Зміни до Закону про закупівлі, що набувають чинності з 14.07.2022: порівняльний аналіз

Ганна Довгая
2339
11 Червня 2022
Зміни до Закону про закупівлі, що набувають чинності з 14.07.2022: порівняльний аналіз
2339
11 Червня 2022

Є один цікавий афоризм від А. Франса «Щоб перетравлювати знання, потрібно поглинати їх з апетитом». Чи будуть «апетитними» для закупівельника зміни в частині локалізації виробництва? Думаю, кожен для себе вже має відповідь, тож далі розглянемо порівняльний аналіз змін до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон), що внесені  Законом України «Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості» (далі — Закон про локалізацію).

До 14.07.2022

Після 14.07.2022

Частину 1 статті 1 доповнити пунктом 291 такого змісту:

291) ступінь локалізації виробництва — показник місцевої складової у питомій вазі вартості сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових вітчизняного виробництва у собівартості товару, що є предметом закупівлі.

Частина 2 статті 6 Закону

Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти кредитів, позик, грантів, що надані відповідно до міжнародних договорів України Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Міжнародною фінансовою корпорацією, Багатостороннім агентством з гарантування інвестицій, Міжнародною асоціацією розвитку, Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком, Північним інвестиційним банком, а також іншими міжнародними валютно-кредитними організаціями, здійснюється згідно з правилами і процедурами, встановленими цими організаціями з урахуванням принципів, встановлених у частині першій статті 5 цього Закону, а в разі невстановлення таких правил і процедур — відповідно до цього Закону.

Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти кредитів, позик, грантів, що надані відповідно до міжнародних договорів України Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Міжнародною фінансовою корпорацією, Багатостороннім агентством з гарантування інвестицій, Міжнародною асоціацією розвитку, Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком, Північним інвестиційним банком, а також іншими міжнародними валютно-кредитними організаціями, здійснюється згідно з правилами і процедурами, встановленими цими організаціями з урахуванням принципів, встановлених у частині першій статті 5 цього Закону, а в разі невстановлення таких правил і процедур — відповідно до цього Закону, а також з урахуванням встановлених законом вимог щодо ступеня локалізації виробництва.

Частина 1 статті 43 Закону

1. Договір про закупівлю є нікчемним у разі:

1) якщо замовник уклав договір про закупівлю до/без проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі згідно з вимогами цього Закону;

2) укладення договору з порушенням вимог частини четвертої статті 41 цього Закону;

3) укладення договору в період оскарження процедури закупівлі відповідно до статті 18 цього Закону;

4) укладення договору з порушенням строків, передбачених частинами п’ятою і шостою статті 33 та частиною сьомою статті 40 цього Закону, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18 цього Закону.

1. Договір про закупівлю є нікчемним у разі:

1) якщо замовник уклав договір про закупівлю до/без проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі згідно з вимогами цього Закону;

2) укладення договору з порушенням вимог частини четвертої статті 41 цього Закону;

3) укладення договору в період оскарження процедури закупівлі відповідно до статті 18 цього Закону;

4) укладення договору з порушенням строків, передбачених частинами п’ятою і шостою статті 33 та частиною сьомою статті 40 цього Закону, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18 цього Закону;

5) якщо назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником не відповідає товарам, роботам чи послугам, що фактично закуплені замовником.

Розділ X «Прикінцеві та перехідні положення» ДОПОВНИТИ пунктом 61 такого змісту:

61. Тимчасово, з 2022 року строком на 10 років, встановлюються такі особливості здійснення закупівель, якщо вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень:

1) замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує:

у 2022 році — 10 відсотків;

у 2023 році — 15 відсотків;

у 2024 році — 20 відсотків;

у 2025 році — 25 відсотків;

у 2026 році — 30 відсотків;

у 2027 році — 35 відсотків;

з 2028 року до дня завершення 10-річного строку дії цього пункту — 40 відсотків.

Ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником товару, що є предметом закупівлі, та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за формулою:

СЛ = (1 – (МВ+ІВ) / С) × 100%,

де СЛ — ступінь локалізації виробництва;

МВ — митна вартість сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових, імпортованих на митну територію України виробником для виробництва товару, що є предметом закупівлі, гривень;

IВ — вартість імпортних сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових, придбаних окремо та/або у складі продукції для виробництва товару, що є предметом закупівлі, у постачальника — резидента України, без урахування податку на додану вартість, гривень;

С — собівартість товару, що є предметом закупівлі, гривень.

Уповноважений орган формує та веде перелік товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації виробництва, який оприлюднюється на його офіційному веб-сайті.

Уповноважений орган здійснює моніторинг дотримання вимог щодо ступеня локалізації виробництва предметів закупівлі, внесених до переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації виробництва, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Кабінет Міністрів України за погодженням із комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання промислової політики та розвитку окремих галузей виробництва, може щороку, не пізніше 31 жовтня, змінювати ступінь локалізації виробництва на наступний календарний рік до 5 відсотків у бік зменшення або до 10 відсотків у бік збільшення щодо кожного окремого товару, що є предметом закупівлі, визначеного підпунктом 2 цього пункту.

Кабінет Міністрів України за погодженням із комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання промислової політики та розвитку окремих галузей виробництва, може зменшити ступінь локалізації виробництва для проведення окремої закупівлі товару, визначеного підпунктом 2 цього пункту;

2) особливості здійснення закупівель, визначені цим пунктом, застосовуються до таких товарів:

дизель-генераторні установки;

генераторні установки з двигуном із іскровим запалюванням;

турбогенераторні установки;

трансформатори;

трансформатори з рідинним діелектриком;

трансформатори напруги;

вимірювальні трансформатори;

трансформатори живлення;

електричні конденсатори;

конденсатори постійної ємності;

конденсатори змінної та регульованої ємності;

автомобілі швидкої допомоги;

транспортні засоби для перевезення пацієнтів;

мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб;

міські та туристичні автобуси;

громадські автобуси;

двосекційні автобуси;

низькопідлогові автобуси;

туристичні автобуси;

мототранспортні вантажні засоби;

автоцистерни;

автоцистерни для перевезення паливно-мастильних матеріалів;

самоскиди;

фургони;

великовантажні мототранспортні засоби;

автокрани та вантажні автомобілі-самоскиди;

вантажні автомобілі з підіймальними платформами;

вантажні автомобілі-самоскиди;

мототранспортні засоби спеціального призначення;

пересувні бурові вежі;

пожежні транспортні засоби;

пожежні автомобілі з поворотною драбиною;

пожежні автоцистерни;

пожежні автомобілі;

транспортні засоби аварійно-ремонтного призначення;

підмітально-прибиральні машини;

підмітально-збиральні машини з вакуумно-пневматичною системою;

поливальні машини;

сміттєвози та асенізаційні машини;

сміттєвози;

сміттєзбиральні машини;

вантажоперевізні транспортні засоби;

електробуси;

кузови, причепи та напівпричепи;

кузови транспортних засобів;

причепи, напівпричепи та пересувні контейнери;

причепи та напівпричепи;

напівпричепи;

причепи;

причепи загального призначення;

залізничні та трамвайні локомотиви і рейковий рухомий склад та супутні деталі;

залізничні локомотиви та тендери;

локомотиви;

локомотивні тендери;

рейковий рухомий склад;

вантажні залізничні вагони;

транспортні засоби для ремонту та обслуговування залізничних доріг;

залізничні та трамвайні пасажирські вагони і тролейбуси;

трамвайні пасажирські вагони;

залізничні пасажирські вагони;

тролейбуси;

залізничні вагони;

багажні вагони та вагони спеціального призначення;

самохідні частини;

вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном;

вертольоти та літаки;

вертольоти;

двигуни для повітряних літальних апаратів;

турбореактивні двигуни;

турбогвинтові двигуни;

реактивні двигуни;

навчально-тренувальні літаки;

пошуково-рятувальні вертольоти;

турбіни та мотори;

парові турбіни;

гідравлічні турбіни;

водяні колеса;

насоси та компресори;

насоси;

насоси для рідин;

відцентрові насоси та підіймачі рідин;

підіймачі рідин;

відцентрові насоси;

компресори;

газові компресори;

роторні компресори;

повітряні компресори;

турбокомпресори;

поршневі об’ємні компресори;

машини спеціального призначення різні;

гірничодобувне та будівельне обладнання;

врубові та тунелепрохідні, бурильні чи прохідницькі машини для добування вугілля чи гірських порід;

прохідні комбайни;

прохідні машини;

машини для земляних і землерийних робіт та їх частини;

машини для земляних робіт;

фронтальні ковшові навантажувачі зі зворотною лопатою;

механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка;

механічні лопати;

механічні ковшові навантажувачі;

землерийні машини;

механічні екскаватори;

машини для змішування гравію з бітумом;

3) Кабінет Міністрів України за погодженням із комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання промислової політики та розвитку окремих галузей виробництва, може затверджувати додатковий перелік товарів, що належать виключно до продукції переробної промисловості, в якому встановлює вимоги щодо їх ступеня локалізації виробництва в розмірі, що не перевищує ступінь локалізації виробництва, встановлений підпунктом 1 цього пункту на відповідний рік. До зазначеного додаткового переліку товарів не включаються товари, визначені підпунктом 2 цього пункту.

Замовник здійснює закупівлю товарів, включених до додаткового переліку товарів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, виключно у випадку, якщо їх ступінь локалізації виробництва перевищує або дорівнює ступеню локалізації виробництва, встановленому у зазначеному додатковому переліку товарів;

4) у разі здійснення замовником закупівлі робіт чи послуг, якщо виконання таких робіт чи надання послуг передбачає набуття замовником у власність товарів, визначених цим пунктом, процедури закупівлі таких робіт чи послуг здійснюються з урахуванням особливостей, встановлених цим пунктом.

Цей пункт не застосовується до закупівель, які підпадають під дію положень Закону України «Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі», а також положень про державні закупівлі інших міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Окремо зауважимо, що згідно з Законом про локалізацію ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником товару, що є предметом закупівлі, та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Станом на дату публікації цього матеріалу невідомо, у якому порядку та яким чином має підтверджуватись ступінь локалізації виробництва.  Очікуємо на відповідні нормативно-правові акти.

Звертаємо увагу: на порталі RADNUK.COM.UA для вашої зручності розроблено перелік черговості оплат Казначейством, що доступний кожному:

Для передплатників порталу RADNUK.COM.UA розроблено понад 352 зразки документів, що постійно оновлюються, зокрема:

Уповноважена особа

Публікації, тематикою яких є особливості організації закупівельної діяльності замовника