МЕРТУ розтлумачило, як визначати предмет закупівлі по-новому

Редакція
211
16 Лютого 2016
МЕРТУ розтлумачило, як визначати предмет закупівлі по-новому
211
16 Лютого 2016

У минулому випуску журналу «Радник в сфері державних закупівель» [№ 1 (52)] на стор. 15–19 ми висвітлювали питання порядку визначення предмета закупівлі відповідно до змін від 5 січня 2016 року. Отже, з набранням чинності 05.01.2016 наказом Мінекономрозвитку від 28.12.2015 № 1782 «Про затвердження Змін до Порядку визначення предмета закупівлі» замовники керуються одразу двома класифікаторами під час визначення предмета закупівлі: і державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010, затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10. 2010 року № 457 (далі — ДК 016:2010), і основним словником національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749 (далі — ДК 021:2015).

Мінекономрозвитку, як Уповноважений орган, надало роз’яснення щодо застосування законодавства у сфері закупівель, виклало аналіз функціонування нового порядку визначення предмета закупівлі в листі інформативного характеру № 3302-06/1430-06 від 20.01.2016. Текст даного документа ми наводимо нижче.

Лист інформативного характеру Мінекономрозвитку 
№ 3302-06/1430-06 від 20.01.2016

Щодо внесених змін до Порядку визначення предмета закупівлі

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України у зв’язку із набранням чинності 05.01.2016 наказу Мінекономрозвитку від 28.12.2015 № 1782 «Про затвердження Змін до Порядку визначення предмета закупівлі», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 31.12.2015 за № 16669/28114, повідомляє.

Закон України «Про здійснення державних закупівель» (далі — Закон) встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади.

Щодо визначення предмета закупівлі

Предмет закупівлі — товари, роботи чи послуги, які закуповуються замовником у межах єдиної процедури закупівлі, на які учасникам дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційні, цінові пропозиції) або пропозиції на переговорах (у разі застосування переговорної процедури закупівлі). Предмет закупівлі визначається замовником у порядку, встановленому Уповноваженим органом (пункт 21 частини першої статті 1 Закону).

Порядок визначення предмета закупівлі затверджено наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 921 «Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі» (зі змінами) (далі — Порядок).

Відповідно до пункту 2.1. Порядку в редакції від 04.06.2015 предмет закупівлі товарів і послуг визначався замовником згідно з пунктами 20 і 27 частини першої статті 1 Закону та на основі Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457, за показником п’ятого знака (класифікаційне угруповання «категорія») із зазначенням у дужках конкретної назви товару чи послуги.

Поряд з цим наказом Мінекономрозвитку від 19.11.2015 № 1474 «Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі», який набрав чинності 15.12.2015, були внесені зміни у Порядок та встановлено, що з 01 січня 2016 року предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з пунктами 20 і 27 частини першої статті 1 Закону та на основі Національного класифікатора України «Єдиний закупівельний словник» (СРУ:2002, ЮТ) ДК 021:2007, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 04 квітня 2007 року № 76, за показником п’ятого знака (класифікаційне угруповання «категорія») із зазначенням у дужках конкретної назви товару чи послуги.

У свою чергу, Національний класифікатор України «Єдиний закупівельний словник» (СРУ:2002, IDT) ДК 021:2007 втратив чинність з 01.01.2016 відповідно до наказу Мінекономрозвитку від 23.12.2015 № 1749 «Про затвердження національного класифікатора України ДК 021:2015 та скасування національного класифікатора ДК 021:2007», згідно з яким на заміну затверджено Національний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник».

У зв’язку із цим наказом Мінекономрозвитку від 28.12.2015 № 1782 «Про затвердження Змін до Порядку визначення предмета закупівлі», внесені зміни до Порядку, згідно із якими з 05.01.2016 предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з пунктами 20 і 27 частини першої статті 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та на основі Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457, за показником п’ятого знака із зазначенням у дужках предмета закупівлі відповідно до показників третьої – п’ятої цифр основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749, а також конкретної назви товару чи послуги.

При цьому замовник може визначити окремі частини предмета закупівлі (лоти) за показниками шостого – десятого знаків Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457, із зазначенням у дужках предмета закупівлі відповідно до показників шостої – восьмої цифр основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749, а також за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів, виконання робіт або надання послуг.

Крім того, відповідно до змін, внесених до Порядку, з 01.01.2017 предмет закупівлі товарів і послуг буде визначатися замовником згідно з пунктами 20 і 27 частини першої статті 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та на основі виключно національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник».

Так, додаткове зазначення протягом 2016 року у дужках предмета закупівлі відповідно до показників цього класифікатора має на меті надання змоги замовникам поступово віднайти відповідні коди та спростити визначення предмета закупівлі з наступного року. При цьому визначальним протягом 2016 року залишатиметься ДК 016:2010.

Водночас звертаємо увагу, що основний словник національного класифікатора України ДК 021:2015 базується на системі кодів, що мають ієрархічну структуру і складаються з дев’яти цифр. Групи цифр, у свою чергу, відповідають найменуванню, що описує товари, роботи і послуги, які становлять предмет контракту. Код складається з 8 цифр, що згруповані таким чином:

перші дві цифри визначають розділ (ХХ000000-У);
перші три цифри визначають групу (ХХХ00000-У);
перші чотири цифри визначають клас (ХХХХ0000-У);
перші п’ять цифр визначають категорію (ХХХХХ000-У).

Останні три цифри коду дають більший ступінь деталізації в межах кожної категорії.

Таким чином, предмет закупівлі товарів і послуг з 05.01.2016 визначається замовником за показником п’ятого знака Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 додатково зазначаючи у дужках відповідний показник згідно із третьою, або четвертою, або п’ятою цифрою основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник».

У разі якщо предмет закупівлі, визначений за показником п’ятого знака ДК 016:2010, відповідає декільком категоріям/класам (четверта/п’ята цифри) ДК 021:2015, рекомендуємо замовникам зазначати групу (код за третьою цифрою), а у разі якщо предмет закупівлі, визначений за показником п’ятого знака ДК 016:2010, відповідає декільком групам ДК 021:2015 — зазначати одну із них. Під час визначення замовником окремих частин предмета закупівлі (лотів) для зазначення у дужках додатково шостої – восьмої цифр ДК 021:2015 у разі наявності невідповідностей рекомендуємо діяти у аналогічний вищевказаному спосіб.

Наприклад, у разі закупівлі бензину та моторної оливи предмета закупівлі, визначеному за показником п’ятого знака ДК 016:2010 «19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні» відповідатимуть різні цифри як за показником третього знака ДК 021:2015       «09100000-0 Паливо» та «09200000-1 Нафта, вугілля і Нафтопродукти», так і за показником п’ятого знака «09132000-3 Бензин» та «09211000-1 Мастильні оливи та мастильні матеріали».

Тому, замовником у наведеному випадку зазначається будь-який із показників за третьою цифрою (або «09100000-0 Паливо», або «09200000-1 Нафта, вугілля і нафтопродукти»).

У випадку, якщо предмет закупівлі, визначений за показником п’ятого знака ДК 016:2010, не відповідає жодній категорії/класу/групі (третя, четверта, п’ята, цифри) ДК 021:2015 та /або частина предмета закупівлі (лот) не відповідає шостій – восьмій цифрам, рекомендуємо замовникам проставляти цифру нуль та одночасно звертатись до Мінекономрозвитку, як головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує зокрема державну політику у сфері технічного регулювання та державних закупівель для опрацювання питання внесення відповідних змін до наказів Міністерства.

Щодо завершення процедур закупівель та внесення змін до річного плану

Згідно з частиною першою статті 4 Закону, зокрема закупівля здійснюється відповідно до річного плану.

Так, форма річного плану закупівель/річного плану закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель, та Інструкцію щодо її заповнення затверджені наказом Мінекономрозвитку від 15.09.2014 року  № 1106 «Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель».

Відповідно до частини третьої статті 10 Закону процедури закупівлі, попередня кваліфікація учасників не може проводитися до/без оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу згідно з частиною першою цієї статті.

Таким чином, початком процедури закупівлі є оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу.

Виходячи з вищевикладеного, процедури закупівлі, розпочаті за предметом закупівлі, визначеним на основі Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 до 01.01.2016 року, завершуються відповідно до порядку, що діяв до 01.01.2016 та не потребують внесення змін до річного плану закупівель та річного плану закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель.

Водночас до внесення відповідних змін до наказу Мінекономрозвитку від 15.09.2014 № 1106 «Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель» рекомендуємо замовникам заповнювати графу 1 форми річного плану закупівель указуючи найменування предмета закупівлі, визначеного відповідно до пунктів 20, 21, 23 і 27 частини першої статті 1 Закону та виключно цифровий показник п’ятого знака ДК 016:2010 із зазначенням у дужках цифрового показника третього – п’ятого знака ДК 016:2015 та конкретної назви товару чи послуги.

Наприклад, у разі закупівлі бензину у графі 1 річного тану закупівель відображатиметься 19.20.2 (09100000-0, бензин А-95).

Крім того, оскільки Національний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» з наданням йому чинності 01.01.2016 затверджено на заміну Національного класифікатора України «Єдиний закупівельний словник» (СРУ:2002, IDT) ДК 021:2007 та у зв’язку з тим, що зміни до Порядку, внесені наказом Мінекономрозвитку від 28.12.2015 № 1782 «Про затвердження Змін до Порядку визначення предмета закупівлі», набрали чинності 05.01.2016, у разі якщо процедура закупівлі розпочата замовником у період з 01.01.2016 по 05.01.2016 включно за предметом закупівлі, визначеним на основі Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010, подальше здійснення закупівлі за таким предметом відповідає меті Закону та не суперечить принципам здійснення закупівель, встановленим у статті 3 Закону.

Додатково інформуємо, що текст національного класифікатора України ДК 021:2015 розміщено у Додаткових матеріалах до Наказу Мінекономрозвитку від 23.12.2015 № 1749 «Про затвердження національного класифікатора України ДК 021:2015 та скасування національного класифікатора України ДК 021:2007», який розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства (www.me.gov.ua) у підрубриці «Національні класифікатори» рубрики «Технічне регулювання» розділу «Діяльність».

Директор департаменту                                                                                                           Олександр Стародубцев


Проаналізувавши все вищезазначене, можна дійти таких висновків:

 1. Предмет закупівлі визначається відповідно до ДК 016:2010, ДК 021:2015 та із зазначенням конкретної назви товару чи послуги. Тобто алгоритм дій залишився той самий, лише додається зазначення ще одного класифікатора.
  Навіщо так ускладнювати життя? Оскільки із січня 2017 року замовники будуть користуватись при визначення предмета закупівлі лише ДК 021:2015, їм необхідно набути досвіду роботи з даним класифікатором. Тому Уповноважений орган надав замовникам такий собі «перехідний період для навчання». Його особливість полягає в тому, що весь 2016 рік замовники керуються двома класифікаторами, поступово набуваючи навичок роботи з ДК 021:2015, і в результаті цілком безболісно переходять на даний класифікатор з початку 2017 року. При цьому визначальним протягом 2016 року залишатиметься ДК 016:2010.
 2. Стосовно виокремлення лотів маємо такий порядок дій: замовник визначає лот, зазначаючи показники 6–10 знаків ДК 016:2010 та відповідно до 6–8 показників коду CPV за ДК 021:2015, а також за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів, виконання робіт або надання послуг.
  З даного порядку ми бачимо, що замовники не позбулись права ділити предмет закупівлі на лоти за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів, виконання робіт або надання послуг. А отже, замовники не повинні лякатись зазначення значної кількості інколи кардинально різних кодів за двома класифікаторами, тому що такий порядок не є обов’язковим при розбитті предмета закупівлі на лоти.
 3. Наказом Мінекономрозвитку від 19.11.2015 № 1474 «Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі», який набрав чинності 15.12.2015, було внесено зміни в Порядок та встановлено, що з 1 січня 2016 року предмет закупівлі товарів і послуг замовник визначає згідно з пунктами 20 і 27 частини першої статті 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та на основі національного класифікатора України «Єдиний закупівельний словник» (CPV:2002, IDT) ДК 021:2007, за показником п’ятого знака із зазначенням у дужках конкретної назви товару чи послуги. Але класифікатор CPV:2002, IDT ДК 021:2007 у Європейському Союзі вже не застосовують, він є застарілим. Саме ДК 021:2015 є останньою версією даного класифікатора. Спираючись на це, Мінекономрозвитку оприлюднило наказ від 23.12.2015 № 1749 «Про затвердження національного класифікатора України ДК 021:2015 та скасування національного класифікатора ДК 021:2007». Даний документ скасував CPV:2002, IDT ДК 021:2007 та впровадив йому на заміну ДК 021:2015.
  Отже, замовники не повинні застосовувати CPV:2002, IDT ДК 021:2007, а повинні користуватись ДК 016:2010 та ДК 021:2015 при визначення предмета закупівлі.
 4. Якщо процедуру закупівлі розпочато (дата оприлюднення інформації про проведення процедури закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу) до 01.01.2016, то вносити зміни в документи за відповідною процедурою немає необхідності. Така процедура продовжується із предметом закупівлі, визначеному за ДК 016:2010, та із зазначенням конкретної назви товару чи послуги
 5. Якщо процедуру закупівлі розпочато (дата оприлюднення інформації про проведення процедури закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу) в період з 01.01.2016 по 05.01.2016 за ДК 016:2010 та із зазначенням конкретної назви товару чи послуги, то вона завершується в такому ж порядку. У даний період норми стосовно застосування двох класифікаторів ще не діяли, тож у такому разі замовники можуть завершити такі процедури закупівлі, не відміняючи та не вносячи змін у документи за відповідною процедурою в розрізі питання визначення предмета закупівлі.
 6. Стосовно заповнення в річному плані/річному плані без проведення процедур закупівлі графи «Предмет закупівлі»: Уповноважений орган пропонує для полегшення роботи комітетові з конкурсних торгів зазначати в даній графі лише цифрові показники кодів за ДК 016:2010 й ДК 021:2015 та конкретну назву товару чи послуги. Але звертаємо вашу увагу на те, що при зазначенні предмета закупівлі в інформації, яку оприлюднюють на веб-порталі Уповноваженого органу, система автоматично прописує код та його найменування. Тож якщо замовник у планувальних документах зазначить виключно цифрові показники кодів ДК 016:2010 та ДК 021:2015, то контрольні органи зможуть визнати в цьому певну невідповідність. Адже інформація в річному плані не збігатиметься з інформацією на веб-порталі Уповноваженого органу за відповідною процедурою. Тому радимо зазначати предмет закупівлі однаково в усіх документах та в інформації стосовно процедури — цифрові показники та найменування кодів ДК 016:2010 та ДК 021:2015, а також конкретну назву товару чи послуги.
 7. Визначальним є класифікатор ДК 016:2010! Звичайно, ДК 016:2010 та ДК 021:2015 — це два різних класифікатори, що мають різну структуру та кількість кодів. Через це багато позицій мають різне кодове зазначення. Мінекономрозвитку знайшло компромісні рішення, а саме:
  • якщо за ДК 016:2010 предмет закупівлі відповідає одному п’ятизначному коду, а за ДК 021:2015 — це два різних коди за 4–5 знаком, то в такому разі замовник орієнтується на ДК 016:2010, він є пріоритетнішим. Тому за ДК 016:2010 замовник зазначає, як і раніше, п’ятизначний код, а за ДК 021:2015 зазначає код більш широкого змісту, тобто за третім знаком цифрового коду CPV, а також конкретну назву товару чи послуги;
  • якщо за ДК 016:2010 предмет відповідає п’ятизначному коду, а за ДК 021:2015 — це два різних коди за 3–5 знаком, то замовник обирає один з них. Приклад, який наведено в даному роз’ясненні Мінекономрозвитку, ілюструє ситуацію із закупівлею бензину та моторної оливи. Визначення предмета закупівлі є таким: ДК 016:2010 «19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні» відповідатимуть різні цифри як за показником третього знака ДК 021:2015 «09100000-0 Паливо» та «09200000-1 Нафта, вугілля і нафтопродукти», так і за показником п’ятого знака «09132000-3 Бензин» та «09211000-1 Мастильні оливи та мастильні матеріали». Тому замовник у наведеному випадку зазначає  будь-який із показників за третьою цифрою (або «09100000-0 Паливо», або «09200000-1 Нафта, вугілля і нафтопродукти»). А отже, замовник зазначає п’ятизначний код за ДК 016:2010 та обирає один з кодів за ДК 021:2015, а також конкретну назву товару чи послуги;
  • якщо замовник у ДК 021:2015 не знайшов жодного коду, який відповідає його предметові закупівлі, то в такому разі замість коду CPV за ДК 021:2015 він зазначає нулі та одночасно звертається до Мінекономрозвитку для внесення відповідних корективів у даний класифікатор. Приклад такого зазначення на веб-порталі Уповноваженого органу в «Кабінеті замовника» наводимо нижче.
Журнали

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» (з посиланням на номер журналу)

Приєднуйся до авторів
load
Реєстрація
Вітаємо!
Реєстрація пройшла успішно
В особистий кабінет
Вам потрібно авторизуватися!
Якщо ви хочете використовувати можливості сайту на 100% вам потрібно авторизуватися
load
Відновлення паролю
Вітаємо!
Реєстрація пройшла успішно
Вітаємо!
Тепер ви підписані на інформаційну розсилку Радника у сфері публічних закупівель