Щодо надання інформації про освітньо-кваліфікаційний рівень працівників

Анна Селютіна
776
13 Серпня 2019
Щодо надання інформації про освітньо-кваліфікаційний рівень працівників
776
13 Серпня 2019
Рішення № 8297-р/пк-пз від 24.06.2019, оголошення №  UA-2019-05-06-000563-a 

Зміст порушення

Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету від 29.05.2019 № 29/05-1 підставою для відхилення пропозиції скаржника було викладене далі: «На вимогу пункту 1 додатка 1 Документації учасник мав надати довідку в довільній формі, в якій зазначається інформація про працівників, із зазначенням їх освіти із зазначенням спеціалізації та кваліфікації за освітою. Учасником у складі Пропозиції надано довідку із зазначенням щодо директора — Іванова Іванна Іванівна з інформацією про освітньо-кваліфікаційний рівень (спеціалізація /кваліфікація): “учитель російської мови та літератури, освіта вища”. Проте, відповідно до Закону України “Про вищу освіту”: спеціалізація — складова спеціальності, що визначається закладом вищої освіти та передбачає профільну спеціалізовану освітню програму підготовки здобувачів вищої та післядипломної освіти. Враховуючи вищевикладене, у довідці учасника не зазначено повної інформації щодо спеціалізації та кваліфікації за освітою директора ТОВ “Х”.

Скаржник зазначає, що у складі Пропозиції ТОВ “Х” подано довідку від 20.05.2019 № 02 (файл “8 Ст. 16”) з інформацією про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, у т. ч. з колонкою “Освітньо-кваліфікаційний рівень (спеціалізація/кваліфікація)”, у протоколі засідання тендерного комітету Замовника від 29.05.2019 з цього приводу зазначено посилання на терміни відповідно до Закону України “Про вищу освіту”: спеціалізація та кваліфікація, та вважає, що у довідці учасника не зазначено повної інформації щодо спеціалізації та кваліфікації за освітою директора ТОВ “Х”. Проте, Замовник не враховує, що освіту директор Іванова І. І. здобула у 1993 році, коли термін спеціалізація ще не використовувався, а сам Закону України “Про вищу освіту” , на який посилається Замовник, було прийнято 01.07.2014 (на 11 років пізніше). Таким чином, на думку Скаржника, інформацію щодо освіти директора надано у повному обсязі, що відповідає здобутому рівню освіти та вимогам до складання довідки — довільна форма.

Замовник зазначає, що у складі Пропозиції ТОВ “Х” подано довідку від 20.05.2019 № 2 з інформацією про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, із зазначенням спеціалізації та кваліфікації за освітою директора Іванової Іванни Іванівни освітньо-кваліфікаційного рівня (спеціалізація/кваліфікація) “вчитель російської мови та літератури, освіта вища”. Тобто зазначене вище встановлює той факт, що і законодавство за радянського часу, і законодавство України передбачало визначення освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які закінчили вищі навчальні заклади, за спеціалізацією та кваліфікацією

Позиція органу оскарження

Додатком 1 документації передбачено перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх кваліфікаційним критеріям, визначеним у статті 16 Закону. Зокрема, наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. Учасник повинен надати довідку в довільній формі, в якій зазначено інформацію щодо загальної кількості працівників, працівників, які будуть залучені до виконання договору про закупівлю, із зазначення їхніх П. І. Б., посад, освіти (спеціалізація та кваліфікація), досвіду роботи загального та на підприємстві [(учасник, на його розсуд, може підготувати з використанням фірмового бланку (кольорового або чорно-білого)], підписати її (на розсуд учасника підпис може бути завірений відбитком печатки учасника в разі її наявності). Документація не містить визначення термінів «кваліфікація/спеціалізація». Документація не містить окремих вимог щодо необхідності зазначення інформації про освіту відповідно до Закону України “Про вищу освіту”.

У складі пропозиції скаржника міститься довідка від 20.05.2019 № 02, в якій ідеться про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, зокрема директор — Іванова І. І., освітньо-кваліфікаційний рівень (спеціальність/кваліфікація) — учитель російської мови та літератури, освіта вища (файл «8 ст. 16»). Зважаючи на вищевикладене, скаржник не порушив умов документації щодо сказаного вище, тому його пропозицію замовник неправомірно відхилив з названої причини.

Коментар

Відповідно до п. 3 ст. 22 ЗУ «Про публічні закупівлі» тендерна документація може містити також іншу інформацію відповідно до законодавства, яку замовник вважає за необхідне до неї включити. Проте замовникам необхідно знати, що в разі встановлення додаткових вимог має бути зазначена чітка вимога щодо її виконання, наприклад, відповідність інформації певному нормативно-правовому актові.

Розглянувши вищезазначений приклад рішення Колегії АМКУ, можна дійти висновку, що в разі відсутності окремих вимог до документів/інформації або деталізації/форми чи в разі зазначення вимоги щодо надання інформації/документів у довільній формі, який має надати учасник, такий учасник надає відповідний документ/інформацію на власний розсуд.

Зважаючи на вищевикладене, радимо замовникам чітко зазначати й деталізувати вимоги тендерної документації, щоб учасники розуміли, що має містити їхня тендерна пропозиція. А учасникам — звертатися до замовника по роз’яснення чи з вимогою щодо внесення змін до тендерної документації в разі наявності незрозумілої вимоги, щоб уникнути можливого відхилення тендерних пропозицій.

Закупівля робіт

Публікації, тематикою яких особливості здійснення закупівель робіт