Призначення уповноваженої особи на відокремлених підрозділах та їх співпраця з головним підприємством

Ганна Пясецька
639
15 Листопада 2021
Призначення уповноваженої особи на відокремлених підрозділах та їх співпраця з головним підприємством
639
15 Листопада 2021

Після опрацювання замовником питання щодо моделі організації публічних закупівель, функцій, які будуть покладені та уповноважену особу, та обрання кандидата / кандидатів та цю відповідальну роль замовник має документально оформити призначення та покладання обов’язків на такого працівника / працівників. Отже, це питання є актуальним для закупівельної спільноти та потребує висвітлення. Тому розглянемо його у цій статті.

Уповноважена особа — це термін, яким позначається особа, працівник, на яку / якого відповідно до законодавства покладено обов’язок організації та проведення закупівель / спрощених закупівель.

Частиною 1 статті 11 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) визначено, що відповідальною за організацію та проведення процедури закупівлі / спрощеної закупівлі є уповноважена особа, яка визначається або призначається замовником одним із таких способів:

  1. шляхом покладення на працівника (працівників) із штатної чисельності функцій уповноваженої особи як додаткової роботи з відповідною доплатою згідно із законодавством;
  2. шляхом введення до штатного розпису окремої (окремих) посади (посад), на яку буде покладено обов’язки виконання функцій уповноваженої особи (уповноважених осіб);
  3. шляхом укладення трудового договору(контракту) згідно із законодавством.

Усі три варіанти призначення уповноваженої особи передбачають наявність трудових правовідносин між працівником (уповноваженою особою) та роботодавцем (замовником).

Варіант перший. Покладення обов’язків уповноваженої особи на працівника як додаткової роботи

Цей варіант доцільно застосовувати, якщо йдеться про...

Тендерний комітет/уповноважена особа

Публікації, тематикою яких є особливості організації закупівельної діяльності замовника