Основні поради щодо проведення конкурсних процедур для закупівлі газу

Крістіна Бєлякова
2658
9 Лютого 2016
Основні поради щодо проведення конкурсних процедур для закупівлі газу
2658
9 Лютого 2016

Як не прикро, але після набрання чинності 01.10.2015 року Законом України від 09.04.2015 № 329-VIII «Про ринок природного газу», який регулює правові засади функціонування ринку природного газу України, питання закупівлі природного газу для багатьох замовників залишається відкритим. Відповідно до моніторингу веб-порталу Уповноваженого органу деякі замовники почали проводити переговорні процедури закупівлі, інші оголосили відкриті торги або запит цінових пропозицій, і навіть у деяких дані торги відбулися. Згідно зі статистикою веб-порталу, приблизно було оголошено 367 конкурентних процедур, з них 15 акцептів і 9 укладених договорів на постачання природного газу. Отже, відповідно до вищенаведеної статистики можна зробити висновок, що конкуренція існує. Деяким замовникам вдалося провести відкриті торги і заключити договір з переможцем.

У попередньому випуску журналу «Радник в сфері державних закупівель» [№ 1 (52)] на сторінках 34–41 уже було розглянуто питання закупівлі природного газу та послуг з його розподілу. У даній публікації редакція надасть основні поради для проведення конкурсних торгів на закупівлю постачання природного газу.

Порада № 1. Межа, від якої застосовується процедура закупівлі

Застосування процедури закупівлі газу природного здійснюється замовниками за умови, що вартість закупівлі товару дорівнює або перевищує порогові межі, визначені у статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі — Закон про закупівлі), а саме для закупівлі постачання газу природного дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень разом з ПДВ. Якщо суб’єкт є замовником у розумінні Закону України «Про здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності» (далі — Закон про особливості), то такий замовник керується вартісними межами, визначеними в частині третій статті 2 цього Закону, а саме повністю або частково закупівлі здійснює за рахунок бюджетних коштів за умови, що вартість закупівлі постачання газу природного дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень з ПДВ, здійснює за рахунок власних коштів за умови, що вартість закупівлі  постачання газу природного дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень з ПДВ.

Також звертаємо увагу, що, згідно з частиною 1 статті 4 Закону про особливості, передбачено випадки, відповідно до яких можливо закупити постачання природного газу без застосування процедур закупівель, передбачених Законом про закупівлі та Законом про особливості, а саме такі випадки:

 1. товарів, робіт і послуг, які безпосередньо виробляються, виконуються, надаються виключно для забезпечення діяльності у сферах, визначених статтею 2 цього Закону:
  • їх афілійованими підприємствами;
  • підприємствами, господарськими товариствами, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить цьому замовнику;
  • підприємствами, господарськими товариствами, яким належить 50 і більше відсотків статутного капіталу замовника, що здійснює закупівлю за рахунок власних коштів;
  • підприємствами, установами в межах єдиного виробничо-технологічного комплексу залізничного транспорту загального користування та господарськими товариствами, 100 відсотків акцій (часток, паїв) яких належить державі, метою діяльності яких є забезпечення перевізного процесу;
 2. паливно-енергетичних ресурсів для виробництва електричної, теплової енергії, проведення геологічного вивчення родовищ корисних копалин (у тому числі неопромінених паливних елементів (твелів) для ядерних реакторів);
 3. товарів, що закуповуються для перепродажу третім сторонам, за умови, що замовник не займає монопольне (домінуюче) становище на ринку таких товарів та інші суб’єкти господарювання можуть вільно здійснювати їх продаж за тих самих умов, що і замовник.

Порада № 2. Краще проводити запит цінових пропозицій чи відкриті торги на закупівлю газу?

Якщо очікувана сума закупівлі на постачання природного газу не перевищує 500 тисяч грн з ПДВ, і при цьому є хоча б три потенційних учасники процедури закупівлі для уникнення можливих випадків відміни торгів унаслідок подання менш як двох пропозицій, то рекомендуємо проводити саме запит цінових пропозицій. Проведення запиту цінових пропозицій має переваги не лише щодо загальних строків проведення процедури, але й не вимагає встановлення кваліфікаційних критеріїв, що спрощує підготовку учасником пропозиції, а отже, і знижує вірогідність відхилення такої пропозиції.

З алгоритмом (шпаргалкою) проведення процедур «запит цінових пропозицій» і «відкриті торги» ви можете ознайомитися в журналі «Радник в сфері державних закупівель» № 11 (50) на стор. 26–28.

Порада № 3. Щодо зазначення предмета закупівлі в оголошенні про проведення відкритих торгів

Нагадуємо, що від 05.01.2015 замовники повинні визначати предмет закупівлі за двома класифікаторами. А саме з набранням чинності 05.01.2016 наказом Мінекономрозвитку від 28.12.2015 № 1782 «Про затвердження Змін до Порядку визначення предмета закупівлі» замовники керуються одразу двома класифікаторами під час визначення предмета закупівлі: і державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010, затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 (далі — ДК 016:2010), і основним словником національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749 (далі — ДК 021:2015). Нижче розглянемо приклад написання предмета закупівлі (газу природного) в оголошенні про проведення відкритих торгів.

Газ природний, скраплений або в газоподібному стані — за кодом ДК 016:2010 — 06.20.1 [природний газ — за кодом CPV за ДК 021:2015 — 09123000-7 (природний газ)].

Порада № 4. Особливості підготовки документації конкурсних торгів

Взагалі документацію конкурсних торгів на закупівлю газу природного готують за формою стандартної документації конкурсних торгів, яка затверджена наказом Мінекономіки від 26.07.2010  № 919 (далі — наказ № 919). Але не потрібно забувати, що в даному наказі № 919 встановлено, що зміст кожного розділу цієї стандартної документації замовник визначає відповідно до Закону про закупівлі. Отже, замовникам після внесення змін до Закону про закупівлі з 30.09.2015 потрібно було узгодити свою документацію з новими нормами Закону про закупівлі. Детальнішу інформацію щодо даних змін документації конкурсних торгів розміщено в журналі«Радник в сфері державних закупівель» № 10 (49) за жовтень 2015 року на стор. 6–9.

Порада № 5. Помилки, які допускають у документації

Отже, повернемось до підготовки документації конкурсних торгів на закупівлю газу, зробивши моніторинг документації замовників, розміщеної на веб-порталі  Уповноваженого органу. Можна дійти висновку, що переважна частина замовників не враховує специфіки закупівлі природного газу. Більша частина документації містить вимоги, які фактично не відповідають закупівлі природного газу.

Наприклад, в істотних умовах договору або в технічних вимогах зазначено таку інформацію:

 1. Кількість товару, асортимент та ціну зазначають у накладних та товарно-транспортних накладних (ТТН).
 2. Умови поставки: доставка товару має здійснюватися з дотриманням термінів його реалізації автотранспортом учасника для перевезення вищезазначених товарів.
 3. Вимоги до тари та упаковки: тара та упаковка (плівка) повинні відповідати вимогам, установленим до даного виду товару, і захищати товар від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки).
 4. Транспортні  витрати: доставка товару здійснюється транспортом учасника за рахунок учасника.

Радимо замовникам уважніше готувати документацію та обов’язково враховувати специфіку закупівлі.

Порада № 6. Особливості вимоги про відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до ст. 16 Закону про закупівлі та вимог статті 17 Закону про закупівлі

По-перше, розглянемо особливості встановлення в документації на закупівлю газу природного кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону про закупівлі. Звертаємо увагу, що, згідно з частиною 2 статті 16 Закону про закупівлі, замовник встановлює один або кілька з кваліфікаційних критеріїв, таких як:

 • наявність обладнання та матеріально-технічної бази;
 • наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
 • наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;
 • наявність фінансової спроможності [баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами].

Отже, радимо в разі закупівлі газу не обтяжувати учасників вимогами щодо підготовки пропозицій і встановлювати в документації один із таких кваліфікаційних критеріїв на вибір замовника.

По-друге, що стосується особливостей встановлення вимог статті 17 Закону про закупівлі в документації конкурсних торгів, то детальніше з даною інформацією ви можете ознайомитися в даному випуску журналу на стор. 8 -15

Порада № 7. Як зазначати в документації особливості істотних і основних умов договору

Нагадуємо, що чинним законодавством не передбачено типової форми договору на постачання природного газу для споживачів (крім побутових та крім випадку закупівлі газу в постачальника «останньої надії»).

У зв’язку із цим постачання природного газу, у тому числі для бюджетних установ та організацій, здійснюють на підставі договору, що укладають:

 •  відповідно до вимог Цивільного та Господарського кодексів;
 •  який повинен містити істотні умови, що передбачені частиною п’ятою статті 12 Закону України «Про ринок природного газу»;
 •  а також істотні і обов’язкові умови, що передбачені пунктом 5 розділу ІІ Правил постачання природного газу.

У пункті 7 частини 2 статті 22 Закону про закупівлі зазначено, що документація конкурсних торгів повинна містити проект договору або основні умови, які обов’язково буде включено до договору про закупівлю.

Отже, для прикладу в документації ви можете прописати основні істотні умови договору, написані нижче.

Основні та істотні умови договору

 1. Згідно з частиною п’ятою статті 12 Закону України «Про ринок природного газу», договір постачання повинен містити такі істотні умови:
  1. Обов’язок постачальника — забезпечити споживача всією необхідною інформацією про загальні умови постачання (у тому числі ціни), права та обов’язки постачальника та споживача, зазначення актів законодавства, які регулюють відносини між постачальником і споживачем, наявні способи досудового вирішення спорів з таким постачальником шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті постачальника.
  2. Обов’язок постачальника — забезпечити споживача інформацією про обсяги та інші показники споживання природного газу таким споживачем на безоплатній основі.
  3. Обов’язок постачальника — повідомити споживачеві про намір внесення змін до договору постачання природного газу в частині умов постачання до початку дії таких змін та гарантування права споживача на дострокове розірвання договору постачання, якщо нові умови постачання є для нього неприйнятними.
  4. Обов’язок постачальника — забезпечити споживачеві вибір способу оплати з метою уникнення дискримінації.
  5. Обов’язок постачальника — забезпечити споживача прозорими, простими та доступними способами досудового вирішення спорів з таким постачальником.
  6. Порядок відшкодування та визначення розміру збитків, завданих унаслідок порушення договору постачання.
 2. Згідно з пунктом 5 розділу ІІ Правил постачання природного газу, договір постачання природного газу повинен містити такі умови, що є істотними та обов’язковими для цього виду договору:
  1. місце і дата укладення договору;
  2. найменування/прізвище, ім’я по батькові постачальника і споживача та їх ЕІС-коди як суб’єктів ринку природного газу;
  3. ЕІС-код точки/точок комерційного обліку споживача, по яких буде здійснюватися постачання природного газу постачальником (за необхідності, якщо по інших точках комерційного обліку постачання газу здійснює інший постачальник);
  4. найменування оператора ГРМ/ГТС, з яким споживач уклав договір розподілу/транспортування природного газу;
  5. річні, місячні та добові планові об’єми (обсяги) постачання/споживання природного газу за договором, у тому числі в розрізі точок комерційного обліку (за необхідності);
  6. порядок перегляду та коригування договірних планових об’ємів (обсягів) постачання/споживання природного газу, у тому числі протягом розрахункового періоду;
  7. режими постачання та споживання природного газу протягом відповідного періоду;
  8. ціна постачання природного газу за договором;
  9. порядок та строки проведення розрахунків за поставлений природний газ;
  10. порядок звіряння фактичного об’єму (обсягу) спожитого природного газу на певну дату чи протягом відповідного періоду;
  11. відповідальність сторін за невиконання умов договору та підстави її застосування, у тому числі в разі перевищення споживачем підтверджених обсягів природного газу за відповідний період;
  12. перелік випадків, коли постачання природного газу може бути обмежено/припинено споживачеві, та порядок обмеження/припинення, а по споживачу, що не є захищеним відповідно до Правил про безпеку постачання природного газу, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в нафтогазовій галузі, додаткові вимоги, визначені в зазначених Правилах;
  13. порядок зміни постачальника;
  14. строк дії договору та умови і порядок його припинення чи розірвання;
  15. місцезнаходження/місце проживання, банківські реквізити сторін.
 3. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:
  1. зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
  2. зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;
  3. покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;
  4. продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;
  5. узгодженої зміни ціни в бік зменшення [без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг];
  6. зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;
  7. зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти або показників Platts у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу або таких показників, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю;
  8. зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої цієї статті.
 4. Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.
 5. Договір про закупівлю є нікчемним у разі його укладення в період оскарження процедури закупівлі відповідно до статті 18  Закону про закупівлі, а також у разі його укладення з порушенням строків, передбачених абзацами третімчетвертим частини другої статті 31абзацом четвертим частини п’ятої статті 36 та абзацом другим частини третьої статті 39  Закону про закупівлі, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18 Закону про закупівлі.
 6. Учасник-переможець процедури закупівлі під час укладення договору повинен надати дозвіл або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

Порада № 8. Технічні вимоги до газу, а також якою повинна бути його якість

Загалом якість газу — це відповідність його фізико-хімічних показників установленим нормам. Окрім теплотворності, норми регулюють, зокрема, граничний вміст кисню, домішок, а також інтенсивність запаху газу. У технічних вимогах документації конкурсних торгів можна прописати, що фізико-хімічні показники (ФХП) природного газу мають відповідати параметрам чинного міждержавного ГОСТу 5542-87 «Гази горючі природні для промислового та комунально-побутового призначення».

Щодо калорійності природного газу: чинними стандартами встановлено, що теплота згоряння (нижча) повинна бути не нижчою за 7600 ккал/куб. м.

За даними НАК «Нафтогаз України» з посиланням на результати аналізів її власного Центру з контролю якості газу, теплота згоряння нижча природного газу на території України змінюється в межах 8000–8250 ккал/м3, тобто є вищою (і це краще для споживача), ніж передбачено нормою.

Порада № 9. Щодо надання дозволу або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності

Звертаємо увагу, що більшість замовників включає вимогу в документацію про надання у складі пропозиції учасником дозволу або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності. Дана вимога є неправомірною, оскільки в частині 3 статті 40 Закону про закупівлі встановлено, що учасник-переможець процедури закупівлі під час укладення договору повинен надати дозвіл або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачене законодавством.

Отже, відповідно до законодавства учасник-переможець надає дозвіл або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством під час укладання договору. Підтвердженням даної підстави є також роз’яснення МЕРТУ від 05.08.2015 № 3302-05/257/32-07.

Природний газ

Публікації, тематикою яких є особливості організації закупівель природного газу

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО