Як вимагали, так і отримали: подання у складі тендерної пропозиції учасником документів НЕ за формою, що визначена замовником у тендерній документації не є підставою для відхилення за відсутності у тендерній документації чіткої вказівки, що документ має відповідати наведеному зразку

Анна Селютіна
496
10 Липня 2019
Як вимагали, так і отримали: подання у складі тендерної пропозиції учасником документів НЕ за формою, що визначена замовником у тендерній документації не є підставою для відхилення за відсутності у тендерній документації чіткої вказівки, що документ має відповідати наведеному зразку
496
10 Липня 2019
Номер рішення та оголошення про закупівлю*: рішення № 2510-р/пк-пз від 06.03.2019, оголошення № UA-2019-01-04-000411-c. 

Позиція скаржника

Скаржник не погоджується з рішенням замовника стосовно відхилення своєї пропозиції. У зв’язку з наведеним було розглянуто підстави для відхилення пропозиції скаржника та встановлено викладене далі: 1.1. Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету замовника пропозицію скаржника було відхилено, зважаючи на такі підстави: «При розгляді пропозиції ТОВ “Y” робочою групою було виявлено наступне: Замовником у тендерній документації було визначено Форму листа-згоди на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних (Додаток 7 до тендерної документації). У складі тендерної документації ТОВ “Y” наявна довідка про згоду працівників відповідної кваліфікації ТОВ “Y” на збирання, зберігання і поширення їх персональних даних, необхідність надання згоди відносно яких передбачена вимогами тендерної документації, де містяться підписи усіх працівників, зазначених у довідці про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, у вигляді таблиці, але листів-згод на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних за формою Додатку 7 до тендерної документації від працівників І. Г. Станкєєва, С. О. Хворостяної, І. М. Татусь, Г. А. Налєсної ТОВ Y не надало».

Скаржник зазначає, що у складі пропозиції учасника міститься лист-згода на оброблення, використання, поширення та доступ до персональних даних, який повністю відповідає вимогам документації. Скаржник зазначає, що єдиною уповноваженою особою скаржника, яка має повноваження щодо підпису документів пропозиції, є директор Станкєєва Л. В. У документації немає вимоги щодо надання листа-згоди на оброблення персональних даних всіма працівниками учасника. Скаржник наголошує, що додатково для використання персональних даних у конкретній процедурі закупівлі працівники скаржника надали згоду на оброблення персональних даних. Надання додаткових документів, про вимогу яких не йдеться в тендерній документації, не може бути підставою для відхилення пропозиції учасника.

Позиція замовника

Замовник у поясненнях зазначає, що в довідці про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, зазначено інформацію про п’ятьох працівників. Також зазначено серії та номери паспортів зазначених працівників. Замовник наголошує, що відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» зазначення прізвища, імені, по батькові особи вже є конфіденційною інформацією. Тому документи, надані ТОВ “Y”, містять персональні дані працівників, які не можуть бути розголошені без їхньої згоди. Замовник зазначає, що, зважаючи на викладене, скаржник мав надати лист-згоду працівників скаржника за формою додатка 7 документації.

Позиція органу оскарження

документація не містить окремих вимог щодо необхідності надання учасником у складі пропозиції листа-згоди за формою додатка 7 документації на всіх працівників учасника. У складі пропозиції скаржника у файлі «7. Повноваження щодо підпису.pdf», зокрема, містяться:

  • інформаційна довідка щодо повноважень посадових осіб від 08.01.2019 № 1019, в якій, зокрема, зазначено, що особою, яка уповноважена підписувати договір про закупівлю, пропозиції та інші документи, що відносяться до процедури закупівлі, та уповноважена представляти інтереси учасника, є Станкєєва Л. В. — директор ТОВ “Y” (згідно з наказом 001 та протоколами зборів про призначення директора № 1, 2 і 5;
  • вищезазначений наказ та протоколи зборів переможця. У складі пропозиції скаржника у файлі «5. Про захист персональних даних.pdf» міститься лист-згода за формою додатка 7 документації від 08.01.2019 № 1018, у якому, зокрема, уповноважена особа учасника Станкєєва Л. В. зазначає, що дає згоду на збирання, зберігання і поширення персональних даних, включаючи оприлюднення на веб-порталі «Державні закупівлі» — prozorro.gov.ua, з метою проведення процедури публічних закупівель. У складі пропозиції переможця у файлі «3. Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації.pdf» містяться:
  • інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід і безпосередньо задіяні у виконанні договорів постачання природного газу від 08.01.2018 № 1003\18, в якій зазначено про наявність п’ятьох працівників;
  • накази про прийняття на роботу зазначених працівників;
  • довідка про згоду працівників відповідної кваліфікації ТОВ «Y» на зберігання, збирання та поширення їхніх персональних даних, необхідність надання згоди яких передбачена вимогами тендерної документації від 08.01.2019 № 1003/08, наведена за іншою, ніж передбачено додатком 7 документації, формою, де зазначені відповідні працівники та відмітка про надання згоди з підписом таких працівників. Зважаючи на викладене, ТОВ «Y» не порушило умов документації в цій частині, тому пропозицію скаржника було неправомірно відхилено замовником з наведеної вище причини.
* Звертаємо увагу читачів! За номером оголошення про закупівлю ви можете на веб-порталі prozorro.gov.ua переглянути обставини справи та повний текст рішення колегії.
** Тут і далі йдеться про Закон України «Про публічні закупівлі». 

Коментар

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 30 ЗУ «Про публічні закупівлі» замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі, якщо тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації. У другому прикладі замовник не встановив чітко вимогу щодо надання певного документа, у зв’язку із чим і підстави для відхилення тендерної пропозиції учасника були відсутні.

Отже, розроблюючи тендерну документацію, замовник має встановлювати чіткі вимоги щодо надання необхідних документів у складі тендерної пропозиції учасників.

Практика оскарження закупівель

Показові рішення органу оскарження та ексклюзивні коментарі голови АМКУ , що обов’язково стануть у нагоді кожному учаснику