Мінекономіки про те, чи потрібно об’єднувати вартість локалізованих товарів під час закупівель робіт чи послуг

Ганна Довгая
404
30 Травня 2024
Мінекономіки про те, чи потрібно об’єднувати вартість локалізованих товарів під час закупівель робіт чи послуг
404
30 Травня 2024

На сайті Мінекономіки оприлюднено цікавий запит щодо застосування локалізації в закупівлі робіт чи послуг, суть якого полягала в такому: якщо в закупівлі робіт чи послуг наявні умови набуття замовником у власність декількох товарів, які підпали під вимогу локалізації, але ціна за одиницю кожного з цих товарів не дорівнює та не перевищує вартісні межі (200 тис. грн), а разом, у сукупності, їх вартість дорівнює або перевищує вартісні межі (200 тис. грн), чи потрібно замовнику в такому разі об’єднувати вартість таких товарів та, відповідно, застосовувати умови локалізації?

У відповіді Мінекономіки на запит № 215/2024, зокрема, зазначено: згідно зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.2024  № 382 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 166 і від 12 жовтня 2022 р. № 1178», зокрема згідно з абзацом третім пункту 3 Особливостей, під час здійснення публічної закупівлі відповідно до Особливостей (крім випадків, передбачених абзацами четвертим – шостим цього пункту) замовники застосовують положення пункту 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, крім підпункту 4 пункту 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, з урахуванням положень, визначених цим абзацом.

У разі здійснення замовником закупівлі робіт чи послуг, якщо виконання таких робіт чи надання послуг передбачає набуття замовником у власність товарів, визначених пунктом 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, вартість яких у складі предмета закупівлі дорівнює або перевищує вартісні межі, визначені абзацом першим пункту 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, закупівля таких робіт чи послуг здійснюється з урахуванням Особливостей, встановлених пунктом 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону.

Таким чином, змінами, внесеними до Особливостей, вартісна межа для встановлення замовником вимог щодо ступеня локалізації виробництва товарів, визначених пунктом 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, на які в складі робіт або послуг замовником набувається право власності, прирівняна до ідентичної вартісної межі, яка встановлена Законом.

...
Воєнний стан

Публікації, що розкривають специфіку закупівель під час воєнного стану

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО