Цікаві рішення органів судової влади у сфері публічних закупівель

Ігор Данчук
709
12 Жовтня 2017
Цікаві рішення органів судової влади у сфері публічних закупівель
709
12 Жовтня 2017

У цьому випуску журналу в рубриці «Цікаві рішення органів судової влади у сфері публічних закупівель» розглянемо приклади розгляду в судах справ, пов’язаних з поверненням/неповерненням забезпечення тендерної пропозиції.

Справа № 922/1430/17 від 31.05.2017

Зміст справи

Назва суду: Господарський суд у Харківській області.

Позивач: Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради, м. Полтава (замовник процедури закупівлі).

Відповідач: ТОВ «ХХХ».

Третя сторона з боку відповідача (не заявляє власних вимог): ПАТ«YYY» (учасник процедури закупівлі). Замовник розпочав закупівлю за процедурою відкритих торгів відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

Відповідно до умов тендерної документації учасники у складі тендерної пропозиції повинні були надати забезпечення тендерної пропозиції в сумі 1 млн грн у вигляді електронної гарантії (банківської або страхової, або гарантії фінансової установи).

Участь у процедурі взяли 2 учасники. Згідно з умовами тендерної документації, забезпечення тендерної пропозиції не повертають у разі:

  1. відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважають чинними;
  2. непідписання учасником, який став переможцем процедури торгів, договору про закупівлю;
  3. ненадання переможцем у строк, визначений в абзаці другому частини третьої статті 17 Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 цього Закону;
  4. ненадання переможцем процедури торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір. 

Переможцем торгів замовник визначив ПАТ«YYY». Переможець у строк, визначений в абзаці другому частини третьої статті 17 Закону й тендерній документації, не надав документальне підтвердження (довідка ДФСУ) відсутності заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів). У зв’язку із цим позивач звернувся до відповідача з листом-вимогою «Щодо настання страхового (гарантійного) випадку та перерахування грошових коштів» та щодо сплати грошових коштів у сумі 1 000 000, 00 грн, за зазначеними реквізитами, у зв’язку із настанням страхового випадку. Але відповідач вважав, що це не є страховим випадком відповідно до умов договору і що у відповідача не виникає обов’язку щодо виплати позивачеві страхового відшкодування.

Через незадоволення відповідачем вимог позивача щодо виплати страхової суми той був змушений звернутися з позовною заявою до господарського суду.

Рішення органу судової влади

Суд встановив: 16.01.2017 позивач оприлюднив на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір з ПАТ«YYY» (далі — Переможець). Переможець для підтвердження того, що він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), звернувся до Полтавської об’єднаної ДПІ ГУ ДФС у Полтавській області (далі — ДПІ) із заявою про видачу довідки. Вказана обставина підтверджена копією заяви з відміткою ДПІ про прийняття заяви 16.01.2017 р.

Відповідно до пунктів 2, 3 Порядку видачі довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюють органи доходів і зборів, затвердженого наказом Міндоходів від 10.10.2013 № 567, строк розгляду заяви платника податків та видачі довідки становить п’ять робочих днів з дня отримання такої заяви. ДПІ довідку в передбачені терміни не видала. Тому в переможця були відсутні об’єктивні підстави для виконання зобов’язань, взятих згідно з тендерною документацією. Статтею 617 Цивільного кодексу України передбачено, що особа, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили. Під випадком розуміють будь-які діяння, не викликані чиїмось наміром або необережністю, тобто відсутність вини порушника.

Також вказана стаття ЦК України кореспондується зі статтею 219 Господарського кодексу України [якщо правопорушенню сприяли неправомірні дії (бездіяльність) другої сторони зобов’язання, то суд має право зменшити розмір відповідальності або звільнити відповідача від відповідальності].

З огляду на викладене, суд вважає, що в діях переможця вина відсутня, а невиконання учасником взятих на себе, згідно з тендерною документацією, зобов’язань сталося внаслідок невиконання ДПІ своїх обов’язків. Оскільки страховим випадком є невиконання або неналежне виконання саме ПАТ«YYY» взятих на себе зобов’язань, то страхове відшкодування сплаті не підлягає.

Суд вирішив: у позові відмовити повністю.

Судова практика закупівель

Публікації з прикладами та аналізом наявних судових рішень щодо різноманітних актуальних питань сфери публічних закупівель