Відкриті реєстри: практика застосування у 2017 році

Ірина Антонова
1972
6 Липня 2017
Відкриті реєстри: практика застосування у 2017 році
1972
6 Липня 2017

Згідно з частиною 3 статті 17 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII «Про публічні закупівлі» (далі — Закон, Закон про публічні закупівлі), Уповноважений орган щороку до 20 січня та додатково в разі потреби оприлюднює інформацію про перелік відкритих єдиних державних реєстрів, доступ до яких є вільним, на веб-порталі Уповноваженого органу. Тобто обов’язок доводити таку інформацію до відома закупівельників покладено на Міністерство економічного розвитку і торгівлі України як на Уповноважений орган, що здійснює регулювання та реалізує державну політику у сфері закупівель.

Інформація про відкриті реєстри: де знайти?

У 2017 році листом інформативного характеру (вих. № 3302-06/1654-06) від 19.01.2017 щодо інформації про перелік відкритих єдиних державних реєстрів, доступ до яких є вільним,Міністерство економічного розвитку і торгівлі України не оприлюднило оновлену інформацію про перелік відкритих єдиних державних реєстрів.

Уповноважений орган у даному листі зазначив, що, оскільки положеннями статті 17 Закону про публічні закупівлі на Уповноважений орган покладено обов’язок поінформувати замовників за допомогою оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу інформації про перелік наявних відкритих єдиних державних реєстрів, доступ до яких є вільним, Мінекономрозвитку України звернулося до Міністерства юстиції України, Національної поліції України і Державної фіскальної служби України із запитами щодо надання оновленої (за наявності) інформації стосовно функціонування таких реєстрів, які можуть містити інформацію, указану в частинах 1 та 2 статті 17 Закону. Детальніше із зазначеною інформацією ви можете ознайомитись у статті «Чи з’явилися після 20 січня 2017 року нові відкриті державні реєстри?», опублікованій у випуску журналу № 2 (65) за лютий 2017 року на стор. 30–31.

За результатами відповідей Міністерства юстиції України та Державної фіскальної служби України на дане звернення, МЕРТУ оприлюднило анонсоване вищевказаним листом (вих. № 3302-06/5397-06)_ від 17.02.2017 додаткове повідомлення щодо порушеного питання.

Одночасно МЕРТУ зазначило, що інформація Міністерства внутрішніх справ України буде повідомлена додатково. Станом на 24.05.2017 року на веб-порталі Уповноваженого органу, який знаходиться за інтернет-адресою www.me.gov.ua, відсутня інформація щодо відповіді від Міністерства внутрішніх справ України.

Разом із цим змістовна інформація про перелік відкритих єдиних державних реєстрів, доступ до яких є вільним, міститься в однойменному листі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (вих. № 3302-06/906-06) від 15.01.2016. Такий лист Уповноважений орган оприлюднив на виконання положень частини 3 статті 17 Закону України від 10.04.2014 № 1197-VII «Про здійснення державних закупівель». Нагадуємо, що цей Закон остаточно втратив чинність 01.08.2016. Натомість наразі діяльність сфери публічних закупівель регулює Закон про публічні закупівлі, проте інформація, що міститься в листі МЕРТУ (вих. № 3302-06/906-06) від 15.01.2016, є актуальною і дотепер.

Довідка про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів: чи існує відкритий реєстр?

У пошуку відповіді на поставлене питання звернемось до листа Державної фіскальної служби України, який МЕРТУ оприлюднило як додаток до свого листа (вих. № 3302-06/5397-06) від 17.02.2017. Нижче наводимо для ознайомлення витяг з листа Державної фіскальної служби України.

 Витяг з листа 
Державної фіскальної служби України
№ 2057/5/99-99-09-01-03-16 від 10.02.2017

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» на Офіційному веб-порталі ДФС України (sfs.gov.ua) та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (data.gov.ua) щомісяця оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.

Сума податкового боргу може змінюватись щоденно. Отже, необхідність підтвердження відсутності заборгованості перед бюджетом у суб’єктів господарювання шляхом видачі їм довідок, порядок видачі яких затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 № 567, залишається.

Таким чином, для переможців торгів, згідно з частиною 2 статті 17 Закону, необхідність встановлення вимоги про надання документа, що підтверджує відсутність підстав, визначених частиною 2 статті 17 Закону [довідка про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) за визначеною законодавством формою], виданого уповноваженим на це органом, залишається (детальніше — у таблиці з прикладами встановлення вимог статті 17 Закону в тендерній документації). 

Порядок видавання довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів і платежів, який контролюють органи доходів і зборів, затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 № 567 (далі — Порядок видавання довідки). Згідно з пунктом 7 Порядку видавання довідки, таку довідку видають у паперовому або електронному вигляді. Інформаційним листом від 04.05.2017 № 3304-06/14682-06 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України повідомило, що Державна фіскальна служба України реалізуваламожливість отримання платниками податків такоїдовідки саме в електронному вигляді за допомогою електронного сервісу «Електронний кабінет платника». При цьому суб’єкти сфери публічних закупівель, а також будь-які зацікавлені органи/суб’єкти у загальнодоступній (відкритій) частині «Електронного кабінету платника» мають можливість переглянути видані платникам довідки та/або завантажити їх, тобто здійснити перевірку таких довідок. Детально ознайомитися із зазначеною інформацією ви маєте змогу на стор. 8-15 випуску журналу № 6 (69) за червень 2017 року у статті «Чи реально отримати електронну довідку про відсутність заборгованості з податків та зборів?»

Які відкриті реєстри використовує замовник та де їх знайти

Де знайти та переглянути інформацію про перелік відкритих реєстрів, які у своїй роботі насамперед використовує саме замовник, ми розібралися. А також визначилися із тим, що замовники й надалі встановлюють спосіб документального підтвердження, згідно із законодавством, відсутності підстав, передбачених частиною 2 статті 17 Закону для переможця процедури закупівлі.

Тепер розберемося з тим, які ж відкриті реєстри використовує замовник та де їх знайти. Нижче наводимо витяг з листа-відповіді Міністерства юстиції України, який МЕРТУ оприлюднило також як додаток до свого останнього листа (вих. № 3302-06/5397-06) від 17.02.2017 з приводу наявних відкритих реєстрів.

Витяг з листа Міністерства юстиції України  № 3302-06/1490-03 від 18.01.2017

Щодо відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Зазначаємо, що частиною першою статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі — Закон про реєстрацію) встановлено, що відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі — ЄДР), є відкритими і загальнодоступними (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних) та у випадках, передбачених цим Законом, за їх надання стягується плата.

Способи отримання відомостей, що містяться в ЄДР, визначені частиною другою статті 11 Закону про реєстрацію.

Відповідно до абзацу першого частини другої статті 11 Закону про реєстрацію відомості, що містяться в ЄДР, надаються, зокрема, у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів до відомостей з ЄДР, які є актуальні на момент запиту (у тому числі про відокремлені підрозділи юридичної особи), — шляхом їх пошуку за повним чи скороченим найменуванням, іменем, ідентифікаційним кодом, реєстраційним номером облікової картки платника податків, серією та номером паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), перегляду, копіювання та роздрукування.

Щодо відкриття відомостей, що містяться у Єдиному реєстрі підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство

На офіційному сайті Міністерства юстиції функціонує кабінет електронних сервісів, на якому можна в режимі он-лайн отримати відомості, зокрема, з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство про суб’єктів підприємницької діяльності, відносно яких триває або завершена процедура банкрутства.

Порядок формування, ведення й користування Єдиним реєстром підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, а також порядок надання відомостей з нього встановлено наказом Міністерства юстиції України від 15 вересня 2011 року № 3018/5 «Про затвердження Положення про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство», зареєстрований у Міністерстві юстиції 19 вересня 2011 року за № 1106/19844.

Щодо відкриття відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення

На сьогодні Міністерство юстиції з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171 продовжує здійснювати повноваження щодо забезпечення ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення (далі — Реєстр).

Крім того, слід зазначити, що у зв’язку з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних» від 09 квітня 2015 року № 319-VIII Міністерство юстиції з 13 липня 2015 року запустило оновлений Реєстр, усі дані якого, крім персональних, є повністю відкритими.

Оприлюдненню на офіційному веб-сайті підлягають відомості про всіх осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.

Отже, усі потрібні закупівельникові відкриті реєстри розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України. Щоб віднайти потрібну інформацію, необхідно за допомогою мережі Інтернет здійснити пошук за Інтернат-адресою https://kap.minjust.gov.ua.

Який саме вигляд має такий сервіс, ви можете переглянути на рис. 1.

Рис. 1

Наступний крок — натиснути на вказане стрілочкою посилання, що дасть вам змогу перейти безпосередньо до переліку відкритих реєстрів. Проте нас, закупівельників, цікавлять лише ті реєстри, якими ми користуємося у своїй роботі, їх наразі лише три.

Інтернет-адреси відкритих єдиних державних реєстрів, доступ до яких є вільним, та зображення того, який вигляд має такий реєстр, подано нижче.

Відкриті державні реєстри

http://corrupt.informjust.ua/ — Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення (рис. 2).

Рис. 2

https://kap.minjust.gov.ua/login/index/ — Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (рис. 3).

Рис. 3

https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch/ — Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (рис. 4).

Рис. 4

Проаналізувавши наявну інформацію, для зручності наших читачів наводимо у статті на стор. 26-27 таблицю, яка містить інформацію стосовно особливостей встановлення вимог за статтею 17 Закону в тендерній документації замовника.

Також, підсумовуючи усе вищевикладене, станом на 20.06.2017 інформація щодо наявних відкритих реєстрів, доступ до яких є вільним, не зазнала змін та залишається актуальною.

Замовник приймає рішення
про відмову учасникові в
участі у процедурі закупівлі
та зобов’язаний відхилити
тендерну пропозицію учасника у
випадках, наведених нижче
Учасник на виконання вимоги
статті 17 Закону повинен надати
інформацію, викладену нижче
Переможець торгів на виконання
вимоги статті 17 Закону повинен
надати інформацію, викладену нижче
1Відомості про юридичну особу, яка є учасником, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (пункт 2 ч. 1 ст. 17 Закону).
Звертаємо увагу замовників, що наразі даний реєстр не функціонує
Інформацію про відсутність підстави надають у довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі її використання)Інформацію про відсутність підстави надають у довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі її використання)*
2Службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі,фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто, згідно із законом, до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення
(пункт 3 ч. 1 ст. 17 Закону).
Звертаємо увагу замовників, що в даному положенні статті 17 Закону йдеться саме про вчинення корупційного правопорушення у сфері закупівель. Таким чином, замовник не може відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу,яка є учасником, було притягнуто, згідно із законом, до відповідальності за вчинення корупційного право-
порушення в інших сферах
Інформацію про відсутність підстави надають у довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі її використання).
Додатково замовник самостійно перевіряє інформацію, що міститься у відкритому реєстрі, а також для підтвердження зберігає її. Відкритий реєстр за посиланням —http://corrupt.informjust.ua/ (знаходиться на офіційному сайті Мін’юсту)
Замовник самостійно перевіряє інформацію, що міститься у відкритому реєстрі, а також для підтвердження зберігає її*.
Відкритий реєстр за посиланням — http://corrupt.informjust.ua/ (знахо диться на офіційному сайті Мін’юсту)
3Суб’єкта господарювання (учасника) протягом останніх трьох років притягнуто до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) (пункт 4 ч. 1 ст. 17 Закону)Інформацію про відсутність підстави надають у довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі її використання).
Замовник може самостійно перевірити таку інформацію в Зведених відомостях про рішення органів АМКУ щодо визнання вчинення суб’єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосувалися спотворення результатів торгів (тендерів), а також щодо можливого подальшого судового розгляду цих рішень, їх перевірки, перегляду органами Антимонопольного комітету України (на офіційному сайті АМКУ www.amc.gov.ua в розділі «Діяльність у сфері публічних закупівель»)
Замовник може самостійно перевірити таку інформацію в Зведених відомостях про рішення органів АМКУ щодо визнання вчинення суб’єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосувалися спотворення результатів торгів (тендерів), а також щодо можливого подальшого судового розгляду цих рішень, їх перевірки, перегляду органами Антимонопольного комітету України (на офіційному сайті АМКУ www.amc.gov.ua в розділі «Діяльність у сфері публічних закупівель»)
4Фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, учинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (пункт 5 ч. 1 ст. 17 Закону)Інформацію про відсутність підстави надають у довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі її використання)Оригінал або нотаріально завірена копія документа (-ів), виданого відповідним органом (МВС), який має такі повноваження, з інформацією про те, що фізичну особу, яка є переможцем, до кримінальної відповідальності не було притягнуто, засуджено (за кримінальними справами), що вона не значиться та в розшуку не перебуває. Документповинен бути не більше тридцятиденної давнини відносно дати подання документа*.
Додатково замовник може перевірити довідку на офіційному сайті МВС за посиланням http://wanted.mvs.gov.ua/test/
5Службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію, була засуджена за злочин, учинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (пункт 6 ч. 1 ст. 17 Закону)Інформацію про відсутність підстави надають у довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі її використання)Оригінал або нотаріально завірена копія документа (-ів), виданого відповідним органом (МВС), який має такі повноваження про те, що службову (посадову) особу переможця, яка підписала тендерну пропозицію, до кримінальної відповідальності не притягують, засудженою (за кримінальними справами) вона не значиться та в розшуку не перебуває. Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини відносно дати подання документа*.
Додатково замовник може перевірити довідку на офіційному сайті МВС за посиланням
http://wanted.mvs.gov.ua/test/
6Учасника визнано у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрито ліквідаційну процедуру (пункт 8 ч. 1 ст. 17 Закону)Інформацію про відсутність підстави надають у довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі її використання).
Додатково замовник самостійно перевіряє інформацію, що міститься у відкритому реєстрі, а також для підтвердження зберігає її. Відкритий реєстр за посиланням — https://kap.minjust.gov.ua/
services/registry (знаходиться на офіційному сайті Мін’юсту
Замовник самостійно перевіряє інформацію, що міститься у відкритому реєстрі, а також для підтвердження зберігає її*. Відкритий реєстр за посиланням — https://kap.minjust.gov.ua/services/registry (знаходиться на офіційному сайті Мін’юсту)
7У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (пункт 9 ч. 1 ст. 17 Закону)Інформацію про відсутність підстави надають у довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі її використання). У разі відсутності інформації в реєстрі – надається інформація з поясненням причин її відсутності.
Додатково замовник самостійно перевіряє інформацію, що міститься у відкритому реєстрі, а також для підтвердження зберігає її. Відкритий реєстр за посиланням –https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch (знаходиться на офіційному сайті Мін’юсту).
На етапі кваліфікації в замовника з 16 червня з`явилася можливість в онлайн-режимі через майданчик отримати інформацію з ЄДР про учасника. Детальніше про даний функціонал можна прочитатив даному журналі на стор. 29–33
Замовник самостійно перевіряє інформацію, що міститься у відкритому реєстрі, а також для підтвердження зберігає її*. Відкритий реєстр за посиланням — https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch (знаходиться на офіційному сайті Мін’юсту).
На етапі кваліфікації в замовника з 16 червня з`явилася можливість в онлайн-режимі через майданчик отримати інформацію з ЄДР про учасника. Детальніше про даний функціонал можна прочитати в даному журналі на стор. 29–33
8Юридична особа, яка є учасником, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (пункт 10 ч. 1 ст. 17 Закону)Інформацію про відсутність підстави надають у довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі її використання)Замовник не вимагає
9Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити тендерну пропозицію учасника у разі, якщо учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) (ч. 2 ст. 17 Закону)Інформацію про відсутність підстави надають у довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі її використання)Електронна довідка або оригінал, або нотаріально завірена копія довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов’язкових платежів), видана відповідним органом Державної фіскальної служби, що діє станом на дату подання документа, або інформація, видана органами Державної фіскальної служби, про наявність такої заборгованості**.
Умова щодо надання учасником процедури закупівлі інформації про наявність заборгованості
дасть змогу замовникові не відхиляти пропозицію учасника, який має заборгованість із спла-
ти податків і зборів (обов’язкових платежів)

Позиція Уповноваженого органу щодо застосування статті 17 Закону про публічні закупівлі

А тепер пропонуємо звернути увагу на практичний аспект застосування статті 17 Закону про публічні закупівлі, який викладено в найсвіжішому, останньому, листі МЕРТУ (вих. № 3304-06/13652-06) від 24.04.2017 щодо зазначеного питання. Нижче ви можете ознайомитися детально з інформацією у формі витягу щодо встановлення вимог статті 17 Закону.

Витяг з листа МЕРТУ 
вих. № 3304-06/13652-06 від 24.04.2017

Щодо вимог статті 17 Закону

Статтею 17 Закону встановлено перелік підстав за наявності яких замовник може або зобов’язаний відмовити в участі у процедурі закупівлі.

Частиною другою статті 22 Закону передбачено, що тендерна документація повинна містити, зокрема вимоги, встановлені статтею 17 цього Закону, та інформацію про спосіб підтвердження відповідності учасників установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством. Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відповідність вимогам статті 17 у разі, якщо така інформація міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.

При цьому частиною третьою статті 17 Закону визначено, що замовник у тендерній документації зазначає, що інформація про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій цієї статті, надається в довільній формі. Спосіб документального підтвердження згідно із законодавством відсутності підстав, передбачених пунктами 2, 3, 5, 6 і 8 частини першої та частиною другою цієї статті, визначається замовником для надання таких документів лише переможцем процедури закупівлі. Замовник не вимагає документального підтвердження інформації, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.

Згідно з абзацом третім частини третьої статті 17 Закону замовник не вимагає від учасників документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 1 і 7 частини першої цієї статті.

Таким чином, тендерна документація повинна містити вимогу про надання учасниками виключно у довільній формі інформації про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій статті 17 Закону, за винятком пунктів 1 і 7 частини першої статті 17 Закону.

Разом з тим, оскільки згідно з пунктом третім частини першої статті 30 Закону замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі, якщо зокрема наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону, тендерний комітет або уповноважена особа під час розгляду тендерних пропозицій має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

При цьому для переможця процедури закупівлі замовником визначається та указується у тендерній документації спосіб документального підтвердження відсутності підстав, передбачених відповідними пунктами частини першої та другої статті 17 Закону (крім документального підтвердження інформації, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах) за визначеною законодавством формою документів, які містять відповідну інформацію, передбачену статтею 17 Закону, видані уповноваженими на це органами.

Щодо подання замовнику документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і другою статті 17 Закону

Абзацом другим частини третьої статті 17 Закону встановлено, що переможець торгів у строк, що не перевищує п’яти днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, повинен надати замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених, зокрема статтею 17 Закону. Таким чином, Законом встановлено імперативну норму щодо строку надання переможцем документів, визначених замовником.

Разом з тим спосіб надання документів щодо підтвердження відсутності підстав; передбачених у статті 17 Закону, визначається замовником самостійно для подання таких документів переможцем процедури закупівлі.

Згідно з частиною третьою статті 32 Закону у разі ненадання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 цього Закону, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув.

Отже, якщо такі документи переможцем не надані (не надані/не надані у строк, встановлений Законом/ не відповідають вимогам, встановленим замовником у тендерній документації):

  • у разі, якщо очікувана вартість закупівлі не перевищує суму для товарів і послуг — 133 тисячі євро; для робіт — 5150 тисяч євро, замовник має правові підстави відхилити тендерну пропозицію, розглянути наступну тендерну пропозицію з переліку учасників, що вважається найбільш економічно вигідною, визначити переможця та оприлюднити на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір протягом одного дня після прийняття рішення у зв’язку із неподанням попереднім переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 цього Закону.
  • у разі, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму для товарів і послуг — 133 тисячі євро; для робіт — 5150 тисяч євро, замовник має правові підстави відхилити тендерну пропозицію та визначити переможця серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув у зв’язку із неподанням попереднім переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 цього Закону.

Перебіг строку для подання наступним переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і другою статті 17 Закону, розпочинається після оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір.

Додатково інформуємо, що у разі неподання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 цього Закону, замовник може визначити наступного переможця за умови, якщо залишилась хоча б одна тендерна пропозиція, строк дії якої не минув.


* Документи та інформацію, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і другою ст. 17 Закону, переможець повинен подати замовникові у строк, що не перевищує 5 календарних днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір.
** У частині 3 статті 17 Закону відсутнє посилання на частину 2 ст. 17 Закону, тому можна дійти висновку, що замовник може вимагати дану довідку у довший строк, наприклад, протягом 10 календарних днів. У разі ненадання переможцем торгів документів відповідно до всіх вимог документації в зазначені строки — замовник визначає наступну найбільш економічно вигідну пропозицію відповідно до частини 3 ст. 32 Закону.

Тендерна документація

Публікації, що стосуються будь-яких питань розроблення, наповнення, зміни, оприлюднення, специфіки тендерної документації та ін.

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО