МЕРТУ оприлюднило лист інформативного характеру

Редакція
962
12 Серпня 2016
МЕРТУ оприлюднило лист інформативного характеру
962
12 Серпня 2016
  • щодо застосування переговорної процедури закупівлі в разі, якщо замовником було двічі відмінено тендер;
  •  щодо використання електронної системи закупівель суб’єктами, які не є замовниками в розумінні Закону

Нижче ви можете ознайомитись із витягом з листа інформативного характеру Мінекономрозвитку № 3302-06/21890-07 від 15.07.2016 (далі — Лист МЕРТУ), що висвітлює відповіді на найактуальніші питання, а саме: стосовно проведення переговорної процедури закупівлі в разі відміни двох конкурентних процедур за Законом України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) та суб’єктів, які можуть використовувати електронну систему закупівель.

Витяг з Листа МЕРТУ 

Щодо застосування переговорної процедури закупівлі у разі, якщо замовником було двічі відмінено тендер

Згідно з частиною першою статті 35 Закону переговорна процедура закупівлі — це процедура, що використовується замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з учасником після проведення переговорів з одним або кількома учасниками.

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 35 Закону переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі, якщо замовником було двічі відмінено тендер через відсутність достатньої кількості учасників, при цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації.

При цьому згідно з пунктом 28 частини першої статті 1 Закону тендер (торги) — здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів згідно з процедурами, установленими цим Законом (крім переговорної процедури закупівлі).

Ураховуючи викладене та вимога частини першої статті 4 Закону, замовником застосовується переговорна процедура закупівлі відповідно до статті 35 Закону, якщо ним було двічі відмінено тендер у розумінні цього Закону через відсутність достатньої кількості учасників.

Щодо використання електронної системи закупівель суб’єктами, які не є замовниками у розумінні Закону

Цей Закон застосовується до замовників, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує вартісні межі, встановлені в абзацах другому і третьому частини першої статті 2 Закону.

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 1 Закону публічна закупівля (далі — закупівля) — придбання замовником товарів, робіт і послуг у порядку, встановленому цим Законом. Згідно з пунктом 5 частини першої статті 1 Закону договір про закупівлю — договір, що укладається між замовником і учасником за результатами проведення процедури закупівлі та передбачає надання послуг, виконання робіт або набуття права власності на товари.

Таким чином, шляхом застосування однієї з процедур закупівель, передбачених статтею 12 Закону, керуючись при цьому вартісними межами, визначеними у статті 2 Закону, закупівлі товарів, робіт або послуг здійснюють виключно суб’єкти, які є замовниками у розумінні Закону.

Водночас наказом ДП «Зовнішторгвидав України» від 13.04.2016 № 35 затверджено Порядок здійснення допорогових закупівель (далі — Порядок), згідно з яким, зокрема замовниками допорогових закупівель є замовники у розумінні Закону, а також державні, комунальні, казенні підприємства, їхні дочірні підприємства, господарські товариства чи об’єднання, в яких державна чи комунальна частка у статутному капіталі складає 50 і більше відсотків.

Так, відповідно до пунктів 1.2 та 1.9 Порядку державні, комунальні, казенні підприємства, їхні дочірні підприємства, господарські товариства чи об’єднання, в яких державна чи комунальна частка у статутному капіталі складає 50 і більше відсотків, які не є замовниками у розумінні Закону, можуть використовувати Систему з метою здійснення відбору постачальника товару (товарів), надавача послуг (послуги) та виконавця робіт, незалежно від суми закупівлі у порядку, затвердженому наказом ДП «Зовнішторгвидав України» від 13.04.2016 № 35.

Після ознайомлення з вищенаведеним витягом із Листа МЕРТУ можна дійти певних висновків.

По-перше, даний документ встановлює, що для можливості використання підстави, закріпленої пунктом 4 частини другої статті 35 Закону, необхідно відмінити дві конкурентні процедури саме за Законом.

По-друге, суб’єкти, які не є замовниками в розумінні Закону, а саме державні, комунальні, казенні підприємства, їхні дочірні підприємства, господарські товариства чи об’єднання, в яких державна чи комунальна частка у статутному капіталі складає 50 і більше відсотків, можуть використовувати електронну систему закупівель з метою здійснення відбору постачальників.

Журнали

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» (з посиланням на номер журналу)

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО