Вимога щодо відсутномті судимості: сутність та підтвердження відповідності

Олександр Лаптєв
8332
6 Листопада 2017
Вимога щодо відсутномті судимості: сутність та підтвердження відповідності
8332
6 Листопада 2017

Відсутність судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, у службової (посадової) особи учасника, яка підписала тендерну пропозицію, як обов’язкова умова участі у процедурі закупівлі

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі — Закон, Закон про публічні закупівлі) замовник приймає рішення про відмову учасникові в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію в разі, якщо службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

Закон про публічні закупівлі не містить визначення понять «службова особа» та «посадова особа», зміст цих понять випливає з інших нормативно-правових актів.

Відповідно до ч. 3 ст. 65 Господарського кодексу України для керівництва господарською діяльністю підприємства власник (власники) безпосередньо або через уповноважені органи чи наглядова рада такого підприємства (у разі її утворення) призначає (обирає) керівника підприємства, який є підзвітним власникові, його уповноваженому органові чи наглядовій раді. Керівник підприємства, головний бухгалтер, члени наглядової ради (у разі її утворення), виконавчого органу та інших органів управління підприємства відповідно до статуту є посадовими особами цього підприємства. Статутом підприємства посадовими особами можуть бути визнані й інші особи.

Таким чином, відповідно до законодавства посадовими особами будь-якого підприємства є:

 1. Керівник (директор, президент,  голова правління тощо).
 2. Головний бухгалтер.
 3. Члени наглядової ради (у разі її утворення).
 4. Члени виконавчого органу підприємства (якщо він передбачений статутом).
 5. Члени інших органів управління підприємством (якщо вони передбачені статутом).
 6. Інші особи, які визнані посадовими особами статутом підприємства.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 Кримінального кодексу України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління зі спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

З викладеного випливає, що поняття «служба особа» є ширшим за поняття «посадові особи» і що до службових осіб підприємства належать усі його посадові особи, а також інші особи, які не є посадовими, проте також виконують організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції. Іншими словами, всі посадові особи підприємства є також одночасно й його службовими особами, проте не всі службові особи підприємства є його посадовими особами.

Законом про публічні закупівлі не встановлено обов’язкової норми щодо підписання тендерної пропозиції виключно керівником підприємства та не визначено кола осіб, які можуть бути такими підписантами.

Зі змісту Закону випливає, що підписати тендерну пропозицію може будь-яка службова (посадова) особа, яка має на це оформлені у встановленому законом порядку повноваження.

Якщо тендерну пропозицію підписує керівник підприємства, то його повноваження щодо такого підписання можуть бути або закріпленими в статуті, або додатково надані рішенням зборів засновників, або в інший, передбачений установчими документами підприємства, порядок.

Якщо тендерну пропозицію підписує інша службова (посадова) особа підприємства, аніж керівник, то право такого підписання також повинно бути підтвердженим в установленому законом та установчими документами підприємства порядку (довіреність, рішення зборів засновників тощо).

Таким чином, обов’язок відхилити тендерну пропозицію у замовника виникає виключно в разі, якщо вищевказану судимість має та особа, яка підписала тендерну пропозицію.

Наприклад, керівник підприємства може мати судимість, при цьому делегувати повноваження щодо підписання тендерної пропозиції іншій службовій (посадовій) особі підприємства, яка не має судимості. У такому разі не будуть мати місце підстави для застосування замовником п. 6 ч. 1 ст. 17 Закону про публічні закупівлі.

Також звертаємо увагу, що якщо тендерну пропозицію від учасника підписали двоє посадових осіб (наприклад керівник і головний бухгалтер), то тоді і в довільній формі від учасника, і в оригіналі від переможця інформація повинна бути подана на двох осіб, які підписали тендерну пропозицію.

Також може бути інший випадок, коли, наприклад, одна службова (посадова) особа учасника підписала тендерну пропозицію електронно-цифровим підписом (ЕЦП), а інша службова (посадова) особа учасника підписала скановані документи тендерної пропозиції.

У такому випадку, аналогічно попередній ситуації, інформація повинна бути подана на двох осіб, які підписали тендерну пропозицію (в довільній формі від учасника, і в оригіналі від переможця).          

Відсутність судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, у фізичної особи, яка є учасником, як обов’язкова умова участі у процедурі закупівлі

Водночас відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 17 Закону замовник приймає рішення про відмову учасникові в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію в разі, якщо  фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

У розумінні п. 35 ч. 1 ст. 1 Закону поняття учасника (фізичної особи) включає в себе також і фізичну особу-підприємця, тому в даному випадку не буде різниці, хто підпише тендерну пропозицію — сама фізична особа чи уповноважена нею особа. Задля вирішення питання про відмову в участі в закупівлі через зазначену вище підставу єдиним критерієм буде наявність/відсутність судимості в самої фізичної особи. 

Умови, за яких особа визнається такою, що була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів

Важливою вимогою задля подальшої відмови в участі у процедурі закупівлі та у відхиленні тендерної пропозиції є те, що службова (посадова) особа учасника (фізична особа, яка є учасником) повинна бути засудженою за злочин, тобто обвинувальний вирок відносно неї повинен набрати законної сили.

Таким чином, сам лише факт перебування такої особи в статусі підозрюваного, обвинуваченого або підсудного не може бути підставою для відхилення тендерної пропозиції.

На окрему увагу заслуговує норма, відповідно до якої задля відмови в участі в процедурі закупівлі особа повинна бути засудженою за злочин, вчинений з корисливих мотивів. Чинне законодавство, у тому числі й кримінальне, не містить чіткого визначення поняття «корисливий мотив», окрім диспозицій деяких статей Кримінального кодексу України (п. 6 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 146; ст. 299; ч. 2 ст. 330; ст. 364; ч. 2 ст. 375), тому в даному випадку необхідно ретельно розглядати кожен окремий випадок.

Останньою складовою підстави для відмови в участі в процедурі закупівлі є те, що вищеописана судимість повинна бути незнятою та непогашеною у встановленому законом порядку, який передбачений Кримінальним та Кримінальним процесуальним кодексами України. Так, ст. 89 Кримінального кодексу України, залежно від ступеня тяжкості вчиненого злочину та виду покарання, встановлено строки погашення судимості, після спливу яких особа автоматично вважається такою, що не має судимості за вказаний злочин. У даному випадку задля набуття особою статусу такої, що не має судимості, окреме рішення суду чи іншого органу не потрібне, даний статус особа набуває автоматично зі спливом певного терміну, встановленого законом. На відміну від погашення судимості, її зняття відбувається на підставі рішення суду, за наявності обставин, передбачених ст. 91 Кримінального кодексу України, та є своєрідним заохочувальним засобом для осіб, які мають судимість за певні види злочинів, але зразковою поведінкою і сумлінним ставленням до праці довели своє виправлення, тому заслуговують на набуття статусу особи, що не має судимості, до закінчення строків, які встановлені законом для погашення судимості.

Спосіб підтвердження інформації про відсутність судимості

Відповідно до ч. 3 ст. 17 Закону замовник не вимагає  документального підтвердження інформації, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.

Відповідно до абзацу 4 ч. 3 ст. 17 Закону Уповноважений орган (Мінекономрозвитку України) щороку до 20 січня та додатково в разі потреби оприлюднює інформацію про перелік відкритих єдиних державних реєстрів, доступ до яких є вільним, на веб-порталі Уповноваженого органу.

У листі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України  № 3302-06/1654-06 від 19.01.2017 щодо надання вищевказаної інформацію зроблено посилання до відомостей, зазначених у листі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України  № 3302-06/906-06 від 15.01.2016, в якому повідомлено, що до введення Державного реєстру осіб, яких притягують до кримінальної відповідальності, розшукують, які засуджені та відбувають покарання, створення якого передбачено впродовж 2016–2017 років, МВС не може відмовитися від практики оформлення довідок* громадянам.

Таким чином, зважаючи на відсутність станом на сьогодні відкритого Державного реєстру осіб, яких притягують до кримінальної відповідальності, розшукують, які засуджені та відбувають покарання, замовник має право вимагати від переможця процедури закупівлі документального підтвердження відсутності підстав, передбачених пунктами 5 та 6 ч. 1 ст. 17 Закону.                

У подальшому Міністерство економічного розвитку і торгівлі України листом № 3304-06/29397-06 від 21.08.2017 у порядку додаткового інформування щодо переліку відкритих державних реєстрів послалося на лист № 16/1-2002 від 31.07.2017 Департаменту інформаційних технологій Міністерства внутрішніх справ України (далі — Лист), у якому останній повідомив, що Порядок доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України затверджено наказом МВС від 29 листопада 2016 року № 1256 (надалі — Порядок). Нижче пропонуємо читачам ознайомитися з витягом з даного листа.

Витяг з листа Міністерства внутрішніх справ України від 31.07.2017 № 16/1-2002

Порядок доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України затверджено наказом МВС від 29.11.2016 № 1256, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 10 січня 2017 року за № 22/29890. Зокрема, пунктом 6 розділу І цього Порядку визначено перелік суб’єктів, які мають право на запит та отримання відомостей з персонально-довідкового обліку:

 1. державні органи, які здійснюють правоохоронні функції;
 2. суди всіх рівнів;
 3. органи державної влади та їхні територіальні органи, органи місцевого самоврядування у зв’язку зі здійсненням ними повноважень, визначених законодавством;
 4. фізичні особи.

Відповідно до вимог розділу V Порядку запит фізичної особи може подаватися в письмовій або електронній формі. Запит в електронній формі подається за умови ідентифікації фізичної особи з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи, що відповідає вимогам законодавства України, через офіційний веб-сайт МВС та офіційні веб-сайти територіальних органів з надання сервісних послуг МВС.

На даний час Міністерством запроваджено можливість отримання відомостей стосовно наявності судимості в осіб — учасників процедур закупівлі та/або службової (посадової) особи учасника за запитом фізичної особи в електронній формі за умови її ідентифікації з використанням електронного цифрового підпису через офіційний веб-сайт МВС (http://mvs.gov.ua/ua/pages/Dovidka_pro_nesudimist___katalog_poslug.htm)

Також з’явилася можливість перевірити легітимність виданих довідок про відсутність (наявність) судимості. Перевірка здійснюється шляхом введення даних про номер довідки та дату народження особи, якій надано довідку.

У подальшому заявник зможе замовити отримання такої довідки на адресу власної електронної пошти. Довідка буде завірена електронною цифровою печаткою єдиної інформаційної системи МВС.

Звертаємо увагу, що з лютого 2017 року функціонує та надає безоплатні послуги електронного цифрового підпису, зокрема суб’єктам господарської діяльності та фізичним особам, Акредитований центр сертифікації ключів МВС України (http://ca.mvs.gov.ua/).


Як бачимо, у вищевказаному листі МВС зазначило, що на даний час міністерством запроваджено можливість отримання відомостей стосовно наявності судимості в осіб — учасників процедур закупівлі та/або службової (посадової) особи учасника за запитом фізичної особи в електронній формі за умови її ідентифікації з використанням електронного цифрового підпису через офіційний сайт МВС. А також Міністерство внутрішніх справ України анонсувало, що в подальшому заявник зможе замовити отримання такої довідки на адресу власної електронної пошти, при цьому довідка буде завірена електронною цифровою печаткою єдиної інформаційної системи МВС.

Перший безкоштовний спосіб отримання довідки

Відповідно до п. 4 розділу І «Загальні положення» Порядку надання інформації з персонально-довідкового обліку здійснюється на запити державних органів або за запитами фізичних осіб, що оформлені з дотриманням вимог законодавства, у письмовій або електронній формі.

Відповідно до п. 4 розділу V Порядку запит у письмовій формі замовник подає особисто або уповноважена ним особа до Департаменту інформаційних технологій МВС України або до Територіального сервісного центру МВС України, незалежно від реєстрації місця проживання заявника.

Звернувшись на офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ України (www.mvs.gov.ua), у розділі «Громадянам  України» обираємо підрозділ «Видача довідок про відсутність або наявність судимості».

У даному підрозділі міститься посилання на сайт Головного сервісного центру МВС України з переліком територіальних сервісних центрів МВС, їхніми адресами та контактами (www.hsc.gov.ua).

Задля отримання довідки необхідно звернутися з письмовим запитом або безпосередньо до ДІТ МВС (м. Київ, вул. Богомольця, 10), або до одного з територіальних сервісних центрів на всій території України (приміром, у Полтавській області це можливо зробити в м. Полтаві та ще в шести населених пунктах на території області. Дані відомості викладено на сайті Головного сервісного центру МВС України в розділі «Довідка про відсутність судимості», за посиланням щодо адрес та контактів територіальних сервісних центрів МВС).

На окрему увагу заслуговує перелік документів, які необхідно надати задля отримання довідки. Якщо звертається безпосередньо особа, щодо якої видають довідку, то при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу (разом з копією для надання до сервісного центру МВС України).

Якщо ж звертається представник, як при поданні запиту, так і при отриманні довідки, то необхідно пред’явити нотаріально оформлену довіреність від особи, щодо якої отримують довідку (разом з копією для надання до сервісного центру МВС України), а також документ, що посвідчує особу представника (разом з копією для надання до сервісного центру МВС України) та копію документа, що посвідчує особу, щодо якої видають довідку.

Стосовно нотаріально оформленої довіреності слід зауважити, що йдеться про довіреність від фізичної особи, щодо якої видають довідку, яка висловлює її особисту волю для делегування таких повноважень іншій фізичній особі, довіреність від імені підприємства в даному випадку не підходить. Зважаючи на платність оформлення нотаріальних довіреностей, а також можливість існування необхідності частого звернення щодо отримання довідки про наявність/відсутність судимості, доцільно оформити таку довіреність, зазначивши тривалий термін її дії, також за можливості делегувавши повноваження декільком особам, при цьому задля запобігання можливим зловживанням з боку довірених осіб звузити обсяг наданих повноважень виключно до дій щодо отримання довідки.

Другий безкоштовний спосіб отримання довідки

Відповідно до п. 7 розділу V Порядку запит в електронній формі подають за умови ідентифікації заявника з використанням електронного цифрового підпису (надалі — ЕЦП) чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи, що відповідає вимогам законодавства України, через офіційний веб-сайт МВС та офіційні веб-сайти територіальних органів з надання сервісних послуг МВС.

Зважаючи на ідентифікацію заявника за допомогою ЕЦП чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи, при подачі запиту відсутня необхідність у наданні документів, що посвідчують особу.

У разі ж отримання довідки, замовленої в електронній формі, представник (ідеться про отримання паперового оригіналу) застосовує правила щодо делегування повноважень, викладені вище.

З даного приводу слід зауважити, що наразі отримати довідку в електронній формі можливо лише за умови подання запиту з ідентифікацією заявника виключно з використанням ЕЦП. Наприклад, спосіб ідентифікації, за банківською картою, у даному випадку не підходить. Проте всім зацікавленим радимо відслідковувати можливі зміни, адже сервіс є новим, відповідно варто зважати на те, що функціонал буде доопрацьовуватися.

Продемонструємо можливість подання запиту в електронній формі наочно. Запит в електронній формі можна подати через офіційний веб-сайт МВС mvs.gov.ua (див. рис. 1) або через веб-сайт сервісного центру МВС hcs.gov.ua (див. рис. 2). Алгоритм дій з оформлення онлайн-заявки аналогічний та не залежить від обраного способу.

Рис. 1
Рис. 2

Ми обрали шлях оформлення онлайн-заявки за посиланням mvs.gov.ua (див. рис. 1).

Отже, заходимо на офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ України (www.mvs.gov.ua).

Крок 1. На головній сторінці МВС знаходимо розділ «Громадянам України».

Крок 2. У розділі «Громадянам України» (натискаємо на нього) обираємо розділ «Видача довідок про відсутність або наявність судимості» (див. рис. 3).

Рис. 3

Крок 3. Після того, як ви перейдете за розділом «Видача довідок про відсутність або наявність судимості», перед вами відкриється функціонал «Оформлення електронного замовлення на отримання довідки про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України» (натискаємо на нього) (див. рис. 4).

Рис. 4

Крок 4. Після переходу за посиланням «Оформлення електронного замовлення на отримання довідки про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України» перед вами відкриється сервіс онлайн-замовлення довідки про несудимість. Обираємо вид електронної адміністративної послуги — «Довідка про несудимість» (натискаємо) (див. рис. 5).

Рис. 5

Крок 5. Обираємо спосіб аутентифікації — електронний цифровий підпис (можливо також обрати BankID, тобто ідентифікацію за банківською картою, проте в даному випадку буде неможливим отримання довідки в електронному вигляді) (див. рис. 6).

Рис. 6

Крок 6. Обираємо файл з особистим ключем та вказуємо пароль захисту ключа, після чого натискаємо «Зчитати» (див. рис. 7).

Рис. 7

Крок 7. У разі ідентифікації особи система видасть форму з уже заповненими прізвищем, ім’ям та по батькові, а також ідентифікаційним номером запитувача. У даній формі необхідно заповнити графи з іншими анкетними даними, обов’язково вказуємо мету запиту (оформлення участі в процедурі державних закупівель тощо), спосіб отримання довідки (паперовий та/або електронний), кількість довідок (нагадуємо, що кількість довідок має бути меншою за 4, адресу електронної скриньки, а також із запропонованого списку обираємо один з територіальних сервісних центрів, де бажаєте отримати довідку в паперовому вигляді. Після заповнення всіх необхідних граф натискаємо «Надіслати запит».

У разі успішного проходження запиту на екрані з’явиться повідомлення, що заявку успішно зареєстровано з зазначенням номера.

Одночасно з реєстрацією заявник отримає на вказану ним у заявці адресу електронної пошти повідомлення про таку реєстрацію «Заявка на отримання довідки зареєстрована» з посиланнями для можливості перевірки стану підготовки довідки.

Додатково, коли довідка буде готова, заявник має отримати ще одне відповідне сповіщення на адресу електронної пошти, вказаної при заповненні ним електронної форми запиту.                

Звертаємо увагу читачів! Додаткова інформація з даного питання висвітлена на стор. 38–39 у випуску журналу № 10 (73) за жовтень 2017 року.

Перевірка статусу готовності довідки

Потім ви можете перевірити онлайн-статус готовності довідки. Як потрапити на даний сервіс, описано на рис. 3, рис. 4 та рис. 5. Як зображено на рисунку 5, обираємо вид електронної адміністративної послуги «Перевірка статусу довідки». У формі, яка відкриється перед вами, необхідно (див. рис. 8):

 1. заповнити номер довідки,
 2. заповнити капчу (повторити комбінацію символів, запропонованих системою),
 3. надіслати запит.
Рис. 8

Після того, як ви надішлете запит, перед вами відкриється сторінка зі сповіщенням «Заявка з номером ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ готова» (див. рис. 9).

Зауважимо, що при заповненні електронної форми запиту ми обирали спосіб отримання «в паперовому, та в електронному вигляді». Сервіс запропонував нам скористатись опцією «Завантажити довідку». Звертаємо увагу! Для завантаження довідки знову знадобиться ЕЦП.

Рис. 9

Після того, як ви скористались опцією «Завантажити довідку», перед вами відкриється наступна сторінка, на якій ви матимете змогу завантажити електронну довідку в pdf форматі (див. рис. 10).

Рис. 10

Який вигляд має така довідка, ви можете переглянути на рисунку 11. Також довідка містить ідентифікаційні дані сервісного центру, де ви зможете забрати довідку в паперовому вигляді.

Рис. 11

Довідка про відсутність судимості та строки її надання

Відповідно до п. 2 розділу V «Отримання відомостей з персонально-довідкового обліку за зверненням фізичних осіб» відомості з персонально-довідкового обліку надають заявнику у формі довідки з дотриманням вимог законодавства про звернення громадян та захист персональних даних на підставі запиту за формою, наведеною в Порядку. Водночас Порядком встановлено форму та технічний опис бланка довідки для надання фізичним особам відомостей про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України. Відповідно до п. 18 розділу V Порядку надання довідки здійснюється безоплатно в строк до 30 календарних днів з дня надходження запиту.

Зважаючи на практику, яка склалася останнім часом, фактичний термін видачі довідок становить від 14 календарних днів до прописаних у Порядку 30 календарних днів. Проте правильним буде при підготовці запитів враховувати граничний термін підготовки довідки (30 днів).

Вищевказані терміни стосуються отримання довідки як у паперовому, так і в електронному вигляді.

Позитивним у двох описаних способах отримання довідки є її безкоштовність, а також відносно зручна та розгалужена система територіальних сервісних центрів. Негативним є довгий термін виконання довідки, який відповідно до Порядку може сягати 30 календарних днів, а також те, що кількість примірників довідки, які можна отримати на один запит, обмежена трьома одиницями.

Щодо своєчасного оформлення саме безкоштовної довідки в територіальних сервісних центрах МВС: можливо використати такий підхід. Наприклад, учасникам, які систематично беруть участь у торгах, доцільно замовляти отримання такої довідки з певною періодичністю, тобто поставити цей процес на потік. Перевагою в такому випадку буде безкоштовність отримання довідки, а можливим недоліком — постійна морока з поданням запитів. Проте зазвичай в активних учасників процедур закупівель процес подання запитів на отримання безкоштовної довідки уже доведено до автоматизму, завдяки чому на будь-яку дату будь-якого тендеру такі учасники мають завжди актуальні документи. Так, відповідно до ч. 3 ст. 17 Закону переможець торгів у строк, що не перевищує п’яти днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, повинен надати замовникові документи, що підтверджують відсутність підстав, передбачених пунктами 2, 3, 5, 6 і 8 частини першої цієї статті. Звертаємо увагу, що в даному випадку строк встановлено в календарних, а не в робочих днях, що ставить переможця в жорсткі часові рамки щодо надання документів.

Платний спосіб отримання довідки

Що ж до учасників, які беруть участь у торгах час від часу або з тих чи інших причин не можуть використати як варіант можливість оформлення безкоштовної довідки, запропоновану в попередньому абзаці даної статті, а також, зважаючи на вкрай короткий термін, установлений Законом задля виконання переможцем вимог ч. 1 ст. 17 Закону, та відповідно, враховуючи терміни, встановленні для отримання безкоштовної довідки, фактично переможцеві процедури закупівлі не залишається іншого шляху, як скористатися платними  послугами сервісних центрів, які спеціалізуються на здійснення представницьких функцій у підрозділах МВС України з питань оформлення інформаційної довідки про відсутність або наявність судимостей. Наприклад, державне підприємство «Документ» (www.pasport.org.ua) надає послуги з платного оформлення таких довідок, в тому числі й термінового з мінімальним терміном — три робочих дні.

Терміни оформлення довідки про несудимість
Ціна оформлення
Ціна + комісія термінала в Центрі
3 робочих дні*
150 грн
160 грн
7 робочих днів*
120 грн
130 грн
14 робочих днів*
80 грн
87 грн
Дублікат довідки можна замовляти лише разом з основною. Його видають разом з нею, але можливе різне призначення отримання 30 грн 35 грн

*Терміни оформлення довідок про відсутність або наявність судимостей зазначені без урахування дати прийому, робочі дні рахують згідно з графіком роботи Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України з ПН по ПТ, окрім вихідних та святкових днів.

Перелік необхідних документів для оформлення довідки про несудимість для громадян України:

 • Паспорт громадянина України.
 • Для осіб до 14 років свідоцтво про народження.
 • Заява-доручення (формується на місці).

Перелік необхідних документів для оформлення довідки про несудимість для нерезидентів України:

 • Закордонний паспорт та переклад паспорта на українську мову, завірений в установленому порядку (посвідка на постійне проживання або посвідка на тимчасове проживання).
 • Заява-доручення (формується на місці).

Увага! Якщо учасникові необхідні одночасно дві довідки про відсутність судимостей на різні торги, то не потрібно витрачати зайві кошти. Можна отримати одну довідку про несудимість і одночасно отримати до неї дублікат за меншу вартість.

Перевірка легітимності довідки про відсутність судимості

Слід зазначити, що на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України (www.mvs.gov.ua), у розділі «Громадянам  України», підрозділ «Видача довідок про відсутність або наявність судимості», існує опція за інтернет-посиланням wanted.mvs.gov.ua для перевірки легітимності вже виданої довідки, де задля перевірки легітимності останньої достатньо ввести її номер та дату народження особи, якій надано довідку. Таким чином, керуючись ч. 7 ст. 28 Закону замовник може перевірити легітимність наданої учасником-переможцем довідки, як, власне, і сам учасник, який оформив довідку, може самостійно перевірити її перед наданням замовникові. До речі, про це також зазначено в листі Міністерства внутрішніх справ України від 31.07.2017 № 16/1-2002, з витяг з якого наведено на стор. 21. Повертаючись до можливості перевірки довідки, наведемо наочний приклад.

Наприклад, маємо бланк довідки (див. рис. 12).

Рис. 12

У верхньому лівому куті міститься  серія та номер бланка ІАА № 0275343, у верхньому правому куті, під словом «ДОВІДКА», міститься власне номер довідки: (17241854510970471607), який знадобиться при її перевірці. За текстом довідки, після прізвища, імені та по батькові особи, міститься дата народження такої особи (02.11.1965). Задля перевірки легітимності виданої довідки робимо так: заходимо на офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ України (www.mvs.gov.ua) та обираємо розділ «Громадянам України».

У розділі «Громадянам України» (натискаємо на нього) обираємо підрозділ «Видача довідок про відсутність або наявність судимості» (див. рис. 3 на стор.23). У розділі «Видача довідок про відсутність або наявність судимості» обираємо посилання «Перевірка легітимності довідки про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України» (див. рис. 13).

Рис. 13

Натиснувши на дане посилання, перейдемо безпосередньо на сам сервіс «Перевірка легітимності довідки про судимість» (wanted.mvs.gov.ua) та побачимо опції для внесення номера довідки та дати народження особи, відносно якої довідку видано.

Також є альтернативний варіант пошуку даного сервісу. Заходимо на офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ України (www.mvs.gov.ua) та обираємо розділ «Інформаційні обліки МВС». У даному розділі обираємо сервіс «Перевірка легітимності довідки про судимість» (див. рис. 14).

Рис. 14

Який би ви спосіб переходу на сервіс перевірки легітимності довідки не обрали (як зображено на рис. 13 або як зображено на рис. 14), після вчинення зазначених дій ви потрапите на сторінку, зображену на рис. 15. Тож далі вносимо у відповідні поля номер довідки, дату народження особи та натискаємо «ЗНАЙТИ» (у даному прикладі ми використаємо інформацію з довідки, зображеної на рисунку 12).

Рис. 15

Відповідно до інформації, що з’явилася на сайті (див. рис. 16): довідку за №17241854510970471607 видавали особі з датою народження 02.11.1965 на бланку № 0275343 ДІТ МВС України станом на 30.08.2017. Підстава перевірки — ОФОРМЛЕННЯ УЧАСТІ В ПРОЦЕДУРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ.

Рис. 16

Таким чином, зважаючи на співпадіння номера бланку, номера довідки та дати народження особи, вказану довідку видано легітимно, відповідно до вимог законодавства.

Які ж можна зробити висновки, зважаючи на можливість онлайн-замовлення довідки та отримання її електронного варіанта в pdf-форматі в розрізі публічних закупівель?

У попередніх рубриках цієї статті ми розібрали призначення довідки про несудимість, а також варіанти її оформлення, строки та особливості перевірки, а тепер підіб’ємо своєрідні підсумки.

Електронне онлайн-замовлення довідки покликане спростити життя потенційним учасникам процедур закупівель, адже замість походу двічі до сервісного центру за відповідної довідкою відтепер можливо замовити її через електронний сервіс і потім лише піти до сервісного центру та забрати паперовий оригінал.

Проте строки виготовлення безкоштовної довідки залишилися незмінними.

Щодо електронної довідки, як ми продемонстрували на рисунках, то таку довідку, скріплену ЕЦП, можна отримати за допомогою впровадженого МВС сервісу. Однак звертаємо увагу на деякі моменти.

При завантаженні електронної довідки у pdf-форматі ми бачимо, що така довідка підписана ЕЦП, проте можливості перевірити ЕЦП особи, яка його наклала, не має. Тобто сам заявник за допомогою власного ЕЦП здійснює завантаження довідки pdf-формату і бачить, що вона підписана електронно-цифровим підписом, проте можливості вчинити будь-які дії з метою перевірки ЕЦП — не має.

Перевірити електронну довідку за допомогою сервісу МВС wanted.mvs.gov.ua «Перевірка легітимності довідки про судимість» не вийде. Річ у тім, що в паперовому вигляді довідку видають на спеціальному бланку (див. рис. 12). Бланк містить номер. Довідка ж у форматі pdf, яку ми також вам продемонстрували, оформлена не на бланку. Таким чином, допоки довідку не оформлено в паперовому вигляді (на бланку, який містить номер), перевірити її неможливо. У випадку здійснення перевірки такої довідки сервіс видасть інформацію про те, що довідку за відповідним номером не надавали (див. рис. 17).

З вищевикладеного випливає наступний висновок. У випадку надання електронної довідки pdf-формату на тендер, учасник та замовник мають розуміти: те, що інформація у документі є достовірною знає та бачить лише учасник, замовник ніяким чином не може пересвідчитися в тому, що таку довідку дійсно надавали. Учасник може накласти власний електронно-цифровий підпис. Таким чином він підтвердить достовірність даного документа, проте постає питання: що робити з недобросовісними учасниками? Адже, як видно з рисунка, такий документ легко підробити! А як вбачається із судової практики, навіть наявність кримінальної відповідальності за підробку документів не зменшує бажання окремих учасників перемагати в торгах.

Наказом МВС від 29.11.2016 № 1256 «Про організацію доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України», яким затверджено «Порядок доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України» з метою вдосконалення порядку доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України та організації надання фізичним особам відомостей про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України, Департаменту інформаційних технологій МВС доручено забезпечити упровадження програмного забезпечення з централізованою технологією обробки запитів фізичних осіб за персонально-довідковим обліком єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України та виготовлення довідок в електронному вигляді (у форматі pdf).

Сформовану в електронній формі довідку завіряють електронним цифровим підписом уповноваженої посадової особи ДІТ та надсилають до робочого місця віддаленого доступу (спеціалізоване програмне забезпечення, наявне в Головного сервісного центру МВС, що дає можливість надсилати запити та отримувати відомості з персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України), з якого надійшов запит. Посадова особа ДІТ або ТСЦ МВС на робочому місці віддаленого доступу роздруковує довідку та заповнює серію і номер використаного бланка. Також п. 11 розділу V Порядку передбачено, що довідки, надруковані за допомогою інших програмних засобів, є недійсними. Роздруковану довідку підписує заступник керівника ДІТ відповідно до розподілу функціональних обов’язків (або особа, яка виконує його обов’язки), керівник ТСЦ МВС (або особа, яка виконує його обов’язки), її скріплюють печаткою цього органу та видають заявникові.

Таким чином, наразі заявник за допомогою електронної довідки може лише пересвідчитися особисто в правильності інформації, зазначеної в довідці.

Наразі зазначаємо, що сервіс є новим, тому неточності або зміни в його роботі є цілком можливими. Інформація викладена станом на дату 20.10.2017 року.

Рис. 17

Встановлення в тендерній документації вимог згідно з п. 5 та п. 6 статті 17 Закону про публічні закупівлі

Розібравшися з тим, що це за довідка про відсутність судимості, який вигляд вона має та яку інформацію містить, де та яким чином її можливо оформити та потім перевірити її легітимність, пропонуємо зупинитись на певних особливостях, які буде корисним знати та розуміти як замовникам, так і учасникам процедур закупівель.

Отже, щодо змісту самої довідки (див. рис. 12 на стор.__). Звертаємо увагу закупівельників, що форма такої довідка не містить посилання щодо того, для якої конкретно процедури закупівель її видають, а також не містить найменування та/або координати замовника, тому подібні вимоги замовника є недоцільними.

Також відповідно до п. 19 розділу V Порядку довідку видають станом на дату здійснення перевірки фізичної особи за персонально-довідковим обліком (на рис. 12 видно, що довідку видано станом на конкретну дату, а саме 30.08.2017). Разом із цим Закон про публічні закупівлі також не містить положень щодо строку дії такої довідки. Таким чином, таку інформацію замовник самостійно зазначає в тендерній документації. Нижче пропонуємо ознайомитися з прикладом встановлення в тендерній документації вимоги про надання інформації учасником та переможцем процедури закупівлі згідно з п. 5 та п. 6 ст. 17 Закону про публічні закупівлі.


Приклад формулювання вимоги для учасника згідно з п. 5 та п. 6 ст. 17 Закону про публічні закупівлі

Інформацію про відсутність підстави надають у довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника та завіреною печаткою (у разі її використання).

Приклад формулювання вимоги для переможця згідно з п. 6 ст. 17 Закону про публічні закупівлі

Оригінал або нотаріально завірена копія документа (-ів), виданого відповідним органом (МВС), який має такі повноваження про те, що службову (посадову) особу переможця, яка підписала тендерну пропозицію, до кримінальної відповідальності не було притягнуто, засуджено (за кримінальними справами), що вона не значиться та в розшуку не перебуває. Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини відносно дати подання документа.

Приклад формулювання вимоги для переможця згідно з п. 5 ст. 17 Закону про публічні закупівлі

Оригінал або нотаріально завірена копія документа (-ів), виданого відповідним органом (МВС), який має такі повноваження про те, що фізичну особу, яка є переможцем, до кримінальної відповідальності не було притягнуто, засуджено (за кримінальними справами), що вона не значиться та в розшуку не перебуває. Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини відносно дати подання документа.

При цьому акцентуємо увагу замовників, що під час проведення процедури закупівлі відповідно подання інформації здійснюють в електронному вигляді через електронну систему закупівель (ч. 1 ст. 14 Закону). Таким чином, подання документів у паперовому вигляді Законом не передбачено. Отже, тендерна документація обов’язково повинна містити припис, що всі документи тендерної пропозиції потрібно подавати в електронному вигляді через електронну систему закупівель, а також інформацію про те, в якому вигляді підвантажується така інформація. Наприклад, у вигляді сканованих кольорових копій оригіналів документів (або нотаріально посвідчених документів).

Детальніше про практику застосування відкритих реєстрів та про приклади встановлення вимог статті 17 Закону про публічні закупівлі ви можете прочитати у випуску журналу № 7 (70) за липень 2017 року на стор. 22–28.


* Тут і далі йдеться про довідку про відсутність судимості (довідку про несудимість).

Тендерна документація

Публікації, що стосуються будь-яких питань розроблення, наповнення, зміни, оприлюднення, специфіки тендерної документації та ін.

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО