Щодо встановлення дискримінаційних вимог у частині обмеження віддалі знаходження виробничих потужностей учасника

Юрій Шаповал
558
13 Вересня 2017
Щодо встановлення дискримінаційних вимог у частині обмеження віддалі знаходження виробничих потужностей учасника
558
13 Вересня 2017
Рішення № 2400-р/пк-пз від 25.04.2017. Оголошення № UA-2017-03-16-002516-b

Зміст порушення

Згідно з пунктом 1 додатка 1, «Кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям для Лота 1, Лота 2 до тендерної документації, учасник підтверджує кваліфікаційний критерій “наявність обладнання та матеріально-технічної бази” довідкою в довільній формі стосовно наявних чи орендованих баз навантаження в м. Києві або приміській зоні (до 20 км від межі Печерського району м. Києва).

У складі пропозиції надати копії документів, що підтверджують право володіння, користування або розпорядження базами навантаження асфальтобетонної суміші. Документ повинен бути діючим до кінця поточного року».

Скаржник вважає, що встановлення замовником таких вимог значно обмежує коло потенційних учасників, які могли б взяти участь у зазначеній процедурі закупівлі, що своєю чергою не призведе до максимальної економії та ефективності використання коштів, свідчить про наперед упереджену оцінку тендерних пропозицій учасників, що розташовані на відстані більше 20 км від межі Печерського району м. Києва

Правові позиції органу оскарження

Замовник, у тому числі представник замовника, на засіданні колегії, яке відбулося 24.04.2017, не довів та документально не підтвердив необхідність встановлення вимоги щодо наявних чи орендованих баз навантаження саме на відстані до 20 км від межі Печерського району м. Києва. Встановивши зазначену вимогу, замовник звузив коло потенційних учасників до тих суб’єктів господарювання, які мають бази навантаження до 20 км від межі Печерського району м. Києва.

Зазначені дії замовника обмежують можливість інших суб’єктів господарювання, зокрема скаржника, подати свої тендерні пропозиції. Зважаючи на викладене, дії замовника (у частині встановлення зазначеної вище умови документації) порушують вимоги частини 4 статті 22 Закону, відповідно до якої тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників (у тому числі скаржника), а також порушують принципи здійснення закупівель, визначені статтею 3 Закону, а саме: недискримінація учасників, відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель.

Виходячи з наведеного, замовник повинен внести відповідні зміни до документації в цій частині.

Практика оскарження закупівель

Публікації щодо результатів розгляду скарг органом оскарження (Антимонопольний комітет України), зокрема, новини практики оскарження, приклади, коментарі, особливості, судова практика з цього питання