МЕРТУ надало пояснення щодо алгоритму здійснення розгляду та оцінки тендерних пропозицій учасників міжнародних відкритих торгів

Редакція
1171
14 Вересня 2016
МЕРТУ надало пояснення щодо алгоритму здійснення розгляду та оцінки тендерних пропозицій учасників міжнародних відкритих торгів
1171
14 Вересня 2016

Закон України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон, Закон про публічні закупівлі), а саме його частина 4 статті 10 визначає обов’язковість додаткового оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу англійською мовою оголошення про проведення процедури закупівлі, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну:

для товарів і послуг — 133 тисячам євро;
для робіт — 5150 тисячам євро.

Окрім цього, частиною 1 статті 27 Закону передбачено інший алгоритм при розкритті тендерних пропозицій за умови проведення міжнародних торгів, аніж під час розкриття тендерних пропозицій учасників за звичайними відкритими торгами, а саме: «У день і час закінчення строку подання тендерних пропозицій, зазначених в оголошенні про проведення процедури закупівлі, електронною системою закупівель автоматично розкривається частина тендерної пропозиції з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, та інформацією і документами, що містять технічний опис предмета закупівлі».

Також відповідно до частини 1 статті 28 Закону про публічні закупівлі якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюють відповідно до норм частини четвертої статті 10 цього Закону, то проводять оцінку лише тих тендерних пропозицій, що не були відхилені згідно із цим Законом. А частина 5 цієї ж статті Закону визначає, що в разі оприлюднення оголошення щодо міжнародних торгів замовник розглядає тендерні пропозиції на відповідність технічним вимогам, визначеним у тендерній документації, та визначає відповідність учасників кваліфікаційним критеріям до проведення автоматичної оцінки тендерних пропозицій у строк, що не перевищує 20 робочих днів.

Закон містить різні алгоритми здійснення розгляду та оцінки тендерних пропозицій на відповідність вимогам тендерної документації залежно від очікуваної вартості закупівлі.

Саме із цього приводу Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (далі — МЕРТУ) оприлюднило лист інформативного характеру від 05.08.2016 № 3302-06/24704-06, в якому надало додаткове роз’яснення стосовно алгоритму здійснення розгляду та оцінки тендерних пропозицій міжнародних торгів. Далі наводимо витяг з даного листа МЕРТУ.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку України)
вих. № 3302-06/24704-06 від 05.08.2016

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, установи, організації, підприємства та інші суб’єкти сфери публічних закупівель

Щодо розгляду тендерних пропозицій учасників процедур закупівель, очікувана вартість яких перевищує вартісні межі, встановлені в частині четвертій статті 10 Закону

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України у зв’язку з введенням в дію Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі — Закон) з 1 серпня 2016 року для всіх замовників та на численні звернення суб’єктів сфери публічних закупівель щодо розгляду та оцінки тендерних пропозицій учасників повідомляє.

Закон установлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади.

Відповідно до частини першої статті 10 Закону оголошення про проведення процедури закупівлі та тендерну документацію замовник оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому Уповноваженим органом та Законом.

У свою чергу, згідно з частиною четвертою статті 10 Закону оголошення про проведення процедури закупівлі у строки, встановлені у частині першій статті 10 Закону, обов’язково додатково оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу англійською мовою, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну: для товарів і послуг — 133 тисячам євро; для робіт — 5150 тисячам євро.

Разом з тим Закон містить різні алгоритми здійснення розгляду та оцінки тендерних пропозицій на відповідність вимогам тендерної документації у залежності від очікуваної вартості закупівлі.

Відповідно до статті 25 Закону тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель. Документ з тендерною пропозицією подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, вимогам, визначеним у статті 17 Закону і в тендерній документації, та завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації.

При цьому подання учасниками документів, що вимагаються замовником у тендерній документації, у паперовій формі Законом не передбачено.

Виходячи зі змісту частин третьої та п’ятої статті 25 Закону учасник має право подавати тендерну пропозицію, вносити до неї зміни або відкликати свою тендерну пропозицію лише до закінчення строку подання тендерних пропозицій. Зміни до тендерної пропозиції, які отримані після закінчення строку подання тендерних пропозицій, електронною системою закупівель не враховуються.

Відповідно до частини шостої статті 28 Закону за результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції замовник визначає переможця та приймає рішення про намір укласти договір згідно з цим Законом.

У свою чергу, виходячи зі змісту абзацу другого частини п’ятої статті 28 Закону за результатами розгляду тендерних пропозицій учасників складається протокол розгляду тендерних пропозицій за формою, встановленою Уповноваженим органом. Після оприлюднення зазначеного протоколу електронною системою закупівель автоматично розсилаються повідомлення всім учасникам тендеру та оприлюднюється перелік учасників, тендерні пропозиції яких не відхилені згідно з Законом.

При цьому згідно із частиною першою статті 28 Закону оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою на основі критеріїв і методики оцінки зазначених замовником у тендерній документації, та шляхом застосування електронного аукціону.

Таким чином, оскільки у разі здійснення закупівлі очікувана вартість якої перевищує 133 тисячі євро для товарів і послуг та 5150 тисяч євро для робіт, до оцінки допускаються лише тендерні пропозиції учасників, які не було відхилено згідно з Законом, здійснення розгляду тендерних пропозицій на відповідність вимогам тендерної документації передує проведенню електронного аукціону.

Водночас підстави для відміни торгів визначені частиною першою статті 31 Закону.

При цьому виходячи зі змісту статті 11 Закону рішення приймаються тендерним комітетом або уповноваженою особою та оформлюються протоколом.

Одночасно зазначаємо, що листи Міністерств не встановлюють норм права, носять виключно рекомендаційний та інформативний характер.

Директор департаменту регулювання
державних закупівель Мінекономрозвитку України                                                  
Олександр Стародубцев

Розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів

Публікації, корисні замовникам, що є розпорядниками чи одержувачами державних коштів