Щодо встановлення підтвердження критерію «наявності обладнання та матеріально-технічної бази»

Юрій Шаповал
1708
18 Серпня 2017
Щодо встановлення підтвердження критерію «наявності обладнання та матеріально-технічної бази»
1708
18 Серпня 2017
Рішення № 3111-р/пк-пз від 22.05.2017.
Оголошення № UA-2017-03-30-002088-b

Зміст порушення

Скаржник повідомляє, що замовник у тендерній документації встановив дискримінаційні умови щодо підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям «наявність обладнання та матеріально-технічної бази», відповідно до якого учасники мають надати документи, що підтверджують право власності або оренди майна.

Вищезазначені умови тендерної документації скаржник вважає такими, що порушують його законні права та інтереси, оскільки він планує залучення обладнання (машини та механізми) та матеріально-технічної бази за іншими видами господарсько-правових договорів [зокрема, за договорами про надання послуг (копія договору додається)]. Скаржник зазначає, що замовник у тендерній документації вищезазначений вид договору не передбачив як такий, що підтверджує відповідність учасника (скаржника) кваліфікаційному критерієві «наявність матеріально-технічної бази».

Скаржник зазначає, що вищезазначена умова  документації щодо заборони учасникам надавати в складі своїх тендерних пропозицій копії договорів про надання послуг як підтвердження кваліфікаційного критерію позбавляє права участі в тендері широкого кола суб’єктів господарювання, що призводить до порушення принципу недискримінації учасників, визначеного статтею 3 Закону.

Правові позиції органу оскарження

Замовником не було підтверджено та документально не доведено необхідності наявності в учасника лише власного або орендованого обладнання.

Зважаючи на викладене, взяти участь у процедурі закупівлі зможуть суб’єкти господарювання, які мають тільки власну чи орендовану матеріально-технічну базу, що є дискримінацією інших суб’єктів господарювання, які можуть відповідно залучати суб’єктів господарювання як надавачів послуг, у тому числі скаржника.

Дії замовника зі встановлення наведених вище умов документації порушують один з принципів здійснення закупівель — принцип недискримінації учасників (у тому числі скаржника) — та вимоги частини четвертої статті 22 Закону, згідно з якою тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників. Таким чином, замовник повинен внести зміни до документації в цій частині.

Практика оскарження закупівель

Показові рішення органу оскарження та ексклюзивні коментарі голови АМКУ , що обов’язково стануть у нагоді кожному учаснику