Мінекономрозвитку надало роз’яснення щодо здійснення допорогових закупівель

Редакція
1183
25 Листопада 2016
Мінекономрозвитку надало роз’яснення щодо здійснення допорогових закупівель
1183
25 Листопада 2016

На численні звернення суб’єктів сфери публічних закупівель Мінекономрозвитку України оприлюднило лист інформативного характеру № 3302-06/31462-06 від 30.09.2016, в якому надано роз’яснення щодо проведення допорогових закупівель в частині необхідності використання замовником електронної системи закупівель, визначення осіб, які повинні здійснювати допорогову закупівлю та дотримання принципів здійснення закупівель. Лист Мінекономрозвитку наводимо нижче.


Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
(Мінекономрозвитку України)
вих. № 3302-06/31462-06 від 30.09.2016

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування,
установи, організації, підприємства та
інші суб’єкти сфери публічних закупівель

Щодо здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою вартісних меж, встановлених абзацами другим і третім частини першої статті 2 Закону

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України на численні звернення суб’єктів сфери публічних закупівель щодо використання електронної системи закупівель у разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою вартісних меж, встановлених абзацами другим і третім частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон), повідомляє.

Щодо прийняття рішення стосовно використання замовником електронної системи закупівель

Закон установлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади та застосовується до замовників, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує відповідні вартісні межі, встановлені в абзацах другому і третьому частини першої статті 2 Закону.

Таким чином, замовник здійснює процедури закупівлі, передбачені частиною першою статті 12 Закону, шляхом використання електронної системи закупівель (далі — система), керуючись вартісними межами, визначеними в статті 2 Закону.

Водночас під час здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартісні межі, встановлені в абзацах другому і третьому частини першої статті 2 Закону, замовники повинні дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель, установлених цим Законом, та можуть використовувати систему з метою відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт для укладення договору (абзац четвертий частини першої статті 2 Закону).

При цьому у разі проведення замовником відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт з використанням системи під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому частини першої статті 2 Закону (далі — допорогові закупівлі), застосовується Порядок здійснення допорогових закупівель (далі — Порядок), який затверджено наказом ДП «Зовнішторгвидав України» (наказом Мінекономрозвитку від 26.07.2016 № 1220 перейменоване в ДП «ПРОЗОРРО») від 13.04.2016 № 35.

Таким чином, замовник самостійно приймає рішення про використання електронної системи закупівель під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому частини першої статті 2 Закону.

При цьому повноваження органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій щодо надання рекомендацій стосовно використання електронної системи закупівель не є предметом регулювання Закону.

Так, повноваження органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про місцеві державні адміністрації» та іншими нормативно-правовими актами. Крім того інформуємо, що розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 № 501-р «Про реалізацію пілотного проекту щодо впровадження процедури електронних закупівель товарів» втратило чинність на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України 23.08.2016 № 610-р «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України».

Щодо проведення допорогових закупівель

Відповідно до абзацу п’ятого статті 2 Закону у разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг без використання електронної системи закупівель, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому цієї частини, замовники обов’язково оприлюднюють звіт про укладені договори в системі електронних закупівель відповідно до статті 10 цього Закону.

Визначення термінів «тендерний комітет» та «уповноважена особа», наведено в пунктах 31 та 33 частини першої статті 1 Закону. Основні функції тендерного комітету або уповноваженої особи визначені частиною третьою статті 11 Закону.

При цьому забезпечення оприлюднення інформації щодо публічних закупівель належить до обов’язків тендерного комітету або уповноваженої особи.

Ураховуючи зазначене, у разі якщо замовником заплановано проведення закупівель у порядку, встановленому Законом, та утворено тендерний комітет або визначено уповноважену особу, відповідні функції щодо проведення допорогових закупівель та оприлюднення звіту про укладені договори можуть бути покладені на осіб, які є членами тендерного комітету або уповноваженими особами.

Разом з тим, виходячи з визначення термінів «тендерний комітет» та «уповноважена особа», замовник утворює тендерний комітет (комітети) або визначає уповноважену особу (осіб) саме для організації та проведення закупівель, які здійснюються шляхом застосування процедур, визначених статтею 12 Закону.

Таким чином, у разі якщо замовником не планується здійснення закупівель, очікувана вартість яких дорівнює або перевищує межі, зазначені в абзацах другому і третьому частини першої статті 2 Закону, обов’язку замовника утворювати тендерний комітет (визначати уповноважену особу), Законом не встановлено. З огляду на викладене та ураховуючи, що Законом не регулюється здійснення допорогових закупівель, замовник у такому разі самостійно визначає відповідальних за проведення допорогових закупівель, а також за оприлюднення звітів про укладені договори.

Щодо дотримання принципів здійснення закупівель

Принципи здійснення закупівель визначені частиною першою статті 3 Закону.

При цьому, виходячи зі змісту абзацу четвертого частини першої статті 2 Закону, замовники повинні дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель, установлених Законом, під час здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому частини першої статті 1 Закону.

Дотримання принципів закупівель забезпечується зокрема через вільний доступ необмеженого кола потенційних постачальників товарів, надавачів послуг та виконавців робіт до інформації про закупівлю та можливість взяти участь у аукціоні.

Таким чином, використання електронної системи закупівель замовниками під час здійснення допорогових закупівель може забезпечити дотримання принципів, визначених в Законі.

Водночас під час здійснення допорогових закупівель без використання електронної системи, замовники також повинні дотримуватися принципів здійснення закупівель, закріплених Законом, сприяючи своїми діями розширенню кола потенційних постачальників товарів (надавачів послуг/виконавців робіт) та забезпечуючи здійснення таких закупівель відкрито, прозоро і неупереджено. Одночасно зазначаємо, що листи Міністерств не встановлюють норм права, носять виключно рекомендаційний та інформативний характер.

Директор департаменту
регулювання державних закупівель
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
Олександр Стародубцев


КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

Після ознайомлення з даним інформаційним листом Мінекономрозвитку можна виокремити певні моменти, а на деяких зупинитись детальніше:

 1. Замовник самостійно приймає рішення щодо застосування електронної системи при здійсненні закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартісні межі, встановлені в абзацах другому і третьому частини першої статті 2 Закону про публічні закупівлі (далі — Закон). Прийняття даного рішення належить до виключних повноважень органів замовника, у тому числі й органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій, та не є предметом регулювання Закону.
 2.  При здійсненні допорогових закупівель застосовують Порядок здійснення допорогових закупівель, який затверджено наказом ДП «Зовнішторгвидав України» від 13.04.2016 № 35.
 3. Щодо висновку Уповноваженого органу стосовно того, що Законом не встановлено вимог щодо утворення тендерного комітету або уповноваженої особи (осіб), коли здійснюють лише допорогові закупівлі, редакція нашого журналу має іншу думку. Мінекономрозвитку правильно зазначає, що забезпечення оприлюднення інформації щодо публічних закупівель належить до обов’язків тендерного комітету або уповноваженої особи. Радимо звернути увагу на кілька суттєвих моментів:
  • відповідно до статті 11 Закону на тендерний комітет покладено обов’язок планування закупівель, складання та затвердження річного плану закупівель та додатка до річного плану закупівель. Отже, планування і складання річного плану і додатка є обов’язком тендерного комітету;
  • відповідно до частини першої ст. 10 Закону голова та секретар тендерного комітету або уповноважена особа (особи) є відповідальними за повноту та достовірність інформації, яку оприлюднюють на веб-порталі Уповноваженого органу. Таким чином, у випадку здійснення допорогової закупівлі без використання електронної системи, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч гривен, саме на голову і секретаря тендерного комітету покладено відповідальність за повноту і достовірність інформації, відображеної у звіті про укладений договір, який оприлюднюють у системі електронних закупівель відповідно до статті 10 Закону;
  • відповідно до статті 11 Закону тендерний комітет або уповноважена особа (особи) забезпечують складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом. Тендерний комітет або уповноважена особа (особи) забезпечують складання, затвердження та зберігання додатка до річного плану закупівель та змін до нього, звітів про укладені договори та відповідних протоколів, якими ці документи було затверджено.
   Отже, проаналізувавши норми Закону, доходимо висновку, що створення тендерного комітету або визначення уповноваженої особи (осіб),   є обов’язковим для затвердження  додатку до річного плану закупівель та розміщення  звіту про укладені договори,   навіть якщо організацією проводяться лише допорогові закупівлі.
 4. Проведення допорогових закупівель (як з використанням електронної системи закупівель, так і без її використання) повинно відповідати таким принципам здійснення публічних закупівель, визначеним статтею 3 Закону:
  • добросовісна конкуренція серед учасників;
  • максимальна економія та ефективність;
  • відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;
  • недискримінація учасників;
  • об’єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій;
  • запобігання корупційним діям і зловживанням.
Журнали

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» (з посиланням на номер журналу)

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО