Щодо обов’язкової наявності електронного цифрового підпису

Юрій Шаповал
1165
23 Жовтня 2017
Щодо обов’язкової наявності електронного цифрового підпису
1165
23 Жовтня 2017
Рішення № 6396-р/пк-пз від 14.09.2017.
Оголошення № UA-2017-07-28-000262-а

Зміст порушення

Скаржник зауважує, що замовник зазначив вимогу статті 12 Закону України «Про публічні закупівлі», яка є імперативною (такою, що не передбачає виключення). Статтею 6 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» встановлено, що для ідентифікації автора електронного документа можна використовувати електронний підпис.

Накладанням електронного підпису завершується створення електронного документа. Згідно зі статтею 7 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов’язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора або підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис». Для розгляду питання наявності ЕЦП учасника при поданні тендерних пропозицій у сфері публічних закупівель слід також звернутись до вимог статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі», статті 181 Господарського кодексу України та статті 207 Цивільного кодексу України, якими передбачено: правочин [у тому числі договір у сфері господарських правовідносин (також і договір у сфері публічних закупівель)] оформлюють у письмовій формі; обов’язковим реквізитом правочину є підпис сторони.

Відповідно до статті 202 Цивільного кодексу України правочин визнають як дію особи, спрямовану на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. Виходячи із цього, визначення подання тендерної пропозиції є дією, спрямованою на набуття цивільних прав та обов’язків. І відповідно тендерна пропозиція повинна бути підписана особою, уповноваженою на вчинення даної дії. Згідно зі статтею 25 Закону України «Про публічні закупівлі», тендерну пропозицію подають в електронному вигляді через електронну систему закупівель. Документ з тендерною пропозицією подають в електронному вигляді, заповнивши електронні форми з окремими полями, де зазначають інформацію про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформацію від учасника про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, вимогам, визначеним у статті 17 цього Закону і в тендерній документації, та завантаживши необхідні документи, які вимагає замовник у тендерній документації.

Документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, та документи, що містять технічній опис предмета закупівлі, подають в окремому файлі.

Виходячи із зазначеного, у випадку встановлення вимоги в документації про наявність ЕЦП учасник повинен подати тендерну пропозицію з обов’язковим проставлянням ЕЦП. Як зауважує скаржник, аналіз тендерної пропозиції дає можливість встановити відсутність ЕЦП.

Позиція органу оскарження

Відповідно до пункту 2 розділу II документації під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій і здійснення їх оцінки документи та дані створюють та подають, зважаючи на вимоги Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».

Документація не містить окремих вимог щодо необхідності накладення на документи, надані у складі пропозиції, електронного цифрового підпису учасника та не містить вимоги, що документи тендерної пропозиції мають бути надані у вигляді електронних документів, у зв’язку із чим відсутні підстави для задоволення скарги в цій частині.


* Тут і далі йдеться про Закон України «Про публічні закупівлі».

Практика оскарження закупівель

Публікації щодо результатів розгляду скарг органом оскарження (Антимонопольний комітет України), зокрема, новини практики оскарження, приклади, коментарі, особливості, судова практика з цього питання