Щодо наявності досвіду виконання аналогічних договорів на суму не менше ніж 200 000,00 грн

Анна Селютіна
652
18 Квітня 2019
Щодо наявності досвіду виконання аналогічних договорів на суму не менше ніж 200 000,00 грн
652
18 Квітня 2019
Рішення № 3209-р/пк-пз від 24.05.2017. Оголошення № UA-2017-04-04-000197-b

Зміст порушення

Скаржник зазначає, що він вважає дискримінаційними вимоги тендерної документації щодо наявності документального підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору за 2013–2016 роки з будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг загальною вартістю не менше 200 млн грн. При цьому вартість виконаних робіт (наданих послуг) повинна становити не менше 100 млн грн, з них не менше як 30 % вартості робіт (послуг) учасник має виконати самостійно. Скаржник зазначає, що має успішний досвід виконання аналогічних договорів з виконання робіт (надання послуг) з будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг. Для підтвердження досвіду скаржник у складі скарги надав копії договорів та актів виконаних робіт з Управлінням капітального будівництва міськвиконкому Івано-Франківської міської ради та Департаментом житлової комунальної політики та благоустрою Івано-Франківської області

Позиція органу оскарження

Дії замовника щодо встановлення даної вимоги в документації порушують один з принципів здійснення закупівель — недискримінація учасників (у тому числі скаржника) — та вимоги частини четвертої статті 22 Закону, згідно з якою тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників. Виходячи з вищевикладеного, замовник повинен усунути вказані невідповідності в результаті внесення змін до документації в цій частині


Коментар

Доволі часто замовники, маючи на меті закупити якісний товар, послуги або роботи за найбільш вигідною ціною, встановлюють жорсткі умови для учасників та предмета закупівлі, що призводить до обмеження конкуренції під час проведення закупівлі. Нерідко жорсткість встановлених кваліфікаційних критеріїв учасники трактують як ознаку того, що замовник намагається забезпечити перемогу конкретного учасника в закупівлі.
Найбільш поширеним є встановлення вимоги щодо періоду, за який учасник повинен мати аналогічний договір. На підставі двох вищевикладених прикладів ми бачимо, що замовник порушив ч. 3 ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі» встановленням дискримінаційних вимог у тендерній документації.
Як ми бачимо із зазначеного прикладу, замовник не довів й документально не підтвердив необхідності вимог, які були предметом оскарження в документації. А учасник надав необхідні підтвердні документи та інформацію щодо наявності дискримінаційних вимог у документації, завдяки чому Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель ухвалила позитивні рішення.
Для дотримання принципу недискримінації учасників під час проведення процедур закупівель замовник повинен, зокрема: забезпечити рівні умови для участі в процедурах закупівель українським та іноземним учасникам; перевірити, аби його тендерна документація не містила вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.
Практика оскарження закупівель

Публікації щодо результатів розгляду скарг органом оскарження (Антимонопольний комітет України), зокрема, новини практики оскарження, приклади, коментарі, особливості, судова практика з цього питання