Щодо зазначення в тексті банківської гарантії умов, зазначення яких прямо заборонено тендерною документацією

Агія Загребельська
590
15 Лютого 2019
Щодо зазначення в тексті банківської гарантії умов, зазначення яких прямо заборонено тендерною документацією
590
15 Лютого 2019

Рішення № 10261-р/пк-пз від 05.10.2018 Оголошення № UA-2018-08-09-000116-c

Зміст порушення

Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій пропозиція скаржника була відхилена через таку причину: «Учасник ТОВ “П” надав забезпечення тендерної пропозиції у вигляді електронної банківської гарантії, яка не відповідає умовам тендерної документації в частині оформлення. Текст банківської гарантії не відповідає умовам, визначеним в пункті 2 розділу ІІІ тендерної документації».

Скаржник зазначає, що в протоколі не зазначено, яким саме вимогам не відповідає його банківська гарантія. Усно замовник пояснив, що невідповідність така: текст банківської гарантії містить умову про нотаріально завірені документи (копії документів), які надає замовник (бенефіціар) банкові-гаранту в разі настання гарантійного випадку, що суперечить умові з абзацу третього пункту 2 «Забезпечення тендерної пропозиції» розділу III документації.

Скаржник зазначає, що банківська гарантія містить умову лише про подання письмової вимоги, яка має бути підписана посадовими особами бенефіціара. Та до такої вимоги може бути додана, але не обов’язково, картка із зразками підписів посадової особи, яка підписала вимогу. За відсутності картки підпис підтверджується іншим способом, передбаченим законодавством (тобто проставленням підпису та печатки бенефіціара у звичайний спосіб).

Скаржник зазначає, що Положенням про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженим Постановою НБУ 15.12.2004 № 639, не встановлено будь-яких особливостей про посвідчення підписів.

На думку скаржника, вимогами пункту 36 розділу V «Порядок сплати банком-гарантом (резидентом) коштів за гарантією в разі настання гарантійного випадку» Положення № 639 від 15.12.2004 не встановлено, що підписи на вимозі бенефіціара мають бути засвідчені в особливий спосіб, а отже умова банківської гарантії № 71.00.006277 від 28.08.2018 № 5145/6277, що «до вимоги Бенефіціара може додаватися картка із нотаріально посвідченими зразками підпису посадової особи Бенефіціара, що підписав вимогу, або іншим способом, передбаченим законодавством» однозначно не порушує умову № 3 абзацу третього пункту 2 «Забезпечення тендерної пропозиції» розділу III документації, оскільки не встановлює виключність подання нотаріально завірених документів. На засіданні Колегії, яке відбулось 05.10.2018, представник скаржника зазначив, що Постановою № 639 не встановлено вимогу засвідчення підписів у встановленому порядку (саме щодо картки). Картка — окремий документ.

Позиція органу оскарження

Відповідно до пункту 2 розділу ІІІ документації банківська гарантія повинна бути виготовлена згідно з Положенням про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639.

Учасник надає замовникові гарантії виконання своїх зобов’язань у зв’язку з поданням тендерної пропозиції у вигляді електронної банківської гарантії (за кожним лотом окремо) на суму 29 812,00 грн (двадцять дев’ять тисяч вісімсот дванадцять грн 00 коп.), яку надають одночасно з поданням тендерної пропозиції (за кожним лотом окремо).

Пунктом 2 розділу ІІІ документації передбачено, що текст банківської гарантії не повинен містити, зокрема, умов про нотаріально завірені документи (копії документів), які замовник (бенефіціар) надає банкові-гаранту в разі настання гарантійного випадку.

У складі пропозиції скаржника міститься банківська гарантія, в якій зазначено, що «Письмова вимога Бенефіціара (Замовника) повинна бути відправлена на поштову адресу Гаранта: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, разом з карткою із зразками підпису посадової особи бенефіціара, що підписала вимогу, що посвідчена нотаріально або іншим способом, передбаченим законодавством».

У наданій у складі пропозиції скаржника банківській гарантії міститься умова про надання картки зі зразками підпису посадової особи бенефіціара, що підписала вимогу, що посвідчена нотаріально або іншим способом, передбаченим законодавством, що не відповідає умовам документації в цій частині. Зважаючи на викладене, пропозиція скаржника не відповідала умовам документації в цій частині, тому замовник правомірно її відхилив з наведеної вище причини, у зв’язку із чим у задоволенні скарги було відмовлено.

Коментар

Відповідно до зазначеного вище прикладу слова в тексті банківської гарантії «Письмова вимога Бенефіціара (Замовника) повинна бути відправлена на поштову адресу Гаранта… разом з карткою із зразками підпису посадової особи бенефіціара, що підписала вимогу, що посвідчена нотаріально або іншим способом, передбаченим законодавством» були розцінені замовником та Колегією як порушення такої умови тендерної документації: «Текст банківської гарантії не повинен містити, зокрема, умов про нотаріально завірені документи (копії документів), які надаються Замовником (бенефіціаром) банку гаранту у разі настання гарантійного випадку». Тобто зі змісту тендерної документації замовника випливає заборона на включення в будь-якому вигляді до тексту банківської гарантії подібного припису. І саме в розрізі такого формулювання замовником умов тендерної документації гарантія, надана учасником у складі його пропозиції, не відповідає вимогам до її змісту, установленим замовником у тендерній документації  
Практика оскарження закупівель

Публікації щодо результатів розгляду скарг органом оскарження (Антимонопольний комітет України), зокрема, новини практики оскарження, приклади, коментарі, особливості, судова практика з цього питання