Методика оцінки: як її описати в тендерній документації?

Наталія Шимко
3706
25 Лютого 2021
Методика оцінки: як її описати в тендерній документації?
3706
25 Лютого 2021

Законом України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) від замовників вимагається зазначати в оголошеннях про проведення спрощених закупівель, закупівель для укладення рамкової угоди, а також у тендерній документації перелік критеріїв та методику оцінки пропозицій / тендерних пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв оцінки.

Водночас у Законі не міститься визначення, що таке методика оцінки і що саме вона має містити, окрім випадку застосування критерію оцінки «вартість життєвого циклу». Для цього випадку Законом встановлено, що методика оцінки тендерних пропозицій повинна містити опис усіх складових вартісних елементів та перелік документів та інформації, які повинні надати учасники для підтвердження вартості складових елементів життєвого циклу.

Давайте розглянемо, навіщо взагалі потрібна методика оцінки тендерних пропозицій і як правильно її описати.

Терміни і визначення

Критерій оцінки — характеристика товару, роботи або послуги, що є важливою для замовника при придбанні та подальшому використанні предмета закупівлі та за якою замовник збирається порівнювати пропозиції / тендерні пропозиції, отримані від різних учасників.

Крім ціни, це можуть бути такі характеристики, як умови доставки, гарантійне обслуговування, умови оплати, експлуатаційні витрати, екологічні показники тощо.

Питома вага кожного критерію — відсоток конкретного критерію у загальній оцінці. Сума питомих ваг всіх критеріїв має дорівнювати 100 %.

Методика оцінки тендерних пропозицій — спосіб порівняння різних тендерних пропозицій на основі обраних критеріїв оцінки. Наприклад, оцінка за найнижчою ціною.

Методи оцінки тендерних пропозицій та коротка характеристика

Метою проведення конкурентних закупівель є вибір такого постачальника, який на найкращих умовах зможе найбільш повно задовольнити потреби замовника у товарах, роботах або послугах, з урахуванням можливих альтернатив. Для того щоб зробити цей вибір, необхідно мати можливість оцінити наявні альтернативи. Характеристиками, які можуть бути важливими для замовника під час вибору постачальника, окрім ціни, є умови оплати договору про закупівлю, строк виконання замовлення, гарантійні умови, екологічність продукції тощо.

Залежно від того, наскільки важливою є кожна характеристика та який метод порівняння застосовується, можна по-різному визначити найкращу альтернативу серед поданих тендерних пропозицій / пропозицій, віддавши перевагу тим характеристикам, які важливі для замовника. Саме комбінація критеріїв, за якими порівнюються певні характеристики тендерних пропозицій різних учасників, та спосіб їх порівняння для визначення найкращої тендерної пропозиції і є методикою оцінки.

У світовій практиці при оцінці тендерних пропозицій використовуються різні методи оцінки:

  • бальні;
  • економічні;
  • змішані (бально-економічні).

При бальній методиці оцінки кожній тендерній пропозиції виставляють бали за визначеними критеріями оцінки, а потім на основі суми цих балів порівнюють подані тендерні пропозиції та визначають переможця. При цьому вага різних критеріїв може бути різною, залежно від важливості кожного з них для конкретної закупівлі. З одного боку, така методика достатньо проста у використанні, проте з іншого боку — містить певну ступінь суб’єктивності, оскільки бали виставляються самими замовниками або групою експертів, залучених до оцінки. 

Іншим методом оцінки тендерної  пропозиції є економічна оцінка, основним критерієм якої є зведені витрати замовника. Найпростішим її варіантом є оцінка за критерієм «ціна». У більш складних випадках застосовуються інші складові витрат, що несе замовник.

Наприклад, вартість доставки, вартість навчання персоналу, вартість технічного обслуговування, вартість утилізації тощо. Саме такий підхід використовується під час оцінки тендерних пропозицій за вартістю життєвого циклу: усі складові витрат протягом життєвого циклу товару складаються, і переможцем обирається той постачальник, вартість життєвого циклу якого є найменшою. Більше про критерій оцінки «вартість життєвого циклу» читайте на порталі RADNUK.COM.UA у статті «Що таке вартість життєвого циклу?».

При використанні бально-економічної оцінки поєднуються обидва підходи.

Оцінка тендерних пропозицій

В електронній системі закупівель, на відміну від загальноприйнятої практики, оцінка тендерних пропозицій здійснюється не замовниками, а електронною системою закупівель автоматично шляхом застосування електронного аукціону. При цьому вплив замовника на методику оцінки достатньо обмежений. 

У разі застосування єдиного критерію оцінки «ціна» на результат може вплинути те, враховується в ціні ПДВ чи ні. Замовник на власний розсуд вирішує питання про (не)включення ПДВ та інших податків і зборів до очікуваної вартості предмета закупівлі з урахуванням принципів публічних закупівель. При цьому тендерна документація повинна містити чітку методику оцінки в частині, що стосується ПДВ, інших податків і зборів (Приклад 1).

Приклад 1
 
«Критерії та методика оцінки визначаються відповідно до статті 29 Закону. Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію:
 
Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у цій тендерній документації, шляхом застосування електронного аукціону. Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критерію “Ціна”. Питома вага — 100 %.
 
Найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією буде вважатися тендерна пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням усіх податків та зборів (у тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ, або без ПДВ —  якщо учасник не є платником ПДВ). Оцінка здійснюється щодо предмета закупівлі в цілому.
 
Учасник визначає ціни на товар / послуги / роботи, що він пропонує поставити / надати / виконати за договором про закупівлю, з урахуванням податків і зборів (у тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ), що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат, передбачених для товару / послуг / робіт даного виду.
 
Після оцінки тендерних пропозицій замовник розглядає на відповідність вимогам тендерної документації тендерну пропозицію, яка визначена найбільш економічно вигідною.
 
У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, у порядку та строки, визначені статтею 29 Закону».

Позиції суду щодо застосування ПДВ у публічних закупівлях читайте на порталі RADNUK.COM.UA в статті «ПДВ у публічних закупівлях».

Якщо крім ціни для замовника важливі інші критерії оцінки, він має визначити їх у тендерній документації, пам’ятаючи, що у відкритих торгах сумарна вага таких критеріїв не повинна бути більше 30 %. У такому випадку оцінка поданих тендерних пропозицій буде здійснюватися системою автоматично, але не за ціною, а за приведеною ціною.

Прим. ред.: приведена ціна, згідно з пунктом 23 частини 1 статті 1 Закону, — ціна, зазначена учасником у тендерній пропозиції / пропозиції та перерахована за математичною формулою з урахуванням показників інших критеріїв оцінки, визначених замовником у тендерній документації / оголошенні про проведення спрощеної закупівлі.

Учаснику буде надана можливість крім ціни вказати показники інших критеріїв, визначених замовником, які будуть автоматично перераховані системою в приведену ціну за наступною формулою:

Приведена ціна = Ціна пропозиції / Коефіцієнт корекції (КК).

У свою чергу коефіцієнт корекції буде розрахований таким чином:

КК = 1 + (F1 + F2 + …+Fn) / PV,

де: КК — коефіцієнт корекції,

F1…Fn — значення кожного нецінового критерію, обраного учасником,

PV — вага критерію «Ціна».

Запам’ятовувати цю формулу замовникам не потрібно, оскільки вона вбудована в електронну систему закупівель і змінити її замовнику неможливо. Однак зазначити її в методиці оцінки варто.

Наприклад, якщо замовник хоче застосувати такі критерії, як «гарантійний період» та «умови оплати», надавши їм вагу 10 та 20 відсотків відповідно, у методиці оцінки потрібно буде вказати наступне:
 
«Критерії та методика оцінки визначаються відповідно до статті 29 Закону. Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію:
 
Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у цій тендерній документації, шляхом застосування електронного аукціону.
 
Критеріями оцінки є:
ціна (питома вага критерію — 70 %);
гарантійний період (питома вага критерію: більше 18 місяців — 10 %, від 6 до 18 місяців — 5 %, менше 6 місяців — 0 %);
умови оплати (питома вага критерію: оплата протягом 60 днів з моменту поставки товару — 20 %, оплата протягом 30 днів з моменту поставки — 10 %, оплата протягом 5 днів з моменту поставки — 0 %).
До початку електронного аукціону в електронній системі закупівель буде автоматично розрахована приведена ціна за формулою:
Приведена ціна = Ціна тендерної пропозиції / Коефіцієнт корекції (КК),
де КК = 1 + (F1 + F2) / 70,
F1 — значення критерію «гарантійний період», зазначеного учасником у тендерній пропозиції,
F2 — значення критерію «умови оплати», зазначеного учасником у тендерній пропозиції.
Електронний аукціон здійснюватиметься за приведеними цінами учасників.
 
Найбільш економічно вигідною буде визначена тендерна пропозиція учасника, у якого приведена ціна за результатами аукціону буде найнижчою з урахуванням усіх податків та зборів (у тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ, або без ПДВ — якщо учасник  не є платником ПДВ). Оцінка здійснюється щодо предмета закупівлі в цілому.
 
Учасник визначає ціни на товар / послуги / роботи, що він пропонує поставити / надати / виконати за договором про закупівлю, з урахуванням податків і зборів (у тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ), що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат, передбачених для товару / послуг / робіт даного виду.
 
Після оцінки тендерних пропозицій замовник розглядає на відповідність вимогам тендерної документації тендерну пропозицію, яка визначена найбільш економічно вигідною.
 
У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, у порядку та строки, визначені статтею 29 Закону».

Підсумовуючи викладене, зробимо висновок, що методика оцінки як обов’язкова складова тендерної документації має містити інформацію, необхідну учасникам процедури закупівлі для того, щоб розуміти, яким чином буде здійснюватися порівняння їх тендерних  пропозицій із тендерними пропозиціями конкурентів.

До речі, 28.09.2020 Уповноваженим органом (Мінекономіки) прийнято методику, що стане у нагоді замовникам, котрі здійснюють закупівлі за неціновими критеріями. З повним текстом Примірної методики визначення вартості життєвого циклу ознайомтесь на порталі RADNUK.COM.UA, а про інші критерії оцінки, крім ціни, читайте у статті «Закупівлі за неціновими критеріями».

Тендерна документація

Публікації, що стосуються будь-яких питань розроблення, наповнення, зміни, оприлюднення, специфіки тендерної документації та ін.