Три ситуації, де є дискримінація: вимоги до обладнання, матеріально-технічної бази й актуальна практика АМКУ

Анна Селютіна
2412
5 Лютого 2020
СПЕЦВИПУСК
Три ситуації, де є дискримінація: вимоги до обладнання, матеріально-технічної бази й актуальна практика АМКУ
2412
5 Лютого 2020

Тендерна документація — це обов’язковий документ, що розробляє замовник та оприлюднює на вебпорталі Уповноваженого органу. Саме на підставі умов тендерної документації учасники готують тендерну пропозицію, тобто головне правило є таким: тендерна пропозиція = тендерна документація.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 22 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) тендерна документація повинна містити один або декілька кваліфікаційних критеріїв до учасників та інформацію про спосіб підтвердження відповідності учасників установленим критеріям, а саме:

  • наявність обладнання й матеріально-технічної бази;
  • наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання й досвід;
  • наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору.

На сьогодні в тендерній документації замовники встановлюють дискримінаційні вимоги, і саме в цій публікації ми розглянемо, які вимоги щодо підтвердження наявності обладнання й матеріально-технічної бази (далі — МТБ) можуть бути дискримінаційними для учасників.

Розпочнемо з визначення «дискримінація». Поняття дискримінації Законом не визначено та є суб’єктивним, загальне значення дискримінації (лат. discriminatio «розрізнення») — будь-яка відмінність, виключення, обмеження або перевага, що заперечує або зменшує рівне здійснення прав. Поняття охоплює виключення або обмеження можливостей для особи відносно можливостей інших осіб (у нашому випадкові учасників). Зважаючи на те, що Закон не містить переліку умов, які за своїм змістом можуть вважатися дискримінаційними, й оцінюючи перспективу оскарження, варто послуговуватися вже наявною...

Практика оскарження закупівель

Публікації щодо результатів розгляду скарг органом оскарження (Антимонопольний комітет України), зокрема, новини практики оскарження, приклади, коментарі, особливості, судова практика з цього питання