної особи подається окремий запит, який обов’язково має заповнюватися державною мовою.

У пункті «Реєстратор, до якого подається запит» зазначається найменування Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головного управління юстиції в області, містах Києві та Севастополі.

У пункті «Параметри запиту» вказуються відомості, за якими здійснюється пошук у Реєстрі: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності останнього). У разі зміни прізвища зазначаються всі прізвища відповідно до документів, що посвідчують такі зміни. Також зазначаються число, місяць, рік народження, місце народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності).

У пункті «Мета запиту» вказується підстава для запиту відповідно до пункту 3.3 розділу III Положення про Реєстр. Державні органи, органи місцевого самоврядування зазначають дату отримання згоди на проведення спеціальної перевірки особою, стосовно якої здійснюється запит. Правоохоронні органи зазначають дату і номер порушення кримінальної справи або відкриття провадження про адміністративне корупційне порушення.

Якщо запитувачем є юридична особа, то в пункті «Відомості про запитувача» зазначається її повна назва, якщо фізична особа — прізвище, ім’я, по батькові; вказується адреса реєстрації юридичної або фізичної особи — вулиця, номер будинку, квартири (офісу), назва населеного пункту, району, області, індекс; вказується спосіб отримання витягу (особисто чи надіслати поштою). Запит підписується керівником органу чи установи, яка робить запит, а в разі його відсутності — особою, яка виконує обов’язки керівника, або одним з його заступників відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Журнали

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» (з посиланням на номер журналу)

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО