Щодо ненадання оригіналу листа-відгуку про належне виконання учасником аналогічного договору

Юлія Лісова
2694
13 Серпня 2018
Щодо ненадання оригіналу листа-відгуку про належне виконання учасником аналогічного договору
2694
13 Серпня 2018
Рішення № 6877-р/пк-пз від 11.07.2018. Оголошення № UA-2018-05-23-000451-a

Зміст порушення

Скаржник не погоджується з рішенням замовника про визначення переможця процедури закупівлі та вважає пропозицію ТОВ «Х» такою, що не відповідає умовам документації, виходячи з наведеного далі.

Скаржник, посилаючись на умови документації, зазначає, що аналіз наданих ТОВ «Х» документів свідчить про те, що учасник надав копію листа-відгуку, що не відповідає умовам документації(замовник зазначає, що не відхилив пропозицію ТОВ «Х» через надання завіреної копії листа-відгуку, а не оригіналу, через те, що на час розгляду пропозицій замовник отримав оригінал листа-відгуку від учасника ТОВ «Х», підписаний та завірений печаткою. Замовник надав на розгляд Колегії скан-копію листа-відгуку з підписом та печаткою)

Позиція органу оскарження

Відповідно до пункту 1 розділу ІІІ документації тендерну пропозицію подають в електронному вигляді в результаті заповнення електронних форм з окремими полями, в яких зазначають інформацію про ціну та завантаження файлів у форматі .pdf / .jpeg / .png, зокрема з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до підпункту 5.3 пункту 5 розділу ІІІ документації.

Відповідно до підпункту 5.1 пункту 5 розділу ІІІ документації учасники процедури закупівлі повинні відповідати кваліфікаційним критеріям, які визначені відповідно до статті 16 Закону**, і відповідати вимогам, установленим статтею 17 Закону; що зазначені разом зі способом документального підтвердження відповідності учасників вказаним критеріям та вимогам згідно із законодавством. Відповідно до підпункту 5.3 пункту 5 розділу ІІІ для підтвердження інформації про відповідність установленим кваліфікаційним критеріям учасник у складі своєї пропозиції повинен надати, зокрема, інформацію в довільній формі про досвід виконання аналогічного договору із зазначенням номера та дати укладення договору, предмета договору; назви та адреси замовника, його коду за ЄДРПОУ, П. І. Б. і номера телефона контактної особи цього замовника, інформації про виконання учасником зобов’язань за договором (виконано в повному обсязі) і номера та дати видаткової (видаткових) накладної (накладних) та/або дати акту (актів) прийому-передачі товару, що свідчить (свідчать) про виконання договору в повному обсязі. Для документального підтвердження цієї інформації учасник повинен надати оригінал чи засвідчену підписом уповноваженої особи учасника копію зазначеного ним договору з оригіналом (оригіналами) чи із засвідченою (засвідченими) копією (копіями) видаткової (видаткових) накладної (накладних) та/або акта (актів) прийому-передачі товару, що свідчить (свідчать) про виконання договору в повному обсязі, та оригінал листа-відгуку від замовника про належне виконання учасником цього аналогічного договору (з обов’язковим наведенням предмета договору, номера та дати його укладення).

У складі пропозиції ТОВ «Х» міститься інформаційний лист від 04.06.2018 № 93, в якому міститься інформація щодо досвіду виконання аналогічного договору. Також зазначено, що завірені належним чином копії договору, видаткових накладних та листа-відгуку від замовника додають до цього листа. У складі пропозиції ТОВ «Х» міститься лист-відгук від 05.06.2018 № 30/496 від приватного акціонерного товариства «YYY», на якому міститься печатка ТОВ «Х» та позначка «Копія вірна» з підписом Іващенка С. В., що вказує на подання саме копії документа.

Разом з тим у складі пропозиції ТОВ «Х» відсутній оригінал листа-відгуку від замовника, що не відповідає умовам документації в цій частині.

Зважаючи на вищевикладене, пропозиція ТОВ «Х» не відповідала умовам документації в цій частині


Коментар

Як видно з наведеного прикладу процедури закупівлы та рішеня Колегії щодо скарг, порада учасникам уважно вивчати умови тендерної документації залишається актуальною. Передусім замовник (автор тендерної документації) ще на етапі її розробки має розуміти зміст, закладений у ту чи іншу вимогу власної тендерної документації.

Своєю чергою з наведеної практики оскарження можливо дійти висновків, викладених далі.

Якщо в тендерній документації замовника є вимога надання учасником саме «оригіналу документа», то учасникові необхідно при підготовці тендерної пропозиції брати саме оригінал та сканувати його. І саме цю копію долучати до складу власної тендерної пропозиції.

Якщо в тендерній документації замовника є вимога надання учасником «копії з оригіналу документа», то учасникові необхідно при підготовці тендерної пропозиції брати оригінал документа, робити з такого документа ксерокопію, далі таку копію завіряти належним чином, а потім сканувати таку завірену копію документа. І саме цю копію долучати до складу власної тендерної пропозиції.

Згідно з положеннями Закону, учасник подає тендерну пропозицію саме через електронну систему закупівель, ці документи замовник не може «помацати». Тож не слід при розробці тендерної документації встановлювати окремі вимоги для вигляду сканованих документів тендерної пропозиції учасника, що допоможе уникнути безглуздих помилок учасників та відхилень замовників, адже не забуваймо, що основне правило, яке однакове для всіх суб’єктів процедури закупівлі, є таким: тендерну пропозицію подають відповідно до вимог тендерної документації, тобто тендерна пропозиція = тендерна документація.


Рекомендуємо читачам прописувати в тендерній документації вимогу до вигляду документів на кшталт: «Документи, які подає учасник у складі пропозиції, повинні бути завантажені у вигляді електронних документів або у вигляді документів, сканованих з оригіналів та/або їхніх копій».

А от над встановленням вимоги про «сканування усіх документів в кольоровому режимі» чи встановленням у тендерній документації вибірковості для виду документів і режиму його сканування (чорно-білий чи кольоровий вигляд) замовникові також варто добре подумати. І головне питання полягатиме в доцільності та важливості подібної вимоги, що за своїм змістом навряд чи потягне на дискримінацію, однак може мати наслідком зростання статистики замовника щодо «непопулярних відхилень». Найоптимальнішим рішенням для учасника (аби уникнути додаткових витрат на оскарження рішення замовника та затягування перебігу процедури) є підготовка та подання пропозиції, яка повністю відповідатиме умовам тендерної документації замовника.

Практика оскарження закупівель

Публікації щодо результатів розгляду скарг органом оскарження (Антимонопольний комітет України), зокрема, новини практики оскарження, приклади, коментарі, особливості, судова практика з цього питання