Щодо наявності досвіду виконання аналогічних договорів (не менше двох)

Анна Селютіна
560
17 Квітня 2019
Щодо наявності досвіду виконання аналогічних договорів (не менше двох)
560
17 Квітня 2019
Рішення № 1279-р/пк-пз від 06.03.2017. Оголошення № UA-2017-02-16-000700-b

Зміст порушення

Скаржник зазначає, що для підтвердження досвіду виконання аналогічного договору замовник вимагає від учасників надання «інформаційної довідки (у довільній формі)» про обсяг виконання аналогічних договорів (товар, що є предметом закупівлі), які укладені (не менше двох), разом з переліком суб’єктів, з якими було укладено такі договори, їхніми адресами та контактними телефонами, сумами договорів та інформацією про стан виконання, тобто підтвердження своєчасності повного або часткового виконання цих договорів. Обов’язково до зазначеної довідки надають копії аналогічних договорів у кількості не менше двох та листи-відгуки від попередніх замовників, що наведено в даній довідці щодо постачання учасником товару. Скаржник зауважує, що його підприємство було створено 10.01.2017. Оскільки підприємство скаржника є новоствореним, воно поки має лише один виконаний аналогічний договір, але це не означає, що скаржник не має досвіду виконання аналогічних договорів. Проте, згідно із цією вимогою замовника, тендерна пропозиція підприємства скаржника буде відхилена, оскільки не відповідає вимогам замовника

Позиція органу оскарження

Статтею 3 Закону визначено, що закупівлі здійснюють, зокрема, за принципом недискримінації учасників, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель. Згідно з частиною третьою статті 5 Закону, замовник не може встановлювати дискримінаційні вимоги до учасників.

Частиною четвертою статті 22 Закону передбачено, що тендерна документація не повинна містити вимог, які обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.

Дії замовника щодо встановлення в документації зазначених вимог порушують вимоги частини третьої статті 5 та частини четвертої статті 22 Закону, якими передбачена недискримінація учасників, а також права та законні інтереси скаржника, пов’язані з його участю у процедурі закупівлі, та принципи недискримінації учасників, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель, передбачені статтею 3 Закону.

Виходячи з вищевикладеного, замовник повинен усунути вказані невідповідності в результаті внесення змін до документації в цій частині

Коментар

Доволі часто замовники, маючи на меті закупити якісний товар, послуги або роботи за найбільш вигідною ціною, встановлюють жорсткі умови для учасників та предмета закупівлі, що призводить до обмеження конкуренції під час проведення закупівлі. Нерідко жорсткість встановлених кваліфікаційних критеріїв учасники трактують як ознаку того, що замовник намагається забезпечити перемогу конкретного учасника в закупівлі.
Найбільш поширеним є встановлення вимоги щодо періоду, за який учасник повинен мати аналогічний договір. На підставі двох вищевикладених прикладів ми бачимо, що замовник порушив ч. 3 ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі» встановленням дискримінаційних вимог у тендерній документації.
Як ми бачимо із зазначеного прикладу, замовник не довів й документально не підтвердив необхідності вимог, які були предметом оскарження в документації. А учасник надав необхідні підтвердні документи та інформацію щодо наявності дискримінаційних вимог у документації, завдяки чому Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель ухвалила позитивні рішення.
Для дотримання принципу недискримінації учасників під час проведення процедур закупівель замовник повинен, зокрема: забезпечити рівні умови для участі в процедурах закупівель українським та іноземним учасникам; перевірити, аби його тендерна документація не містила вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.
Практика оскарження закупівель

Публікації щодо результатів розгляду скарг органом оскарження (Антимонопольний комітет України), зокрема, новини практики оскарження, приклади, коментарі, особливості, судова практика з цього питання