Щодо встановлення замовником вимог, які неможуть бути виконані нерезидентом

Юрій Шаповал
408
19 Березня 2018
Щодо встановлення замовником вимог, які неможуть бути виконані нерезидентом
408
19 Березня 2018
Рішення № 7233-р/пк-пз від 13.10.2017. Оголошення № UA-2017-08-30-000072-с

Зміст порушення

Скаржник повідомляє, що в додатку 8 документації встановлено вимоги, які обмежують участь нерезидента в процедурі закупівлі. Відповідно до документації тендерна пропозиція повинна містити довідку, що містить відомості про учасника, згідно з додатком 8. Скаржник зазначає, що додатком 8 документації замовник встановив форму довідки, що містить відомості про учасника, у пункті 2 міститься вимога про зазначення коду ЄДРПОУ учасника.

Крім того, нижче в тексті (у пункті 1 додатка 8 документації) зазначено, що учасники у складі тендерної пропозиції подають, зокрема, відомість з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. Скаржник зазначає, що відповідно до пункту 1 Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року № 118, Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) — це автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання даних про юридичних осіб усіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що знаходяться на території України, а також відокремлені підрозділи юридичних осіб України, що знаходяться за її межами. Його веде Державна служба статистики України (її територіальні органи). Зважаючи на те, що скаржник є нерезидентом —юридичною особою, зареєстрованою відповідно до законодавства Республіки Білорусь, він не може виконати такі умови документації, зазначити в довідці код ЄДРПОУ і надати відомість з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. Відповідно до статті 5 Закону України «Про публічні закупівлі», українські та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. Такі умови тендерноїдокументації, на думку скаржника, не можуть бути виконані учасником-нерезидентом, є дискримінаційними та такими, що обмежують конкуренцію, а тому повинні бути виключені з положень тендерної документації

Позиція органу оскарження

У ході розгляду зазначеного питання встановлено, що, згідно з пунктом 1 розділу III документації, тендерну пропозицію подають в електронному вигляді у результаті заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначають інформацію про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), та завантажують файл (-и), який (-і) повинен (-ні) містити, зокрема, довідку, що містить відомості про учасника, згідно з додатком 8.

Додатком 8 документації передбачено, що учасники в складі тендерної пропозиції подають за підписом керівника чи уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), довідку, що містить відомості про учасника, згідно зі встановленою формою. Зазначена довідка містить графу «Код ЄДРПОУ».Учасники у складі тендерної пропозиції подають відомість з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

Згідно з пунктом 5 розділу III документації, учасники-нерезиденти подають у складі пропозиції конкурсних торгів документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані. Згідно з частиною четвертою статті 16, відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, у складі тендерної пропозиції не може бути підставою для її відхилення замовником. З огляду на наведене, скаржник не довів та документально не підтвердив, яким чином встановлення замовником вимоги стосовно надання відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (з урахуванням документації та вимог частини четвертої статті 16 Закону**) перешкоджає йому взяти участь в процедурі закупівлі. Тому відсутні підстави для задоволення скарги в цій частині.

Разом з тим незазначення учасником коду ЄДРПОУ в довідці може стати підставою для відхилення учасника процедури закупівлі, що є дискримінаційним щодо учасників-нерезидентів, зокрема скаржника. Дії замовника в частині встановлення наведеної вище умови в документації порушують один з принципів здійснення закупівель — недискримінацію учасників (у тому числі скаржника) та вимоги частини четвертої статті 22 Закону, згідно з якою тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників. Зважаючи на наведене вище, Колегія встановила, що замовник вчинив порушення, які можуть бути усунені в результаті зобов’язання замовника внести зміни до тендерної документації в цій частині.

З огляду на інформацію, викладену в мотивувальній частини цього рішення, Колегія встановила, що замовник вчинив порушення, які можуть бути усунені в результаті зобов’язання замовника внести зміни до тендерної документації

Практика оскарження закупівель

Публікації щодо результатів розгляду скарг органом оскарження (Антимонопольний комітет України), зокрема, новини практики оскарження, приклади, коментарі, особливості, судова практика з цього питання