Щодо встановлення вимоги про наявність документального підтвердження досвіду виконання кількома аналогічними договорами

Юрій Шаповал
488
15 Червня 2017
Щодо встановлення вимоги про наявність документального підтвердження досвіду виконання кількома аналогічними договорами
488
15 Червня 2017
Рішення № 2240-р/пк-пз від 26.04.2017.
Оголошення № UA-2017-03-10-000350-а

Зміст порушення

Скаржник зазначає, що в підпункті 4 пункту 5 розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» документації міститься вимога щодо надання завірених копій кількох (2–3 шт.) договорів на поставку аналогічного за предметом закупівлі товару та координат замовників/

За твердженням скаржника, така вимога є незаконною та дискримінаційною з огляду на наведене далі. Абзацом 4 частини другої статті 16 Закону встановлено, що замовник установлює один або декілька кваліфікаційних критеріїв, зокрема: наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору.

Отже, вимога щодо надання завірених копій кількох (2–3 шт.) договорів на поставку аналогічного за предметом закупівлі товару, а не договору є прямим порушенням Закону та дискримінує скаржника як учасника, який не має можливості надати більш ніж одну копію договору, що підтверджує його кваліфікацію.

Таким чином, вимога щодо надання завірених копій кількох (2–3 шт.) договорів на поставку аналогічного за предметом закупівлі товару є обмежувальною та дискримінаційною і порушує принципи закупівлі, визначені Законом, і такою, що порушує право на участь у тендері, на добросовісну конкуренцію та на відкритість на всіх стадіях закупівель.

Правові позиції органу оскарження

Замовник не обґрунтував необхідність встановлення в документації наведеної вище вимоги, а також не спростував інформацію, наведену у скарзі. Установлення зазначеної вимоги обмежує коло учасників лише тими, хто може надати копії щонайменше двох виконаних аналогічних договорів, що є дискримінацією інших суб’єктів господарювання, у тому числі скаржника.

Статтею 3 Закону визначено, що закупівлі здійснюють, зокрема, згідно з принципами недискримінації учасників, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель.

Згідно з частиною третьою статті 5 Закону, замовник не може встановлювати дискримінаційні вимоги до учасників.

Частиною четвертою статті 22 Закону передбачено, що тендерна документація не повинна містити вимог, які обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.

Дії замовника в частині встановлення в документації наведених вище вимог порушують вимоги частини третьої статті 5 та частини четвертої статті 22 Закону, якими передбачена недискримінація учасників, а також права та законні інтереси скаржника, пов’язані з його участю у процедурі закупівлі, та принципи недискримінації учасників, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель, передбачені статтею 3 Закону.

Виходячи з вищевикладеного, замовник повинен внести відповідні зміни до документації в цій частині.

Практика оскарження закупівель

Публікації щодо результатів розгляду скарг органом оскарження (Антимонопольний комітет України), зокрема, новини практики оскарження, приклади, коментарі, особливості, судова практика з цього питання