Внесено змін до Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві

Редакція
1635
25 Березня 2021
Внесено змін до Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві
1635
25 Березня 2021

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 17.03.2021 № 224 «Про внесення змін до Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» (далі – Постанова № 224), якою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 «Про затвердження Загальних умов
укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві».
Постанова набирає чинності 24.03.2021.

Так, Постановою № 224 внесено, зокрема, наступні зміни:

1. у пункті 3:

1) абзац п’ятнадцятий виключити;

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

«У цих Загальних умовах терміни “інженер-консультант” та “проектна документація” вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про регулювання містобудівної діяльності”.»;

2. пункт 4 доповнити абзацами такого змісту:

«Сторони є вільними в укладенні договору підряду, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України “Про архітектурну діяльність”, інших актів законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. Під час укладання договорів підряду сторони мають право використовувати міжнародні форми договорів, звичаї та рекомендації міжнародних та вітчизняних організацій відповідно до законодавства України.»;

3. пункт 28 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

«залучати до управління проектом, організаційного і консультаційного супроводження комплексу робіт, пов’язаних із створенням об’єкта будівництва, виконання інших функцій, визначених договором про надання інженерно-консультаційних послуг, інженера-консультанта...

Закупівля робіт

Публікації, тематикою яких особливості здійснення закупівель робіт